Tilpass produktoppføringer

Du kan tilpasse produktoppføringer på følgende måter med Marketplace Connect:

 • Tilpass produktoppføringer ved hjelp av metafelter
 • Bruk tilordning av attributter til å tilpasse hva slags produktinformasjon som publiseres til markedsplasser
 • Tilpass titler på produktoppføringer på markedsplasser ved hjelp av variabler

Tilpass produktoppføringer med metafelter

Med metafelter kan du legge til egendefinerte felter i produktoppføringer som ikke hentes inn i Shopify-administrator. Dette gjør det enklere å vise mer produktinformasjon til kundene, og kan forbedre rangeringen i søkemotorer ved å være mer spesifikk. En forhandler som selger bedervelige produkter ønsker for eksempel kanskje å opprette et egendefinert metafelt for å vise utløpsdato for produkter.

Se Støttede metafelter for å finne ut hvilke metafelter som automatisk gjenkjennes med Marketplace Connect.

Når du har opprettet egendefinerte metafelter, kan du bruke tilordning av attributter for å synkronisere egendefinerte metafelter fra produkter til de tilhørende markedsplassoppføringene. Finn ut hvordan du legger til metafelter for produkter.

Støttede metafelttyper

Følgende typer metafelter gjenkjennes av Marketplace Connect:

 • Dato og klokkeslett
 • Dato
 • Desimal
 • Mål
 • Heltall
 • Flere linjer
 • Én enkelt linje
 • Samling
 • URL-adresse
 • Sann eller usann
 • Farge

Følgende typer metafelter gjenkjennes ikke av Marketplace Connect:

 • JSON
 • Rik tekst
 • Vekt
 • Volum
 • Blandet referanse
 • Penger
 • Vurdering
 • Side
 • Metaobjekt
 • Filer
 • Produktvariant

Bruk tilordning av attributter til å administrere produkter

Med tilordning av attributter kan du tilpasse hva slags informasjon som publiseres fra Shopify-katalogen til markedsplassoppføringer.

Alle de viktigste produktmetafeltene i Shopify tilordnes automatisk når du konfigurerer Marketplace Connect. Noen markedsplasser krever at bestemt produktinformasjon vises i oppføringene, som ikke som standard er en del av produktdetaljene i Shopify-administrator. For eksempel enkelte produktmål eller kulepunkter.

For å spare tid og slippe å legge til disse feltene manuelt for hvert enkelt produkt, kan du opprette metafelter for hvert av produktattributtene som kreves av de tilkoblede markedsplassene, og deretter bruke tilordning av attributter til å legge til dette feltet for hele katalogen.

Når du har opprettet og tilordnet de egendefinerte metafeltene, fylles disse feltene automatisk ut når du laster opp nye produkter til Shopify, slik at oppføringsprosessen på markedsplasser blir mer effektiv.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne app.
 4. Klikk på Tilordning og velg markedsplassen du vil administrere produkter for fra rullegardinmenyen Administrer tilordning av attributter.
 5. Bruk rullegardinmenyene i hver seksjon for å velge produktattributtene du vil synkronisere fra Shopify-produktene til markedsplassoppføringene.
 6. Klikk på Lagre.

Tilpass titler for markedsplassoppføringer

Som standard bruker Marketplace Connect Shopify-produktnavn som tilhørende tittel på markedsplassoppføringer, og hvis du endrer produktnavnet, endres også tittelen på markedsplassoppføringen automatisk. Du kan imidlertid angi en formelverdi i produktets Tittel-felt for å tilpasse tittelen på markedsplassoppføringen.

Du kan tilpasse titler på markedsplassoppføringer i enkeltredigeringsmodus eller i masseredigeringsmodus.

Vurder følgende eksempler:

 • For å sette inn konstanttekstverdien NYHET foran en variabel, som foran produktnavnet ({name}) angir du NYHET {name} i tittelkolonnen.
 • For å bruke attributtvariabelen for leverandør for et produkt i forbindelse med produktnavnvariabelen angir du {vendor} {name} i tittelkolonnen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis