Krav til Marketplace Connect-produktoppføringer

Når du fører opp et Shopify-produkt på en markedsplass, må du sikre at det oppfyller produktkravene for markedsplassen du fører det opp på. Hver markedsplass har bestemte retningslinjer for produktoppføringer som du må følge:

Amazon, Walmart og eBay krever også at hvert enkelt produkt har en unik produktidentifikator, som et Global Trade Item Number (GTIN), Universal Product Code (UPC) eller Manufacturer Part Number (MPN). Hvis du selger produkter som ikke har unike produktidentifikatorer, som varer med private merkevarer, må du søke om et fritak fra disse markedsplassene. Finn ut mer om unike produktidentifikatorer.

Noen av produktopplysningene som kreves av markedsplasser er ikke en del av produktdetaljene i Shopify-administrator. For å inkludere og synkronisere disse nødvendige detaljene fra Shopify-produkter til markedsplassoppføringer, kan du finne ut hvordan du tilpasser produktoppføringer med metafelter og tilordner egenskaper.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis