ข้อกำหนดรายการสินค้า Marketplace Connect

เมื่อคุณสร้างรายการสินค้าของ Shopify ลงในตลาด คุณจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้านั้นตรงตามข้อความต้องการของสินค้าในตลาดที่คุณมีการทำรายการสินค้าสินค้านั้น ตลาดแต่ละแห่งมีแนวทางการนํารายการสินค้าเฉพาะที่คุณต้องปฏิบัติตาม:

นอกจากนี้ Amazon, Walmart และ eBay ยังตั้งให้สินค้าแต่ละชิ้นมีตัวระบุสินค้าเฉพาะ เช่น รหัสผลิตภัณฑ์สากล (GTIN) (GTIN), Universal Product Code (UPC) หรือหมายเลข MPN หากคุณขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรหัสระบุสินค้า เช่น สินค้าฉลากส่วนตัว คุณต้องยื่นขอการยกเว้นจากตลาดกลางเหล่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุสินค้าเฉพาะ

ข้อมูลสินค้าบางส่วนที่จำเป็นสำหรับตลาดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรายละเอียดสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากต้องการรวมและซิงค์รายละเอียดที่จำเป็นเหล่านี้จากสินค้าบน Shopify ไปยังการทำรายการสินค้าของตลาด โปรดดูวิธีปรับแต่งรายการสินค้าด้วยเมตาฟิลด์และการจับคู่แอตทริบิวต์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี