การกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าของคุณบน Marketplace Connect

คุณสามารถกําหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าทีละรายการ หลายรายการ หรือสำหรับสินค้าทั้งหมดใน Marketplace ภูมิภาคได้บน Marketplace Connect คุณไม่สามารถกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้

กำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าใน Marketplace Connect ทีละรายการ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Marketplace Connect

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากแอป Marketplace Connect ให้คลิก การทำรายการสินค้า

 5. คลิกเมนูดรอปดาวน์ การทำรายการสินค้า จากนั้นให้เลือกตลาดที่คุณต้องการจัดการสินค้า

 6. คลิกรายการสินค้าที่คุณต้องการกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลัง

 7. คลิก ปริมาณ

 8. คลิก ตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลัง จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าของคุณ

 9. คลิกที่ “บันทึก

กำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าใน Marketplace Connect ทีละหลายรายการ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Marketplace Connect

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากแอป Marketplace Connect ให้คลิก การทำรายการสินค้า

 5. คลิกเมนูดรอปดาวน์ การทำรายการสินค้า จากนั้นให้เลือกตลาดที่คุณต้องการจัดการสินค้า

 6. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ

 7. ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกสินค้าที่คุณต้องการกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลัง

 8. ในคอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลัง ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าของคุณ

 9. คลิก “อัปเดต

 10. คลิกที่ “บันทึก

กำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าทั้งหมดใน Marketplace Connect ใน Marketplace ภูมิภาค

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Marketplace Connect

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากแอป Marketplace Connect ให้คลิก การทำแผนผัง

 5. คลิกเมนูดรอปดาวน์ การทำแผนผัง จากนั้นให้เลือกตลาดที่คุณต้องการจัดการสินค้า

 6. คลิก เลือกตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลัง จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าของคุณ

 7. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี