จัดการคำสั่งซื้อ Marketplace Connect ของคุณ

เมื่อใช้ Marketplace Connect คุณจะสามารถนําเข้าคำสั่งซื้อจาก marketplaces ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้นได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หลังจากนําเข้าคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะแสดงรายการดังกล่าวในส่วนคำสั่งซื้อ ของส่วนผู้ดูแล Shopify เช่นเดียวกับที่สั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ หลังจากซิงค์คำสั่งซื้อกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจาก Marketplace Connect ชื่อ Marketplace จะแสดงในช่อง ช่องทาง ในหน้า คำสั่งซื้อ ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ

หลังจากจัดการคำสั่งซื้อแล้ว Marketplace Connect จะซิงค์สถานะการจัดส่งและการอัปเดตการติดตามไปยัง marketplace ที่มีการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ Marketplace Connect โปรดติดต่อทีม Shopify Marketplace Connect ทางอีเมล หรือใช้ฟีเจอร์แชทในแอป

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี