การจัดการคำสั่งซื้อ Marketplace Connect ของคุณ

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่ซิงค์กับ Shopify จาก Marketplace Connect ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หรือใช้แอปการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

หากคุณเชื่อมต่อกับ Amazon ให้ตรวจสอบตัวเลือกการจัดการคำสั่งซื้อของ Amazon เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการจัดการคำสั่งซื้อจากส่วนผู้ดูแล Shopify การจัดการคำสั่งซื้อโดย Amazon และการจัดการคำสั่งซื้อแบบหลายช่องทาง

การจัดการคำสั่งซื้อจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หลังจากซิงค์คำสั่งซื้อกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจาก Marketplace Connect ชื่อ Marketplace จะปรากฏในช่อง ช่องทาง ในหน้า คำสั่งซื้อ ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ

หากร้านค้าของคุณเชื่อมต่อกับ Amazon ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการจัดการคำสั่งซื้อจากส่วนผู้ดูแล Shopify การจัดการคำสั่งซื้อโดย Amazon และการจัดการคำสั่งซื้อแบบหลายช่องทาง

รหัสบริการจัดส่ง

เมื่อคำสั่งซื้อซิงค์จากตลาดไปยัง Shopify แล้ว Marketplace Connect จะให้รหัสการจัดส่งแก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดการตามคำสั่งซื้อโดยใช้วิธีการจัดส่งที่ลูกค้าเลือกเมื่อชำระเงิน ตรวจสอบรหัสการจัดส่งต่อไปนี้สำหรับแต่ละตลาด

รหัสบริการจัดส่งของ Amazon

รหัสบริการจัดส่งของ Amazon
บริการจัดส่ง รหัส
จัดส่งด่วน AMZEXP
FreeEconomy AMZFRE
NextDay AMZNXT
SameDay AMZSMD
SecondDay AMZSCD
กำหนดเวลาแล้ว AMZSCH
มาตรฐาน AMZSTD

รหัสบริการจัดส่งของ Walmart

รหัสบริการจัดส่งของ Walmart
บริการจัดส่ง รหัส
1-2 วัน TwoDay
3-5 วัน มาตรฐาน
6-7 days มูลค่า
6-10 days ขนส่ง

รหัสบริการจัดส่งของ eBay

หากต้องการรายการรหัสบริการจัดส่งของ eBay ทั้งหมด โปรดดู ShippingServiceCodeType(token) ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิง API ของ eBay

รหัสบริการจัดส่งของ Etsy

Etsy ไม่มีรายการรหัสบริการจัดส่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งที่ลูกค้าเลือกเมื่อชำระเงิน ให้ตรวจสอบคำสั่งซื้อใน Etsy

แอปการจัดการคำสั่งซื้อโดยผู้ให้บริการภายนอก

หากคุณใช้แอปจัดการคำสั่งซื้อโดยผู้ให้บริการภายนอกเพื่อจัดการคำสั่งซื้อจากตลาดที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Marketplace นั้นจากแอปจัดการคำสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีคำสั่งซื้อซ้ำกันในแอปการจัดการคำสั่งซื้อ หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อแอปการจัดการคำสั่งซื้อโดยผู้ให้บริการภายนอกจากตลาดนั้นแล้ว ให้เชื่อมต่อแอปการจัดการคำสั่งซื้อกับร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อรักษาการซิงค์คำสั่งซื้อไว้ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคำสั่งซื้อในตลาดจะซิงค์กับแอปการจัดการคำสั่งซื้อจากร้านค้า Shopify ของคุณเพียงครั้งเดียว และระดับสินค้าคงคลังจะได้รับการอัปเดตบน Shopify ทันทีที่จัดการคำสั่งซื้อแล้ว หลังจากจัดการการสั่งซื้อแล้ว Marketplace Connect จะซิงค์ข้อมูลการติดตามที่จําเป็นจากแอปการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกกลับไปยังตลาด

ตัวเลือกการจัดการคำสั่งซื้อของ Amazon

หากคุณเชื่อมต่อกับ Amazon คุณสามารถเลือกจัดการคำสั่งซื้อของคุณผ่าน Shopify (FBM), การจัดการคำสั่งซื้อโดย Amazon (FBA) หรือการจัดการคำสั่งซื้อหลายช่องทาง (MCF)

การจัดการคำสั่งซื้อโดยผู้ขาย (FBM)

เมื่อใช้การจัดการคำสั่งซื้อโดยผู้ขาย (FBM) หลังจากสร้างคำสั่งซื้อบน Amazon คุณในฐานะผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อนั้นและจัดส่งให้กับลูกค้าของคุณ เมื่อเลือก FBM สำหรับสินค้า Marketplace Connect จะส่งคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าเหล่านั้นไปยัง Shopify เพื่อดำเนินการจัดการ จำนวนสินค้าคงคลังได้รับการอัปเดตใน Shopify และบน Amazon และข้อมูลการติดตามจะถูกส่งไปยัง Amazon โดยอัตโนมัติ

การจัดการคำสั่งซื้อโดย Amazon (FBA)

หากคุณใช้การจัดการคำสั่งซื้อโดย Amazon (FBA) เพื่อจัดการคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะต้องส่งสินค้าคงคลังไปยัง Amazon เพื่อจัดเก็บไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของพวกเขา เพื่อที่ว่าหลังจากสร้างคำสั่งซื้อแล้ว Amazon จะสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในนามของคุณได้

เมื่อใช้ Marketplace Connect คุณสามารถตั้งค่าให้ Amazon จัดการการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติและหลังจากสินค้าคงคลังหมดสต็อกจาก FBA ระบบจะเปลี่ยนเป็นสินค้าคงคลัง FBM ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณมีสินค้าคงคลังใดๆ ที่ศูนย์จัดส่งของ Amazon ที่ไม่มีข้อเสนอที่ใช้งานได้บน Amazon จะถือว่าสินค้าคงคลังนั้นเป็นสินค้าคงคลังที่ค้างอยู่ในคลัง และไม่สามารถขายสินค้าคงคลังนั้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่ค้างอยู่ในคลัง

การจัดการคำสั่งซื้อแบบหลายช่องทางของ Amazon (MCF)

หากคุณใช้การจัดการคำสั่งซื้อแบบหลายช่องทางของ Amazon เพื่อจัดการคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า Amazon MCF ใน Marketplace Connect

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Marketplace Connect
  3. คลิก “เปิดแอป
  4. คลิก "การตั้งค่า" และจากเมนูดรอปดาวน์การตั้งค่า เลือกตลาด Amazon ที่คุณต้องการจัดการ
  5. ในส่วนการจัดการคำสั่งซื้อแบบหลายช่องทางของ Amazon ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช่ ฉันต้องการเพิ่มบริการจัดการคำสั่งซื้อ 'Amazon MCF โดย Shopify Marketplace Connect'
  6. คลิกที่ “บันทึก

คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกและการคืนสินค้า

หากระบบยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้าในตลาด คำสั่งซื้อที่ซิงค์อยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะอัปเดตอย่างสอดคล้องกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการกฎการคืนและการยกเลิกสินค้าในตลาดที่คุณเชื่อมต่ออยู่

หลังจากที่คืนสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะไม่เติมสินค้าคงคลังของสินค้าในคำสั่งซื้อ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการขายสินค้าเกินจำนวน หากคุณต้องการเติมสินค้าคงคลังในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณอีกครั้งเพื่อให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ ให้ปรับปริมาณสินค้าคงคลังของคุณด้วยตนเอง

กฎของคำขอยกเลิกสินค้า

คุณสามารถจัดการกฎในการยอมรับคำขอคืนและยกเลิกสินค้าของลูกค้าในตลาดภายนอกที่คุณเชื่อมต่ออยู่ได้ บางตลาดจะช่วยให้คุณสามารถยอมรับการคืนและการยกเลิกสินค้าได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีตลาดภายนอกเพื่อยอมรับคำขอด้วยตนเอง จากนั้นการยกเลิกจะซิงค์กับ Shopify ตรวจสอบคู่มือเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนสินค้าของตลาดที่คุณเชื่อมต่อกับเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี