Distribuera ordrar med Marketplace Connect

Du kan distribuera ordrar som synkroniseras med Shopify från Marketplace Connect via din Shopify-admin eller med en tredjepartsdistributionsapp.

Om du är ansluten till Amazon kan du granska Amazons distributionsalternativ för att lära dig mer om skillnaderna mellan att distribuera ordrar från din Shopify-admin, distribuera via Amazon och att distribuera via flera kanaler.

Distribuera ordrar från din Shopify-admin

När en order har synkroniserats med din Shopify-admin från Marketplace Connect visas marknadsplatsnamnet i fältet Kanal på din Ordersida. Mer information om hur du kan distribuera ordrar.

Om din butik är ansluten till Amazon kan du läsa om skillnaderna mellan att distribuera ordrar från din Shopify-admin, distribution via Amazon och flerkanalsdistribution.

Frakttjänstkoder

När en order synkroniseras från en marknadsplats till Shopify ger Marketplace Connect dig leveranskoder så att du kan distribuera en order med den leveransmetod som kunden valde i kassan. Granska följande leveranskoder för varje marknadsplats.

Amazons frakttjänstkoder

Koder för Amazon-leveranstjänst
Leveranstjänst Kod
Expedierat AMZEXP
FreeEconomy AMZFRE
NextDay AMZNXT
SameDay AMZSMD
SecondDay AMZSCD
Schemalagd AMZSCH
Standard AMZSTD

Walmart frakttjänstkoder

Koder för Walmart-leveranstjänst
Leveranstjänst Kod
1-2 dagar TwoDay
3–5 dagar Standard
6–7 dagar Värde
6–10 dagar Frakt

Koder för eBay-leveranstjänst

För den fullständiga listan över eBay-leveranstjänstkoder, se ShippingServiceCodeType(token), eBays API-referens.

Etsy leveranstjänstkoder

Etsy har ingen lista över leveranstjänstkoder. Om du vill veta vilken leveransmetod kunden valde i kassan, granska ordern i Etsy.

Tredjepartsapplikationer för distribution

Om du använder en tredjepartsapp för att distribuera ordrar från en marknadsplats som du är ansluten till, koppla bort den marknadsplatsen från din app för att undvika att duplicera ordrar i distributionsappen.När du har kopplat bort appen för tredjepartsdistribution från den marknadsplatsen ansluter du distributionsappen till din Shopify-butik för att bibehålla ordersynkronisering. Detta säkerställer att ordrar från marknadsplatser endast synkroniseras med din Shopify-butik en gång och lagernivåerna uppdateras på Shopify så snart en order är distribuerad. När ordern är distribuerad synkroniserar Marketplace Connect all nödvändig spårningsinformation från tredjepartsdistributionsappen tillbaka till marknadsplatsen.

Amazons dsitributionsalternativ

Om du är ansluten till Amazon kan du välja att distribuera dina ordrar via Shopify (FBM, distribution av handlare), Fulfillment by Amazon (FBA, distribution av Amazon) eller Multi-channel Fulfillment (MCF, flerkanalsdistribution).

Distribution av handlare (FBM)

Med Fulfillment by Merchant (FBM, distribution av handlare), efter att en order har lagts på Amazon, ansvarar du som handlare för att fullgöra den ordern och leverera den till din kund. När FBM väljs för en produkt skickar Marketplace Connect ordern för dessa produkter till Shopify för att de ska kunna distribueras. Lagerantal uppdateras i Shopify och på Amazon, och spårningsinformation skickas automatiskt till Amazon.

Distribution av Amazon (FBA)

Om du använder Fulfillment av Amazon (FBA, distribution av Amazon) för att distribuera dina ordrar måste du skicka lager till Amazon för lagring i deras försäljningscenter så att Amazon kan skicka ordern till kunden för din räkning efter att en order har lagts.

Med Marketplace Connect kan du konfigurera ordrar som automatiskt ska distribueras av Amazon och efter att en produkts lager har uttömts från FBA ändras den automatiskt till ditt FBM-lager.

Om du har några lagervaror på ett Amazon-distributionscenter som inte har ett aktivt erbjudande på Amazon, hänvisar Amazon till det lagret som strandat lager och lagret kan inte säljas. Läs mer om strandade lagervaror.

Amazons flerkanalsdistribution (MCF)

Om du använder Amazons flerkanalsdistribution för att distribuera dina ordrar måste du aktivera Amazon MCF-inställningen i Marketplace Connect.

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
  2. Klicka på Marketplace Connect från sidan Apps and sales channels (Appar och försäljningskanaler).
  3. Klicka på Öppna app.
  4. Klicka på Inställningar och välj den Amazon-marknadsplats som du vill hantera från rullgardinsmenyn Inställningar:.
  5. I avsnittet Amazon flerkanalsdistribution väljer du kryssrutan Ja, jag vill lägga till "Amazon MCF med Shopify Marketplace Connect" distributionstjänst.
  6. Klicka på Spara.

Annullerade ordrar och returer

Om en order annulleras eller returneras på en marknadsplats uppdateras den synkroniserade ordern i din Shopify-admin därefter. Lär dig hur du hanterar dina returer och avbokningsregler på de marknadsplatser som du är ansluten till.

När en order har returnerats eller annullerats kommer lagret för produkterna i ordern inte att fyllas på igen. Detta bidrar till att undvika överförsäljning av en produkt. Om du vill fylla på lagret i din Shopify-admin för en annullerad order kan du justera dina lagerkvantiteter manuellt.

Regler för annulleringsförfrågan

Du kan hantera dina regler för att acceptera kundretur- och annulleringsförfrågningar på den tredjepartsmarknadsplats som du är ansluten till. På vissa marknadsplatser kan du automatiskt acceptera returer och annulleringar. Alternativt kan du logga in på ditt tredjepartsmarknadskonto för att acceptera en förfrågan manuellt, och sedan synkroniseras annulleringen med Shopify. Granska guiderna om annulleringar och returer för marknadsplatserna som du är ansluten till för att lära dig mer.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis