Importera ordrar med Marketplace Connect

Du kan ställa in dina ordrar för att automatiskt importera från en marknadsplats till din Shopify-admin, eller så kan du manuellt importera en order.

När en order har importerats visas marknadsplatsnamnet i kanalfältet på din ordersida.

Inställningar för orderimport

Granska följande tabell för att förstå de olika inställningarna för orderimport som du kan ställa in med Marketplace Connect.

Inställning Alternativ Beskrivning
Importera ordrar efter produkttyp Alla ordrar Skickar alla ordrar från en marknadsplats till Shopify för att distribueras.
Endast ordrar med länkade produkter Skickar ordrar till din Shopify-admin som har produkter länkade till Marketplace Connect. Ordrar utan länkade Shopify-produkter skickas inte.
Inga ordrar Stänger av automatisk ordersynkronisering helt. Du kan fortfarande manuellt importera ordrar från en marknadsplats till din Shopify-admin.
Importera ordrar efter distributionsmetod Alla ordrar Synkroniserar alla ordrar från dina marknadsplatser från en marknadsplats till Shopify för att kunna distribueras.
Endast distribuerad av {marketplace} Synkroniserar endast ordrar som kommer från produktlistningar Distribuerade av {marketplace} distribueras av marknadsplatsen som du är ansluten till.
Endast distribuerad av handlare Detta synkroniserar endast ordrar som kommer från Distribueras av handlare-listningar, vilket är ordrar som du planerar att distribuera själv via din Shopify-admin.
Importera ordrar när Pågående Synkroniserar en order med din Shopify-admin så snart den har lagts, oavsett betalningsstatus.
Slutförd Synkroniserar endast en order med din Shopify-admin efter att kunden har betalat fullt ut.
Skattehantering för {marketplace}-ordrar Källskatt När marknadsplatsen tar ut och remitterar omsättningsskatt för din räkning för en order importeras ordern till Shopify exklusive skatt från orderinformationen. Om du väljer Withhold tax (Innehålla skatt) kommer skatter inte att visas i din rapportering för ordrar på marknadsplatsen i Shopify och du kan istället hitta dem i din marknadsplatsrapportering. Detta är standardalternativet för skattehantering på Marketplace Connect. Läs mer om skattehantering för varje marknadsplats som du ansluter till.
Skicka skatt När marknadsplatsen tar in och remitterar omsättningsskatt för din räkning för en order importeras ordern till Shopify inklusive skatt i orderinformationen. Om du väljer Send tax (Skicka skatt)visas marknadsplatsorderskatter i din rapportering i Shopify. Läs mer om skattehantering för varje marknadsplats som du ansluter till.

Ställ in automatiska orderimporter

Du kan ställa in automatiska orderimporter i avsnittet Inställningar på Marketplace Connect. Om du är ansluten till flera marknadsplatser upprepar du dessa steg för varje marknadsplats som du vill hantera inställningar för orderimport för.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Marketplace Connect från sidan Apps and sales channels (Appar och försäljningskanaler).
 3. Klicka på Öppna app.
 4. Klicka på Inställningar och välj den marknadsplats som du vill hantera inställningarna för i rullgardinsmenyn Listningar.
 5. I Orderimportinställningar väljer du alternativ för Import orders by order type (Att importera ordrar efter ordertyp), Import orders by fulfillment method (Importera ordrar efter distributionsmetod), Import orders when (Importera ordrar när) och Tax handling (Skattehantering).
 6. Klicka på Spara.

Importera en order manuellt

Om en order inte importerades automatiskt kan du manuellt importera en order från en marknadsplats till din Shopify-admin.

Steg

 1. Gå till Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Marketplace Connect från sidan Apps and sales channels (Appar och försäljningskanaler).
 3. Klicka på Öppna app.
 4. Klicka på ordrar.
 5. Välj Importera i kolumnen Importera i den order du vill importera.
 6. Klicka på Spara.

När du har importerat en order från en marknadsplats visas den i dina Ordrar i Shopify-admin.

Skattehantering

Du kan välja om du vill hålla inne skatt eller skicka skatt i dina inställningar för orderimport. Du bör granska skattehanteringsinformationen för var och en av de marknadsplatser som du ansluter till:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis