Importer bestillinger med Marketplace Connect

Du kan konfigurere bestillinger for automatisk import fra en markedsplass til Shopify-administrator, eller du kan importere en bestilling manuelt.

Når en bestilling er importert, vises markedsplassens navn i feltet Kanal på siden Bestillinger.

Innstillinger for bestillingsimport

Gå gjennom tabellen nedenfor for å forstå de ulike innstillingene for import av bestillinger som du kan konfigurere med Marketplace Connect.

Innstilling Alternativer Beskrivelse
Importer bestillinger etter produkttype Alle bestillinger Sender alle bestillinger fra en markedsplass til Shopify for oppfyllelse.
Bare bestillinger med tilkoblede produkter Sender bestillinger til Shopify-administrator som inneholder produkter som er koblet til Marketplace Connect. Bestillinger uten tilkoblede Shopify-produkter sendes ikke.
Ingen bestillinger Deaktiverer automatisk synkronisering av bestillinger helt. Du kan fortsatt importere bestillinger manuelt fra en markedsplass til Shopify-administrator.
Importer bestillinger etter oppfyllelsesmåte Alle bestillinger Synkroniserer alle bestillinger fra markedsplasser til Shopify for oppfyllelse.
Bare oppfylt av {marketplace} Synkroniserer bare bestillinger som kommer fra produktoppføringer på Oppfylt av {marketplace}, som oppfylles av markedsplassen du er koblet til.
Bare oppfylt av forhandleren Dette synkroniserer bare bestillinger som kommer fra oppføringer merket Oppfylles av forhandleren, som er bestillinger du har planer om å oppfylle selv gjennom Shopify-administrator.
Importer bestillinger når Venter Synkroniserer en bestilling til Shopify-administrator så snart den er lagt inn, uavhengig av betalingsstatus.
Ferdig Synkroniserer bare en bestilling til Shopify-administrator etter at kunden har betalt hele bestillingen.
Håndtering av skatt for {marketplace}-bestillinger Tilbakehold skatt Når markedsplassen innhenter og sender omsetningsavgift på dine vegne for en bestilling, importeres bestillingen til Shopify ekskludert avgifter fra bestillingsdetaljene. Hvis du velger Tilbakehold avgifter, vises ikke avgifter i rapporteringen for markedsplassbestillinger i Shopify, og du finner dem i stedet på rapporteringen for markedsplassen. Dette er standardalternativet for avgiftshåndtering på Marketplace Connect. Finn ut mer om skattehåndtering for hver markedsplass du kobler til.
Send avgift Når markedsplassen samler inn og innbetaler omsetningsavgift på dine vegne for en bestilling, importeres bestillingen til Shopify inkludert avgifter i bestillingsdetaljene. Hvis du velger Send avgifter, vises bestillingsavgifter for markedsplassen i rapporteringen din i Shopify. Finn ut mer om skattehåndtering for hver markedsplass du kobler til.

Konfigurer automatisk import av bestillinger

Du kan konfigurere automatisk import av bestillinger i seksjonen Innstillinger i Marketplace Connect. Hvis du er koblet til flere markedsplasser, gjentar du disse trinnene for hver av markedsplassene du vil administrere innstillingene for import av bestillingene for.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne app.
 4. Klikk på Innstillinger og velg markedsplassen du vil administrere innstillingene for i rullegardinmenyen Oppføringer.
 5. Velg alternativer for Importer bestillinger etter bestillingstype, Importer bestillinger etter oppfyllelsesmåte, Importer bestillinger når og Skattehåndtering under Innstillinger for import av bestillinger.
 6. Klikk på Lagre.

Importer en bestilling manuelt

Hvis en bestilling ikke er importert automatisk, kan du importere en bestilling manuelt fra en markedsplass til Shopify-administrator.

Steg

 1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne app.
 4. Klikk på Bestillinger.
 5. Velg Importer i kolonnen Import for bestillingen du vil importere.
 6. Klikk på Lagre.

Når du har importert en bestilling fra en markedsplass, vises den under Bestillinger i Shopify-administrator.

Skattehåndtering

Du kan velge om du vil tilbakeholde skatt eller sende skatt i innstillingene for import av bestillinger. Du bør gå gjennom skattehåndteringsinformasjonen for hver av markedsplassene du kobler til:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis