Marketplace Connect'i kullanarak siparişleri içe aktarma

Siparişlerinizi, pazaryerlerinden Shopify yöneticinize otomatik olarak aktaracak şekilde ayarlayabilir veya bir siparişi manuel olarak içe aktarabilirsiniz.

Bir sipariş içe aktarıldıktan sonra pazaryeri adı, Siparişler sayfasındaki Kanal alanında görünür.

Sipariş içe aktarma ayarları

Marketplace Connect'i kullanarak belirleyebileceğiniz farklı sipariş içe aktarma ayarlarını anlamak için aşağıdaki tabloyu gözden geçirin.

Ayar Seçenekler Açıklama
Import orders by product type (Siparişleri ürün türüne göre içe aktar) Tüm siparişler Bir pazaryerinden gelen tüm siparişleri, gönderimlerinin tamamlanması için Shopify'a gönderir.
Only orders with linked products (Yalnızca bağlantılı ürünleri içeren siparişler) Marketplace Connect ile bağlantılı ürünleri içeren siparişleri Shopify yöneticinize gönderir. Bağlı Shopify ürünlerinin bulunmadığı siparişler gönderilmez.
Sipariş yok Otomatik sipariş senkronizasyonunu tamamen devre dışı bırakır. Siparişleri bir pazaryerinden Shopify yöneticinize manuel olarak aktarmaya devam edebilirsiniz.
Import orders by fulfillment method (Siparişleri, karşılama yöntemine göre içe aktar) Tüm siparişler Bir pazaryerinden gelen tüm siparişleri, gönderilmeleri için Shopify ile senkronize eder.
Only fulfilled by {marketplace} (Yalnızca {pazaryeri} tarafından gönderilenler) Yalnızca bağlı olduğunuz pazaryeri tarafından gönderilen Fulfilled by {marketplace} ({Pazaryeri} tarafından gönderildi) ürün liste kayıtlarından gelen siparişleri senkronize eder.
Only fulfilled by merchant (Yalnızca satıcı tarafından gönderilenler) Bu, yalnızca Shopify yöneticiniz aracılığıyla kendi başınıza göndermeyi planladığınız, Fulfilled by merchant (Satıcı tarafından gönderilen) liste kayıtlarından gelen siparişleri senkronize eder.
Siparişleri şu durumda içe aktar Beklemede Bir siparişi, ödeme durumuna bakılmaksızın, verildiği anda Shopify yöneticinizle senkronize eder.
Tamamlandı Bir siparişi, yalnızca müşteri tam ödeme yaptıktan sonra Shopify yöneticinizle senkronize eder.
Tax handling for {marketplace} orders ({pazaryeri} siparişleri için vergi işlemleri) Withhold tax (Vergiyi hariç tut) Pazaryeri, bir sipariş için sizin adınıza satış vergisini tahsil edip havale ettikten sonra sipariş, sipariş ayrıntılarında vergi hariç tutularak Shopify'a aktarılır. Withhold tax'i (Vergiyi hariç tut) seçerseniz vergiler, Shopify'daki pazaryeri siparişlerine ait raporlarınızda görünmez ve vergileri bunun yerine pazaryeri raporlarınızda bulabilirsiniz. Bu, Marketplace Connect'te vergi işleme için varsayılan seçenektir. Bağlantı kurarak her bir pazaryeri için vergi işleme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Send tax (Vergiyi gönder) Pazaryeri bir sipariş için sizin adınıza satış vergisini tahsil edip havale ettikten sonra sipariş, sipariş ayrıntılarına vergi dahil edilerek Shopify'a aktarılır. Send tax'i (Vergiyi gönder) seçerseniz pazaryeri siparişlerinin vergileri Shopify'daki raporlarınızda görünür. Bağlantı kurarak her bir pazaryeri için vergi işleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Siparişleri otomatik olarak içe aktarmayı ayarlama

Marketplace Connect'in Settings (Ayarlar) bölümünde siparişleri otomatik olarak içe aktarılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Birden fazla pazaryerine bağlıysanız sipariş içe aktarma ayarlarını yönetmek istediğiniz her bir pazaryeri için bu adımları tekrarlayın.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na gidin.
 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Marketplace Connect'e tıklayın.
 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.
 4. Settings'e (Ayarlar) tıklayın ve Listings (Liste Kayıtları) açılır menüsünden, ayarlarını yönetmek istediğiniz pazaryerini seçin.
 5. Order import settings (Sipariş içe aktarma ayarları) bölümünde, Import orders by order type (Siparişleri sipariş türüne göre içe aktar), Import orders by fulfillment method (Siparişleri gönderim yöntemine göre içe aktar), Import orders when (Siparişleri şu durumda içe aktar) ve Tax handling (Vergi işleme) seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bir siparişi manuel olarak içe aktarma

Sipariş otomatik olarak içe aktarılmazsa bir siparişi pazaryerlerinden Shopify yöneticinize manuel olarak aktarabilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizde Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na gidin.
 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Marketplace Connect'e tıklayın.
 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.
 4. Siparişler'e tıklayın.
 5. İçe aktarmak istediğiniz siparişin Import (İçe aktar) sütununda Import'u (İçe Aktar) seçin.
 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bir siparişi pazaryerinden içe aktardıktan sonra bu, Shopify yöneticisindeki Siparişler bölümünde görünür.

Vergi işleme

Sipariş içe aktarma ayarlarınızda vergi hariç tutmayı veya vergi göndermeyi seçebilirsiniz. Şuraya bağladığınız her pazaryerinin vergi işleme bilgilerini incelemeniz gerekir:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene