Bestellingen importeren met Marketplace Connect

Je kunt bestellingen automatisch importeren van een marktplaats naar het Shopify-beheercentrum of je kunt bestellingen handmatig importeren.

Nadat een bestelling is geïmporteerd, zie je de naam van de marktplaats in het veld Kanaal op de pagina Bestellingen.

Instellingen voor het importeren van bestellingen

In de volgende tabel staan de verschillende instellingen voor het importeren van bestellingen die bij Marketplace Connect beschikbaar zijn.

Instellingen Opties Beschrijving
Import orders by product type (Bestellingen importeren per producttype) Alle bestellingen Stuurt alle bestellingen van een marktplaats naar Shopify voor afhandeling.
Only orders with linked products (Alleen bestellingen met gekoppelde producten) Stuurt bestellingen met producten die aan Marketplace Connect zijn gekoppeld naar het Shopify-beheercentrum. Bestellingen zonder gekoppelde Shopify-producten worden niet verzonden.
Geen bestellingen Schakelt synchronisatie van bestellingen helemaal uit. Je kunt nog wel bestellingen handmatig importeren vanuit een marktplaats naar het Shopify-beheercentrum.
Import orders by fulfillment method (Bestellingen importeren per fulfilmentmethode) Alle bestellingen Synchroniseert alle bestellingen van je marktplaatsen naar Shopify voor afhandeling.
Only fulfilled by {marketplace} (Alleen afgehandeld door {marktplaats}) Synchroniseert alleen bestellingen uit productvermeldingen onder Fulfilled by {marketplace} (Afgehandeld door {marktplaats}). Deze bestellingen worden afgehandeld door de marktplaats waaraan je bent gekoppeld.
Only fulfilled by merchant (Alleen afgehandeld door merchant) Synchroniseert alleen bestellingen uit vermeldingen onder Fulfilled by merchant (Afgehandeld door merchant). Dit zijn bestellingen die je zelf gaat afhandelen via het Shopify-beheercentrum.
Import orders when (Bestellingen importeren wanneer) In behandeling Synchroniseert een bestelling met het Shopify-beheercentrum zodra deze is geplaatst, ongeacht de betaalstatus.
Voltooid Synchroniseert een bestelling pas met het Shopify-beheercentrum nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald.
Tax handling for {marketplace} orders (Verwerking van belasting voor {marktplaats}-bestellingen) Withhold tax (Belasting inhouden) Nadat de marktplaats namens jou verkoopbelasting heeft geïnd en afgedragen, wordt de bestelling exclusief belasting in Shopify geïmporteerd. Als je Belasting inhouden selecteert, verschijnen er in Shopify geen belastingbedragen in je verslagen voor marktplaatsbestellingen, maar vind je deze in je marktplaatsverslagen. Dit is de standaardoptie voor de afhandeling van belastingen op Marketplace Connect. Lees hier meer over de afhandeling van belastingen voor elke marktplaats waarmee je verbonden bent.
Send tax (Belasting verzenden) Nadat de marktplaats namens jou omzetbelasting heeft geïnd en afgedragen, wordt de bestelling inclusief belasting in Shopify geïmporteerd. Als je Belasting verzenden selecteert, worden er belastingen over marktplaatsbestellingen in je Shopify-verslagen weergegeven. Lees hier meer over de afhandeling van belastingen voor elke marktplaats waarmee je verbonden bent.

Automatisch bestellingen importeren instellen

In de sectie Settings (Instellingen) van Marketplace Connect kun je instellen dat bestellingen automatisch worden geïmporteerd. Als je aan meerdere marktplaatsen gekoppeld bent, herhaal je deze stappen voor elke marktplaats waarvoor je de importinstellingen wilt beheren.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Marketplace Connect.
 3. Klik op App openen.
 4. Klik op Settings (Instellingen) en selecteer in de vervolgkeuzelijst Listings (Vermeldingen) de marktplaats waarvoor je de instellingen wilt beheren.
 5. Selecteer bij Order import settings (Instellingen voor het importeren van bestellingen) opties voor Import orders by order type (Bestellingen importeren per type bestelling), Import orders by fulfillment method (Bestellingen importeren per fulfilmentmethode , Import orders when (Bestellingen importeren wanneer) en Tax handling (Verwerking van belasting).
 6. Klik op Opslaan.

Een bestelling handmatig importeren

Als een bestelling niet automatisch is geïmporteerd, kun je deze handmatig vanuit een marktplaats naar het Shopify-beheercentrum importeren.

Stappen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Marketplace Connect.
 3. Klik op App openen.
 4. Klik op Bestellingen.
 5. Selecteer Importeren in de kolom Importeren op de bestelling die je wilt importeren.
 6. Klik op Opslaan.

Nadat je een bestelling vanuit een marktplaats hebt geïmporteerd, wordt deze weergegeven bij Bestellingen in het Shopify-beheercentrum.

Afhandeling van belastingen

Je kunt kiezen of je belasting wilt inhouden of verzenden in de instellingen voor het importeren van bestellingen. Lees de informatie over de afhandeling van belastingen voor elk van de marktplaatsen waarmee je verbonden bent:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis