Importuj zamówienia za pomocą aplikacji Marketplace Connect

Możesz skonfigurować swoje zamówienia tak, aby były automatycznie importowane z platformy handlowej do Twojego panelu administracyjnego Shopify. Alternatywą jest ręczny import zamówień.

Po zaimportowaniu zamówienia nazwa platformy handlowej pojawia się w polu Kanał na stronie Zamówienia.

Ustawienia importu zamówień

Zapoznaj się z poniższą tabelą zawierającą różne ustawienia importu zamówień, które możesz skonfigurować za pomocą aplikacji Marketplace Connect.

Ustawienie Opcje Opis
Importuj zamówienia według typu produktu Wszystkie zamówienia Wysyła wszystkie zamówienia z platformy handlowej do Shopify w celu realizacji.
Tylko zamówienia zawierające produkty z linkami Wysyła zamówienia do panelu administracyjnego Shopify z produktami połączonymi linkiem z Marketplace Connect. Zamówienia bez produktów Shopify z linkami nie są wysyłane.
Brak zamówień Powoduje całkowite wyłączenie automatycznej synchronizacji zamówień. Nadal możesz ręcznie importować zamówienia z platformy handlowej do panelu administracyjnego Shopify.
Importuj zamówienia według metody realizacji Wszystkie zamówienia Synchronizuje wszystkie zamówienia z Twoich platform handlowych z Shopify w celu realizacji.
Tylko realizowane przez {marketplace} Synchronizuje tylko zamówienia pochodzące z ofert produktów Realizowane przez {marketplace}, które są realizowane przez platformę handlową, z którą masz połączenie.
Only fulfilled by merchant (Realizowane tylko przez sprzedawcę) Synchronizuje tylko zamówienia pochodzące z ofert Fulfilled by merchant (Realizowane przez sprzedawcę), czyli zamówienia, które planujesz realizować samodzielnie za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify.
Import orders when (Importuj zamówienia, gdy) Oczekujące Synchronizuje zamówienie z panelem administracyjnym Shopify zaraz po jego złożeniu, niezależnie od statusu płatności.
Zakończ Synchronizuje zamówienie z panelem administracyjnym Shopify dopiero po dokonaniu przez klienta pełnej płatności.
Tax handling for {marketplace} orders (Obsługa podatkowa zamówień {platforma handlowa}) Withhold tax (Potrąć podatek) Po pobraniu i odprowadzeniu przez platformę handlową podatku od sprzedaży za zamówienie w Twoim imieniu, zamówienie jest importowane do Shopify z wyłączeniem podatku ze szczegółów zamówienia. Jeśli wybierzesz opcję Withhold tax (Potrąć podatek), podatki nie pojawią się w raportach dotyczących zamówień platformy handlowej w Shopify, ale w raportach dotyczących Twojej platformy handlowej. Jest to domyślna opcja obsługi podatków w aplikacji Marketplace Connect. Dowiedz się więcej o obsłudze podatków dla każdej platformy, z którą się łączysz.
Send tax (Wyślij podatek) Po pobraniu i odprowadzeniu przez platformę handlową podatku od sprzedaży za zamówienie w Twoim imieniu zamówienie jest importowane do Shopify wraz z podatkiem w szczegółach zamówienia. Jeśli wybierzesz opcję Send tax (Wyślij podatek), podatki od zamówień na platformie handlowej pojawią się w Twoich raportach w Shopify. Dowiedz się więcej o obsłudze podatków dla każdej platformy, z którą się łączysz.

Skonfiguruj automatyczne importy zamówień

Możesz skonfigurować automatyczne importy zamówień w sekcji Ustawienia w aplikacji Marketplace Connect. W przypadku połączenia z wieloma platformami handlowymi powtórz te kroki dla każdej platformy, dla której chcesz zarządzać ustawieniami importu zamówień.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij Ustawienia i z menu rozwijanego Listings (Oferty) wybierz platformę handlową, dla której chcesz zarządzać ustawieniami.
 5. W Order import settings (Ustawieniach importu zamówienia) wybierz opcje dla: Import orders by order type (Importuj zamówienia według typu zamówienia), Import orders by fulfillment method (Importuj zamówienia według metody realizacji), Import orders when (Importuj zamówienia, gdy) i Tax handling (Obsługa podatkowa).
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Ręcznie importuj zamówienie

Jeśli zamówienie nie zostało automatycznie zaimportowane, możesz je zaimportować ręcznie z platformy handlowej do panelu administracyjnego Shopify.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij opcję Zamówienia.
 5. W zamówieniu, które chcesz zaimportować, w kolumnie Import (Importuj) wybierz opcję Import (Importuj).
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Po zaimportowaniu zamówienia z platformy handlowej pojawi się ono w Twoich Zamówieniach w panelu administracyjnym Shopify.

Obsługa podatków

Możesz zdecydować, czy potrącać podatki lub czy je wysyłać w ustawieniach importu zamówień. Musisz zapoznać się z informacjami o obsłudze podatków dla każdej z platform handlowych, z którymi się łączysz:

 • Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze podatków dla zamówień Amazon, zapoznaj się dokumentacją Taxes and regulations for Amazon Global Selling (Podatki i przepisy dotyczące globalnej sprzedaży w serwisie Amazon) przeznaczoną dla kraju, w którym chcesz sprzedawać.

 • Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze podatków w przypadku zamówień Walmart, zapoznaj się z przewodnikiem Tax Configuration guide Walmart (Przewodnik po konfiguracji podatków).

 • Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu obsługi podatków w serwisie eBay, zapoznaj się z Tax policy (Polityką podatkową) serwisu eBay. Upewnij się, że przeglądasz politykę dla właściwego regionu.

  • Na przykład w przypadku sprzedaży w Stanach Zjednoczonych informacje znajdziesz na stronie ebay.com, sprzedaży w Wielkiej Brytanii – na stronie ebay.co.uk.
 • Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze podatków w przypadku zamówień Etsy, zapoznaj się z dokumentem How Tax Laws Affect Etsy Sellers Around the World (W jaki sposób przepisy podatkowe dotyczą sprzedawców Etsy na całym świecie?).

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo