การนําเข้าคำสั่งซื้อโดยใช้ Marketplace Connect

คุณสามารถตั้งค่าให้คำสั่งซื้อของคุณนําเข้าอัตโนมัติ จาก Marketplace ไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ หรือคุณจะนําเข้าคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง

หลังจากที่นําเข้าคำสั่งซื้อแล้ว ชื่อ Marketplace จะแสดงในช่องช่องทางในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ

การตั้งค่าการนําเข้าคำสั่งซื้อ

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อเข้าใจการตั้งค่าการนําเข้าคำสั่งซื้อต่างๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ Marketplace Connect

การตั้งค่า ตัวเลือก คำอธิบาย
Import orders by product type (นําเข้าคำสั่งซื้อตามประเภทสินค้า) คำสั่งซื้อทั้งหมด ส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดจาก Marketplace ไปยัง Shopify เพื่อจัดการ
Only orders with linked products (เฉพาะคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่เชื่อมโยงเท่านั้น) ส่งคำสั่งซื้อไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณที่มีสินค้าเชื่อมโยงกับ Marketplace Connect ระบบจะไม่ส่งคำสั่งซื้อที่ลิงก์ไว้โดยไม่มีสินค้าบน Shopify
ไม่มีคำสั่งซื้อ ปิดการซิงค์คำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถนำเข้าคำสั่งซื้อด้วยตนเอง จาก Marketplace ไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ได้
Import orders by fulfillment method (นําเข้าคำสั่งซื้อตามวิธีการจัดการ) คำสั่งซื้อทั้งหมด ซิงค์ all orders (คำสั่งซื้อทั้งหมด) จาก marketplaces ของคุณสู่ Shopify เพื่อให้จัดการได้
Only fulfilled by {marketplace} (จัดการโดย {marketplace} เท่านั้น) จะซิงค์เฉพาะคำสั่งซื้อที่ Fulfilled by {marketplace} (จัดการโดย {marketplace}) มาจากรายการสินค้าซึ่งได้รับการจัดการโดยตลาดที่คุณเชื่อมต่อด้วยเท่านั้น
Only fulfilled by merchant (จัดการโดยผู้ขายเท่านั้น) ซึ่งจะซิงค์เฉพาะคำสั่งซื้อจากรายการ Fulfilled by merchant (จัดการโดยผู้ขาย) สินค้า ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อที่คุณวางแผนจะจัดการเองผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify
Import orders when (นําเข้าคำสั่งซื้อเมื่อ) รอดำเนินการ ซิงค์คำสั่งซื้อกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณทันทีที่มีการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะมีสถานะการชำระเงินหรือไม่
เสร็จสมบูรณ์ จะซิงค์เฉพาะคำสั่งซื้อกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณหลังจากที่ลูกค้าได้ชําระเงินเต็มจำนวนแล้ว
Tax handling for {marketplace} orders (การจัดการภาษีของคำสั่งซื้อ {marketplace} รายการ) Withhold tax (ระงับภาษี) หลังจากที่ตลาดรวบรวมและชำระภาษีจากยอดขายในนามของคุณสำหรับคำสั่งซื้อแล้ว ระบบได้นําเข้าคำสั่งซื้อนั้นไปยัง Shopify โดยไม่รวมภาษีจากรายละเอียดคำสั่งซื้อ หากคุณเลือกWithhold tax (ระงับภาษี) ภาษีจะไม่แสดงในการรายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อบน marketplace ใน Shopify และคุณสามารถค้นหาภาษีดังกล่าวได้บนการรายงาน marketplace ของคุณแทน ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้นในการจัดการภาษีบน Marketplace Connect ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีสำหรับแต่ละตลาดที่คุณเชื่อมต่อ
Send tax (ส่งภาษี) หลังจากที่ตลาดรวบรวมและจ่ายภาษีการขายในนามของคุณสำหรับคำสั่งซื้อแล้ว ระบบได้นําเข้าคำสั่งซื้อนั้นไปยัง Shopify โดยรวมภาษีไปในรายละเอียดคำสั่งซื้อ หากคุณเลือก ภาษีใน Send tax (ส่งภาษี) คำสั่งซื้อบน Marketplace จะแสดงในรายงานของคุณบน Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีสำหรับแต่ละตลาดที่คุณเชื่อมต่อ

ตั้งค่าการนําเข้าอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าการนําเข้าคำสั่งซื้ออัตโนมัติได้ในส่วนการตั้งค่าของ Marketplace Connect หากคุณเชื่อมต่อกับ marketplace หลายแห่ง ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละ marketplace ที่คุณต้องการจัดการการตั้งค่าการนำเข้าคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Marketplace Connect
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ คลิกชื่อบัญชีตลาดที่คุณต้องการจัดการ

 6. ในส่วนการนำเข้าคำสั่งซื้อและภาษี ให้ทำการเลือกของในส่วนของคุณเอง

 7. คลิกที่ “บันทึก

นําเข้าคำสั่งซื้อ

หากระบบไม่ได้นําเข้าคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ คุณสามารถนําเข้าคำสั่งซื้อจากตลาดไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Marketplace Connect
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกคำสั่งซื้อ

 5. ในคำสั่งซื้อที่คุณต้องการนําเข้า ในคอลัมน์นําเข้า ให้เลือกนําเข้า

 6. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณนำเข้าคำสั่งซื้อจากตลาดแล้ว คำสั่งซื้อนั้นจะแสดงในส่วนคำสั่งซื้อของผู้ดูแล Shopify ของคุณ

การจัดการภาษี

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือส่งภาษีในการตั้งค่าการนำเข้าคำสั่งซื้อของคุณ คุณควรตรวจสอบข้อมูลการจัดการภาษีสำหรับแต่ละตลาดที่คุณเชื่อมต่อ:

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของ Amazon โปรดดูเอกสารภาษีและข้อบังคับสำหรับการขายทั่วโลกของ Amazon สำหรับประเทศที่คุณต้องการขาย

  • ตัวอย่างเช่น หากต้องการขายสินค้าในแคนาดา โปรดดูที่ sellercentral.amazon.ca, หากต้องการขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา โปรดดูที่ sellercentral.amazon.com, หรือหากต้องการขายสินค้าในสหราชอาณาจักร โปรดดูที่ sellercentral.amazon.co.uk
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของ Walmart โปรดดูคู่มือการกำหนดค่าภาษีของ Walmart

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดการภาษีสำหรับ eBay โปรดดูนโยบายภาษีของ eBay ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบนโยบายสำหรับภูมิภาคที่คุณระบุ

  • ตัวอย่างเช่น หากต้องการขายในสหรัฐอเมริกา โปรดดูที่ ebay.com หรือหากต้องการขายในสหราชอาณาจักร โปรดดูที่ ebay.co.uk
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของ Etsy โปรดดูผลกระทบที่กฎหมายด้านภาษีมีต่อผู้ขายของ Etsy ทั่วโลก

 • สำหรับการจัดการภาษีด้วย Target Plus โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้:

  • ภาษีทั้งหมดจะถูกส่งโดย Target Plus ผ่าน Stripe
  • จำนวนภาษีจะไม่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณสำหรับคำสั่งซื้อผ่าน Target Plus

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี