Thực hiện đơn hàng Marketplace Connect

Bạn có thể thực hiện đơn hàng đồng bộ với Shopify từ Marketplace Connect thông qua trang quản trị Shopify hoặc dùng ứng dụng thực hiện bên thứ ba.

Nếu bạn đã kết nối với Amazon, nghiên cứu các tùy chọn thực hiện của Amazon để tìm hiểu về sự khác biệt giữa việc thực hiện đơn hàng trên trang quản trị Shopify, thực hiện đơn hàng bằng Amazon và thực hiện đơn hàng đa kênh.

Thực hiện đơn hàng trên trang quản trị Shopify

Sau khi đồng bộ đơn hàng với trang quản trị Shopify thông qua Marketplace Connect, tên sàn giao dịch sẽ hiển thị trong trường Kênh trên trang Đơn hàng. Tìm hiểu thêm về thực hiện đơn hàng.

Nếu cửa hàng của bạn kết nối với Amazon, hãy tìm hiểu về sự khác biệt giữa việc thực hiện đơn hàng trên trang quản trị Shopify, thực hiện đơn hàng bằng Amazon và thực hiện đơn hàng đa kênh.

Mã dịch vụ vận chuyển

Khi đơn hàng đồng bộ từ một sàn giao dịch sang Shopify, Marketplace Connect sẽ cung cấp cho bạn mã vận chuyển để bạn có thể thực hiện đơn hàng bằng phương thức vận chuyển mà khách hàng đã chọn khi thanh toán. Xem bên dưới để biết mã vận chuyển cho từng sàn giao dịch.

Mã dịch vụ vận chuyển của Amazon

Mã dịch vụ vận chuyển của Amazon
Dịch vụ vận chuyển
Expedited AMZEXP
FreeEconomy AMZFRE
NextDay AMZNXT
SameDay AMZSMD
SecondDay AMZSCD
Đã lên lịch AMZSCH
Tiêu chuẩn AMZSTD

Mã dịch vụ vận chuyển của Walmart

Mã dịch vụ vận chuyển của Walmart
Dịch vụ vận chuyển
1-2 ngày TwoDay
3-5 ngày Tiêu chuẩn
6-7 ngày Giá trị
6-10 ngày Giao vận

Mã dịch vụ vận chuyển của eBay

Để xem danh sách đầy đủ mã dịch vụ vận chuyển của eBay, tham khảo ShippingServiceCodeType(token), tài liệu tham khảo API của eBay.

Mã dịch vụ vận chuyển của Etsy

Etsy không có danh sách mã dịch vụ vận chuyển. Để biết phương thức vận chuyển khách hàng đã chọn khi thanh toán, xem lại đơn hàng trên Etsy.

Ứng dụng thực hiện đơn hàng bên thứ ba

Nếu bạn dùng ứng dụng thực hiện bên thứ ba để xử lý đơn hàng đến từ sàn giao dịch bạn đã kết nối, thì để tránh trùng lặp đơn hàng trong ứng dụng thực hiện, hãy ngắt kết nối sàn giao dịch đó khỏi ứng dụng thực hiện. Sau khi ngắt kết nối ứng dụng thực hiện bên thứ ba khỏi sàn giao dịch này, kết nối ứng dụng thực hiện với cửa hàng Shopify để duy trì đồng bộ đơn hàng. Điều này nhằm đảm bảo đơn hàng từ sàn giao dịch chỉ đồng bộ một lần với ứng dụng thực hiện trong cửa hàng Shopify và mức hàng lưu kho được cập nhật trên Shopify ngay sau khi thực hiện đơn hàng. Sau khi thực hiện đơn hàng, Marketplace Connect đồng bộ hóa mọi thông tin theo dõi cần thiết từ ứng dụng thực hiện bên thứ ba về lại sàn giao dịch.

Tùy chọn thực hiện đơn hàng của Amazon

Nếu đã kết nối với Amazon thì bạn có thể chọn thực hiện đơn hàng qua Shopify (FBM), thực hiện đơn hàng bằng Amazon (FBA) hoặc thực hiện đơn hàng đa kênh (MCF).

Do thương nhân thực hiện (FBM)

Với tùy chọn Do thương nhân thực hiện (FBM), sau khi có đơn hàng được đặt trên Amazon, thương nhân là bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và vận chuyển đơn hàng đó cho khách hàng. Khi FBM được chọn cho một sản phẩm, Marketplace Connect sẽ gửi đơn hàng dành cho những sản phẩm đó đến Shopify để thực hiện. Dữ liệu kiểm kê được cập nhật trên Shopify và Amazon, còn thông tin theo dõi được tự động gửi đến Amazon.

Do Amazon thực hiện (FBA)

Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn Do Amazon thực hiện (FBA) để xử lý đơn hàng, bạn cần gửi hàng trong kho đến Amazon để lưu trữ tại trung tâm xử lý đơn hàng của họ để sau khi có đơn hàng được đặt, Amazon sẽ có thể thay mặt bạn vận chuyển đơn hàng cho khách hàng.

Với Marketplace Connect, bạn có thể thiết lập đơn hàng thành tự động thực hiện bằng Amazon và sau khi hàng trong kho của sản phẩm đã hết tại FBA, hệ thống sẽ tự động chuyển sang hàng trong kho tại FBM.

Nếu bạn có bất kỳ hàng trong kho nào tại trung tâm xử lý đơn hàng của Amazon không có đề nghị bán hàng đang hoạt động trên Amazon, Amazon sẽ xem hàng trong kho đó là hàng bị kẹt và không thể bán hàng hóa này. Tìm hiểu thêm về hàng bị kẹt.

Thực hiện đa kênh trên Amazon (MCF)

Nếu bạn sử dụng tùy chọn Thực hiện đa kênh của Amazon để xử lý đơn hàng, bạn cần kích hoạt cài đặt Amazon MCF trong Marketplace Connect.

Bước:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
  2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
  4. Nhấp vào Cài đặt và chọn sàn giao dịch Amazon mà bạn muốn quản lý trong menu thả xuống Cài đặt.
  5. Trong mục Thực hiện đa kênh trên Amazon, chọn hộp kiểm Có, tôi muốn thêm dịch vụ hoàn tất đơn hàng "Amazon MCF của Shopify Marketplace Connect".
  6. Nhấp vào Save (Lưu).

Đơn hàng bị hủy và đơn hàng trả lại

Nếu có đơn hàng bị hủy hoặc trả lại trên sàn giao dịch, đơn hàng đã đồng bộ trên trang quản trị Shopify sẽ cập nhật tương ứng. Tìm hiểu cách quản lý các quy tắc trả hàng và hủy đơn hàng trên các sàn giao dịch mà bạn kết nối.

Sau khi đơn hàng bị hủy hoặc trả lại, hàng trong kho của các sản phẩm trong đơn hàng đó sẽ không được trả về kho. Điều này nhằm tránh bán vượt số dự trữ sản phẩm. Nếu muốn trả về kho các mặt hàng trong đơn hàng bị hủy trên trang quản trị Shopify, hãy điều chỉnh thủ công số lượng hàng tồn kho.

Quy tắc yêu cầu hủy đơn hàng

Bạn có thể quản lý quy tắc về việc chấp nhận yêu cầu trả hàng và hủy đơn hàng của khách hàng trên sàn giao dịch bên thứ ba mà bạn kết nối. Một số sàn giao dịch cho phép bạn tự động chấp nhận yêu cầu trả hàng và hủy đơn hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản sàn giao dịch bên thứ ba để chấp nhận yêu cầu theo cách thủ công, sau đó việc hủy sẽ đồng bộ với Shopify. Nghiên cứu nguyên tắc về hủy đơn hàng và trả hàng của các sàn giao dịch bạn kết nối để tìm hiểu thêm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí