Facebook và Instagram của Meta

Bạn có thể sử dụng Facebook và Instagram của Meta để đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook và Instagram để có thể bán hàng trên Facebook Shop và Mua sắm trên Instagram. Bạn cũng có thể sử dụng Facebook và Instagram của Meta để tạo hoạt động tiếp thị trực tiếp từ Shopify.

Để biết thêm thông tin về tiếp thị trên Facebook, bao gồm quảng cáo trên Facebook, tham khảo phần Tiếp thị trên Facebook.

Thanh toán trên Instagram và Facebook

Khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể chọn giữa hai phương thức thanh toán: thanh toán trong cửa hàng Shopify hoặc thanh toán trên Facebook và Instagram. Tính năng thanh toán trên Facebook và Instagram hiện chỉ dành cho các cửa hàng tại Hoa Kỳ.

Tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram là sản phẩm của Facebook nên các yêu cầu về việc sử dụng phương thức thanh toán này sẽ do Facebook quyết định. Tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram hiện do Shopify Payments cung cấp. Tìm hiểu thêm về Shopify Payments.

Mua sắm trên Instagram

Bạn có thể bán sản phẩm trên Instagram bằng cách sử dụng tính năng Mua sắm trên Instagram trong Facebook và Instagram của Meta. Mua sắm trên Instagram sẽ tạo cửa hàng trên hồ sơ Instagram của bạn và cho phép bạn gắn thẻ sản phẩm trong bài đăng và tin. Khách hàng có thể chọn Xem cửa hàng trên hồ sơ Instagram của bạn để xem tất cả sản phẩm của bạn trên Instagram. Khách hàng cũng có thể nhấp vào bài viết để xem sản phẩm được gắn thẻ rồi chọn Xem trên trang web để mua hàng trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Nếu khách hàng nhấp vào sản phẩm được liệt kê trên Instagram để xem và mua sản phẩm đó, đơn hàng sẽ được liệt kê là giới thiệu bởi Instagram.

Để sử dụng tính năng Mua sắm trên Instagram, bạn cần có địa điểm hoạt động tại một quốc gia hoặc vùng được hỗ trợ bởi Instagram và sản phẩm của bạn cần đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm để bán hàng trên Facebook và Instagram của Meta.

Facebook Shop

Bạn có thể hiển thị sản phẩm Shopify trên Trang Facebook bằng cách sử dụng tính năng Facebook Shop trong Facebook và Instagram của Meta.

Khi bạn thiết lập tính năng Facebook Shop, Facebook sẽ tạo mục Shop (Cửa hàng) trên Trang Facebook của bạn. Sản phẩm Shopify của bạn sẽ được hiển thị trong mục Shop (Cửa hàng) để khách hàng có thể mua sắm trên trang Facebook của bạn. Nếu bạn thay đổi một sản phẩm trong Shopify, thay đổi đó cũng sẽ được cập nhật trong Facebook Shop.

Messenger

Kênh Messenger cho phép bạn kết nối Messenger dành cho Facebook với Shopify Inbox. Sau khi kích hoạt kênh Messenger, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn từ Messenger trong Inbox. Trước khi thêm kênh Messenger, hãy đảm bảo bạn có trang kinh doanh trên Facebook và đã cài đặt Shopify Inbox.

Tài nguyên khác

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí