Facebook và Instagram của Meta

Bạn có thể sử dụng Facebook và Instagram của Meta để đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook và Instagram để có thể bán hàng trên Facebook Shop và Mua sắm trên Instagram.

Để tìm hiểu về tiếp thị trên Facebook, bao gồm quảng cáo trên Facebook, tham khảo Tiếp thị trên Facebook.

Để biết thêm thông tin về việc tích hợp cửa hàng Shopify với Meta, tham khảo các tài nguyên sau trong Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp của Meta:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí