Xác minh miền bằng Facebook và Instagram của Meta

Khi thiết lập Facebook và Instagram của Meta, bạn cần xác minh với Facebook rằng bạn sở hữu miền mà bạn sử dụng cho cửa hàng trực tuyến của mình. Việc xác minh miền cho phép bạn kiểm soát và quản lý cách thức và nơi sử dụng liên kết đến miền, đồng thời giúp Facebook phê duyệt cửa hàng nhanh hơn.

Sau khi xác minh miền trong Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể chỉ định quyền chỉnh sửa quảng cáo cho các Trang Facebook cụ thể được liên kết với Trình quản lý kinh doanh trên Facebook. Các Trang Facebook không có quyền chỉnh sửa sẽ không thể thay đổi quảng cáo của bạn.

Bạn có thể xác minh miền trong quá trình thiết lập Facebook Shop, Mua sắm trên InstagramFacebook Marketing. Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào trong phần cài đặt Facebook và Instagram của Meta.

Để biết thêm thông tin về xác minh miền, hãy tham khảo Giới thiệu về Xác minh miền trong Trình quản lý kinh doanh trong Trung tâm trợ giúp Trình quản lý kinh doanh của Facebook.

Miền có thể xác minh

Để xác minh miền thành công, miền phải là miền cấp cao nhất đã mua hoặc miền phụ .myshopify.com của bạn.

Tên miền cấp cao nhất

Nếu bạn đã mua miền thì miền gốc là miền bạn cần sử dụng để xác minh ngay cả trong trường hợp bạn hiện không sử dụng miền đó làm miền chính. Ví dụ: Để xác minh cửa hàng quần áo của mình, John sẽ sử dụng johns-apparel.com để xác minh miền với Trình quản lý kinh doanh trên Facebook của mình.

Miền phụ

Nếu muốn sử dụng miền .myshopify của mình để xác minh, bạn cần thêm tiền tố cho miền. Ví dụ: John muốn sử dụng miền .myshopify của mình để xác minh, vậy trong Trình quản lý kinh doanh trên Facebook của mình, John sẽ nhập johns-apparel.myshopify.com để được xác minh.

Khắc phục sự cố

Khi xác minh miền trong Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể gặp lỗi xác minh. Tham khảo các thông báo lỗi dưới đây để tìm hiểu cách khắc phục:

Không thể xác minh miền vì Trình quản lý kinh doanh khác xác nhận quyền sở hữu miền

Nếu muốn sử dụng Trình quản lý kinh doanh trên Facebook khác với Trình quản lý kinh doanh đã sử dụng miền của mình, trước tiên, bạn cần xóa miền khỏi Trình quản lý kinh doanh trên Facebook đó rồi mới xác nhận quyền sở hữu với Trình quản lý kinh doanh bạn muốn sử dụng.

Nếu không kiểm soát được Trình quản lý kinh doanh trên Facebook đã xác nhận quyền sở hữu miền của mình, bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Facebook để giải quyết vấn đề này.

Miền không phải miền có thể xác minh

Nếu miền của bạn không phải là miền có thể xác minh, bạn cần kiểm tra để đảm bảo rằng bạn gửi đúng miền. Tham khảo các miền có thể xác minh để kiểm tra xem miền của bạn có tuân thủ các chi tiết cần có để xác minh không.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí