Cung cấp Danh mục sản phẩm của Google

Khi bạn cung cấp thông tin danh mục sản phẩm, khách hàng có thể duyệt xem và tìm kiếm sản phẩm của cửa hàng trên Instagram và Facebook. Việc này có thể giúp cửa hàng dễ tìm thấy hơn và đạt hiệu suất quảng cáo cao hơn.

Danh mục sản phẩm là một quy ước đặt tên giúp mô tả loại mặt hàng được bán. Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt để thêm danh mục sản phẩm của Google phù hợp cho từng sản phẩm của bạn và các dữ liệu sản phẩm còn lại sẽ được đồng bộ hóa với danh mục sản phẩm trong Trình quản lý thương mại Meta.

Bắt buộc phải có danh mục sản phẩm nếu khách hàng thanh toán trên Facebook và Instagram. Danh mục sản phẩm giúp xác định số tiền thuế khách hàng cần thanh toán hoặc xem sản phẩm có đủ điều kiện cho chính sách hoàn thuế hải quan hay không.

Nếu khách hàng thanh toán trong cửa hàng Shopify, danh mục sản phẩm không bắt buộc nhưng được khuyến khích.

Cách sử dụng Danh mục sản phẩm của Google

Khi đồng bộ sản phẩm với Facebook lần đầu tiên, để giúp bạn bắt đầu, Danh mục sản phẩm của Google (GPC) sẽ được tự động điền cho sản phẩm. Shopify có thể không tìm được danh mục GPC phù hợp với tất cả sản phẩm của bạn, vì vậy bạn nên kiểm tra để đảm bảo sản phẩm đã gắn đúng danh mục GPC. Nếu có bất kỳ sản phẩm nào chưa được gắn danh mục GPC, bạn có thể thêm danh mục bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trong Facebook và Instagram của Meta.

Bạn nên cung cấp danh mục càng cụ thể càng tốt trong danh sách Danh mục sản phẩm của Google. Để tính thuế, Danh mục sản phẩm của Google phải có mức độ chi tiết tối thiểu là hai cấp độ, ví dụ: Quần áo và phụ kiện > Quần áo.

Chỉnh sửa Danh mục sản phẩm của Google

Nếu sản phẩm được tự động gán Danh mục sản phẩm của Google, bạn có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm bằng trang chỉnh sửa hàng loạt trên Facebook và Instagram của Meta.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Facebook & Instagram.
  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Trong mục Trạng thái sản phẩm trên trang Tổng quan, nhấp vào Xem tất cả sản phẩm đã đồng bộ hóa.

  5. Chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

  6. Nhấp vào Chỉnh sửa sản phẩm.

  7. Chỉnh sửa trường Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm.

  8. Nhấp vào Save (Lưu).

Lần tới khi sản phẩm đồng bộ với danh mục trên Facebook, những giá trị này sẽ được đồng bộ. Các thông tin chi tiết của sản phẩm sẽ được đồng bộ trong vòng 15 phút kể từ khi lưu thay đổi sản phẩm.

Danh mục thuế tự động trong Trình quản lý thương mại

Nếu bạn chưa gán danh mục sản phẩm hợp lệ cho các mặt hàng bạn bán trực tiếp trên Facebook hoặc Instagram với tính năng thanh toán, Meta sẽ tự động gán danh mục sản phẩm. Meta sử dụng một phần mềm tự động để phân tích hình ảnh, tiêu đề và các thông tin sản phẩm khác của mặt hàng nhằm xác định danh mục phù hợp nhất để gán, sau đó ghép khớp danh mục sản phẩm này với mã số thuế tương ứng để tính thuế.

Nếu sản phẩm chưa được gán danh mục sản phẩm hợp lệ, Meta sẽ tự động gán danh mục. Meta sẽ không bao giờ ghi đè danh mục mà bạn đã chọn gán. Tìm hiểu thêm về Danh mục tự động trong Trình quản lý thương mại.

Bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên Facebook và Instagram của Meta để chỉnh sửa sản phẩm được gán Danh mục sản phẩm của Google tự động. Lần tới khi đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook, những giá trị này sẽ được đồng bộ. Các thông tin chi tiết của sản phẩm sẽ được đồng bộ trong vòng 15 phút kể từ khi lưu thay đổi sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí