Shopify Payments trên Facebook và Instagram của Meta

Tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram sử dụng Shopify Payments. Bạn có thể quản lý đơn hàng, thuế và tiền quyết toán trên trang quản trị Shopify.

Đơn hàng được Meta đặt qua Facebook và Instagram của Meta phải tuân thủ Chương trình bảo vệ mua sẵm của Facebook.

Để sử dụng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram, bạn cần sử dụng Shopify Payments hoặc Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba. Có thể Meta cũng sẽ yêu cầu bạn kích hoạt PayPal.

Các khoản thanh toán từ các đơn hàng được đặt bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram được quản lý trong trang quản trị Shopify.

Shopify Payments

Tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram do Shopify Payments cung cấp. Việc sử dụng Shopify Payments cho phép bạn tập hợp tất cả quy trình thanh toán tại cùng một nơi. Với Shopify Payments, bạn sẽ không cần phải thiết lập tài khoản nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc tài khoản thương nhân, hay phải nhập thông tin xác thực vào Shopify.

Nếu cửa hàng của bạn đã kích hoạt Shopify Payments, bạn sẽ nhận được tiền thanh toán qua Shopify Payouts khi khách hàng thanh toán bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram.

Để biết thêm thông tin về Shopify Payments, vui lòng tham khảo Shopify Payments.

Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba

Nếu chưa kích hoạt Shopify Payments và cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hợp lệ thì bạn có thể kích hoạt Shop Pay làm cổng thanh toán bên thứ ba.

Tùy chọn Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba cho phép sử dụng Shop Pay làm phương thức thanh toán nhanh trên cửa hàng trực tuyến, Facebook và Instagram.

Khi sử dụng Shop Pay làm cổng thanh toán bên thứ ba, bạn sẽ nhận tiền thanh toán qua các khoản quyết toán trong Shopify Payments sau khi khách hàng trả tiền bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram.

Xử lý đơn hàng

Đơn hàng được đặt trên Facebook và Instagram sẽ bị tạm dừng và trạng thái tạm dừng sẽ hiển thị bên cạnh đơn hàng trên trang quản trị Shopify. Trạng thái tạm dừng này cho phép thực hiện ủy quyền thanh toán, phân tích gian lận và bạn không thể thực hiện đơn hàng cho đến khi trạng thái tạm dừng bị hủy bỏ. Trạng thái tạm dừng thường bị hủy bỏ trong vòng 5 phút, nhưng cũng có thể kéo dài lên đến 24 giờ.

Bắt buộc phải thêm thông tin theo dõi để sử dụng Facebook và Instagram của Meta. Bạn có thể thêm thông tin theo dõi cho đơn hàng khi đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện. Sau khi bạn nhập thông tin theo dõi và nhấp vào Thực hiện mặt hàng, Facebook sẽ xét duyệt giao dịch mua hàng trước khi thu hồi thanh toán.

Sau thao tác thu hồi thanh toán, trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành Đã thực hiện.

Ưu đãi giảm giá

Hầu hết ưu đãi giảm giá được tạo trên trang quản trị Shopify và được hiển thị trên kênh bán hàng trên Facebook sẽ tự động đồng bộ với Facebook. Các ưu đãi giảm giá sau không đồng bộ với Facebook:

  • Ưu đãi miễn phí vận chuyển
  • Ưu đãi giảm giá có tiêu chí nhắm mục tiêu vào người dùng.

Khi các ưu đãi giảm giá trong trang quản trị Shopify đồng bộ với Facebook, mọi khuyến mãi được tạo trong Công cụ quản lý thương mại của Facebook sẽ được lưu trữ. Bạn có thể truy cập tab Ưu đãi trong Công cụ quản lý thương mại để hiển thị dữ liệu lịch sử về khuyến mãi và truy cập thông tin chuyên sâu về hiệu suất của khuyến mãi để đưa ra quyết định trưng bày ưu đãi giảm giá.

Sản phẩm

Tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram không hỗ trợ thuế trong giá sản phẩm. Nếu thêm thuế vào giá sản phẩm, bạn cần bỏ chọn tùy chọn này trong Cài đặt thuế.

Sản phẩm cũng cần được Facebook phê duyệt và không phải sản phẩm hạn chế được nêu trong Chính sách thương mại của Facebook.

Vận chuyển

Tất cả hồ sơ và cài đặt vận chuyển trong trang quản trị Shopify được đồng bộ với Facebook. Hãy đảm bảo cài đặt vận chuyển trong trang quản trị Shopify luôn được cập nhật và chính xác.

Khi cài đặt vận chuyển trong trang quản trị Shopify đồng bộ với Facebook, mọi hồ sơ vận chuyển bạn đã tạo trong Công cụ quản lý thương mại của Facebook sẽ được lưu trữ.

Quyết toán

Bạn quản lý tất cả thông tin thanh toán trong trang quản trị Shopify. Tiền quyết toán cho các đơn hàng đặt bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram sẽ được thanh toán qua Shopify và có thể được truy cập trong trang quản trị Shopify.

Để biết thêm thông tin về tiền quyết toán và thời hạn thanh toán, hãy tham khảo mục Nhận thanh toán bằng Shopify Payments.

PayPal

Kích hoạt PayPal trên Facebook và Instagram của Meta cho phép bạn chấp nhận các khoản thanh toán cho đơn hàng được đặt bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram. PayPal cho phép thanh toán thông qua thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tín dụng mua hàng hoặc số dư tài khoản PayPal.

Nếu cửa hàng của bạn đã kích hoạt PayPal và khách hàng sử dụng PayPal để thanh toán trên Facebook và Instagram, bạn sẽ nhận được những khoản thanh toán đó qua PayPal.

Nếu bạn mới sử dụng PayPal, các khoản thanh toán của bạn có thể bị tạm giữ. Tìm hiểu thêm tại Trung tâm trợ giúp của PayPal.

Tìm hiểu thêm về PayPal.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí