Yêu cầu của Facebook và Instagram của Meta

Để cài đặt Facebook và Instagram của Meta, bạn cần có tài khoản Facebook và cửa hàng trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản Facebook khi cài đặt Facebook và Instagram của Meta trong trang quản trị Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng ký một tài khoản.

Do yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện, để thêm kênh bán hàng, bạn phải thay đổi cài đặt của cửa hàng.

Nếu cửa hàng không đủ điều kiện để thêm kênh bán hàng, kênh sẽ hiển thị dưới dạng Không có sẵn trên trang quản trị Shopify. Nhấp vào Bạn không thể thêm kênh này để xác định lý do cửa hàng không đủ điều kiện.

Thanh toán trên Instagram và Facebook

Trước khi sử dụng tính năng Thanh toán trên Instagram và Facebook, hãy xem kỹ các yêu cầu sau:

  • Facebook xác định thuế bán hàng đối với sản phẩm mà bạn bán trên Facebook và Instagram dựa trên mã số đăng ký thuế mà bạn cung cấp. Nếu doanh nghiệp của bạn đã đăng ký, bạn cần cung cấp mã số đăng ký thuế tiểu bang hợp lệ cho mỗi tiểu bang mà bạn có địa điểm thực tế. Nếu không, bạn có thể sử dụng Số an sinh xã hội (SSN) làm mã số đăng ký thuế.
  • Khi thiết lập thông tin vận chuyển, bạn cần đặt tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn trong cài đặt Vận chuyển của trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể thiết lập các tùy chọn vận chuyển bổ sung, ví dụ như vận chuyển nhanh.
  • Bạn cần kết nối tài khoản Facebook với tài khoản ngân hàng để có thể nhận thanh toán cho các đơn hàng được đặt trên Facebook và Instagram. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Thanh toán rồi nhấp vào Go to Facebook (Mở Facebook) để nhập hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng trên Facebook. Tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin ngân hàng vào Facebook trên Trung tâm trợ giúp của Facebook.
  • Bạn cần thêm chính sách trả hàng đối với đơn hàng đặt trên Facebook và Instagram.
  • Phải thực hiện các đơn hàng được đặt trên Facebook và Instagram trong vòng 30 ngày.
  • Bạn cần cung cấp cho khách hàng số theo dõi giao hàng.
  • Thanh toán trên Facebook và Instagram là sản phẩm của Meta nên các yêu cầu về việc sử dụng phương thức thanh toán này sẽ do Meta quyết định.
  • Sản phẩm bán trên Facebook và Instagram phải tuân thủ Chính sách thương mại của Facebook.
  • Sản phẩm bán trên Facebook và Instagram phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments.

Có thể mất tối đa 48 giờ để Facebook phê duyệt sau khi hoàn tất thiết lập.

Tìm hiểu thêm trong Phương thức thanh toán dành cho Facebook và Instagram của Meta.

Facebook Shop

Để đủ điều kiện niêm yết sản phẩm trên Facebook bằng tính năng Facebook Shop trong Facebook và Instagram của Meta, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí