Yêu cầu của Facebook và Instagram của Meta

Để cài đặt Facebook và Instagram của Meta, bạn cần có tài khoản Facebook và cửa hàng trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản Facebook khi cài đặt Facebook và Instagram của Meta trong trang quản trị Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng ký một tài khoản.

Do yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện, để thêm kênh bán hàng, bạn phải thay đổi cài đặt của cửa hàng.

Nếu cửa hàng không đủ điều kiện để thêm kênh bán hàng, kênh sẽ xuất hiện dưới dạng Unavailable (Không có sẵn) trong trang quản trị Shopify. Nhấp vào You can't add this channel (Bạn không thể thêm kênh này) để xem lý do cửa hàng không đủ điều kiện.

Thanh toán trên Instagram và Facebook

 • Shopify quyết định thuế bán hàng đối với sản phẩm mà bạn bán trên Instagram dựa trên mã số đăng ký thuế mà bạn cung cấp. Nếu doanh nghiệp của bạn đã đăng ký, bạn cần cung cấp mã số đăng ký thuế tiểu bang hợp lệ cho mỗi tiểu bang mà bạn có địa điểm thực tế. Bạn có thể sử dụng SSN (Số an sinh xã hội) làm mã số đăng ký thuế.
 • Khi thiết lập thông tin vận chuyển, bạn cần đặt tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn trong cài đặt Vận chuyển của trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể thiết lập các tùy chọn vận chuyển bổ sung, ví dụ như vận chuyển nhanh.
 • Bạn cần kết nối tài khoản Facebook với tài khoản ngân hàng để có thể nhận thanh toán cho các đơn hàng được đặt trên Facebook và Instagram. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Thanh toán rồi nhấp vào Go to Facebook (Mở Facebook) để nhập hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng trên Facebook. Tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin ngân hàng vào Facebook trên Trung tâm trợ giúp của Facebook.
 • Bạn cần thêm chính sách trả hàng đối với đơn hàng đặt trên Facebook và Instagram.
 • Có thể mất tối đa 48 giờ để Facebook phê duyệt sau khi hoàn tất thiết lập.
 • Phải thực hiện các đơn hàng được đặt trên Facebook và Instagram trong vòng 30 ngày. Nếu sử dụng dịch vụ in theo yêu cầu, bạn nên chọn Cửa hàng trực tuyến Shopify làm tùy chọn thanh toán do bạn không trực tiếp kiểm soát thời gian thực hiện.
 • Bạn cần cung cấp cho khách hàng số theo dõi giao hàng.
 • Chính sách trả hàng phải cho phép khách hàng trả lại sản phẩm trong tối thiểu 30 ngày.
 • Thanh toán trên Facebook và Instagram là sản phẩm của Facebook nên các yêu cầu về việc sử dụng phương thức thanh toán này sẽ do Facebook quyết định.
 • Sản phẩm bán trên Facebook và Instagram phải tuân thủ Chính sách thương mại của Facebook.
 • Sản phẩm bán trên Facebook và Instagram phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments.

Facebook Shop

Để đủ điều kiện niêm yết sản phẩm trên Facebook bằng tính năng Facebook Shop trong Facebook và Instagram của Meta, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí