Đăng sản phẩm trên Facebook và Instagram của Meta

Sau khi bạn thiết lập Facebook và Instagram của Meta, sản phẩm Shopify sẽ bắt đầu đồng bộ với Facebook. Bạn có thể chọn sản phẩm mà bạn đưa lên kênh trên trang Sản phẩm hoặc bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trong Facebook và Instagram của Meta.

Khi bạn đưa sản phẩm lên Facebook và Instagram của Meta, sản phẩm sẽ được đưa lên tất cả các tính năng bạn đã thiết lập trong Facebook và Instagram của Meta. Do tất cả các tính năng của Facebook và Instagram của Meta có chung một danh mục sản phẩm, bạn không thể chỉ đưa sản phẩm lên một tính năng của Facebook và Instagram của Meta nếu bạn đã thiết lập nhiều tính năng. Ví dụ: Nếu bạn đã thiết lập cả Facebook Shop và Mua sắm trên Instagram trong Facebook và Instagram của Meta và đưa sản phẩm lên đó, sản phẩm sẽ được đưa lên cả Facebook Shop và Mua sắm trên Instagram.

Trừ khi cửa hàng của bạn nằm tại Hoa Kỳ, bộ sưu tập trong Shopify sẽ không đồng bộ hóa với Facebook. Nếu cửa hàng của bạn nằm ngoài Hoa Kỳ, bạn có thể tạo bộ sưu tập cho Facebook bằng các sản phẩm có sẵn trong Công cụ quản lý thương mại của Facebook.

Yêu cầu về sản phẩm

Nếu muốn đưa sản phẩm lên Facebook, sản phẩm phải đáp ứng một số yêu cầu:

Đưa sản phẩm lên Facebook và Instagram của Meta

Để xem sản phẩm đã được đưa lên Facebook và Instagram của Meta, trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Facebook > Tổng quan > Xem sản phẩm.

Nếu bạn không có sản phẩm nào trong cửa hàng, hãy nhấp vào Thêm sản phẩm để thêm sản phẩm vào cửa hàng.

Bước 1: Kiểm tra tình trạng còn hàng của sản phẩm trên Facebook và Instagram của Meta

 1. Kiểm tra để đảm bảo đã đăng sản phẩm lên trang Sản phẩm trên Facebook và Instagram của Meta.
 2. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).
 3. Trong mục Tình trạng còn hàng, chọn Không còn hàng trên Facebook.
 4. Nhấp vào Done (Đã xong).

Bước 2: Đưa sản phẩm lên Facebook và Instagram của Meta

 1. Nếu bạn muốn đưa sản phẩm lên Facebook, hãy thực hiện một trong những cách sau:

  • Chọn tất cả sản phẩm hiển thị sau khi áp dụng bộ lọc Không sẵn hàng trên Facebook.
  • Chọn từng sản phẩm bạn muốn đưa lên.
 2. Nhấp vào Thao tác khác > Thêm kênh có sẵn....

 3. Trong cửa sổ hộp thoại mới, chọn Facebook.

 4. Nhấp vào Make products available (Hiển thị sản phẩm).

Trạng thái sản phẩm trên Facebook

Mục Trạng thái sản phẩm của trang Tổng quan hiển thị trạng thái của sản phẩm có trên Facebook và Instagram của Meta và thông báo nếu có lỗi. Để xem danh sách lỗi, nhấp vào Xem sản phẩm. Sử dụng thông tin được liệt kê trong cột Sự cố để khắc phục bất kỳ vấn đề nào về sản phẩm.

Ẩn sản phẩm khỏi Facebook và Instagram của Meta

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Facebook.

 3. Trong mục Tình trạng còn hàng của sản phẩm của trang chi tiết về sản phẩm, nhấp vào Quản lý.

 4. Trong hộp thoại Quản lý tình trạng còn hàng tại kênh bán hàng, bỏ chọn Facebook Shop, rồi nhấp vào Xong.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi chi tiết sản phẩm

Các thay đổi về thông tin chi tiết của sản phẩm trong Shopify được tự động đồng bộ với Facebook. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị hình ảnh, tiêu đề hoặc giá của sản phẩm trên Facebook bằng cách chỉnh sửa sản phẩm trong Shopify. Bạn sẽ thấy các thay đổi trên Facebook sau khi đồng bộ hóa sản phẩm, quá trình này thường mất vài phút.

Xem sản phẩm được chia sẻ lên Facebook

Để xem danh sách các sản phẩm có trên Facebook cũng như các lỗi sản phẩm, mở mục Trạng thái sản phẩm trên Facebook và Instagram của Meta trong trang quản trị Shopify.

Khắc phục lỗi đăng sản phẩm

Khi đồng bộ sản phẩm sau khi thiết lập Thanh toán trên Facebook và Instagram, bạn có thể gặp lỗi đăng sản phẩm. Nếu sản phẩm thiếu thông tin Facebook cần, cảnh báo sẽ hiển thị trong mục Sản phẩm trên trang Tổng quan của Facebook và Instagram của Meta. Khi có lỗi liên quan đến sản phẩm, bạn cần xử lý các lỗi này trước để có thể cố gắng đồng bộ lại sản phẩm với Facebook và Instagram của Meta.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Facebook.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Sản phẩm, nhấp vào Xem sản phẩm để mở trang chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt. Tìm hiểu cách sử dụng trang chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt.

 5. Xem lại các lỗi xuất bản của sản phẩm và thực hiện thay đổi cần thiết đối với thông tin sản phẩm.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Lỗi đăng sản phẩm thường gặp

Sử dụng tài liệu tham khảo này để giúp xử lý lỗi sản phẩm khiến không thể đồng bộ sản phẩm với Facebook.

Lỗi xuất bản sản phẩm thường gặp và giải pháp
Lỗi Giải pháp
Thêm hình ảnh sản phẩm Nhấp vào phần giữ chỗ để tải lên hoặc chọn hình ảnh cho sản phẩm.
Chọn danh mục sản phẩm Nhập danh mục sản phẩm của Google phù hợp với sản phẩm. Một số danh mục còn yêu cầu thông tin bổ sung, như độ tuổi.
Khắc phục lỗi mẫu mã sản phẩm Thêm thông tin cho từng mẫu mã sản phẩm, như kích cỡ và màu sắc mẫu mã.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí