Facebook Shop

Bạn có thể hiển thị sản phẩm Shopify trên Trang Facebook bằng cách sử dụng tính năng Facebook Shop trong Facebook và Instagram của Meta.

Khi bạn thiết lập tính năng Facebook Shop, Facebook sẽ tạo mục Shop trên Trang Facebook của bạn. Sản phẩm Shopify của bạn sẽ được hiển thị trong mục Shop để khách hàng có thể mua sắm trên Trang Facebook của bạn. Nếu bạn thay đổi một sản phẩm trong Shopify, thay đổi đó cũng sẽ được cập nhật trong Facebook Shop.

Sau khi Facebook xác minh tài khoản của bạn, mục Shop sẽ hiển thị trên Trang Facebook của bạn, đây là nơi sản phẩm hiển thị khi tính năng Facebook Shop được kích hoạt trong Facebook và Instagram của Meta. Bạn có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng trên trang quản trị Shopify.

Facebook thêm nút Mua ngay trên Trang Facebook chính liên kết đến mục Shop trên Trang Facebook của bạn. Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với nút trên Facebook, trong đó có cách liên kết nút với cửa hàng trực tuyến.

Truy vấn của khách hàng

Khách hàng có thể nhắn tin cho bạn qua Trang Facebook bằng cách sử dụng Messenger và bạn có thể trả lời với tư cách doanh nghiệp.

Khách hàng cũng có thể liên hệ với bạn qua email bằng cách sử dụng nút Contact Seller (Liên hệ với người bán) trong Facebook. Nút này sẽ chuyển tiếp truy vấn của khách hàng đến email hỗ trợ khách hàng bạn đã cài đặt trong trang quản trị Shopify.

Thông tin khách hàng

Facebook yêu cầu bạn xử lý thông tin khách hàng thu thập được qua Facebook Shop theo Thỏa thuận thương nhân thương mại của Facebook.

Thanh toán

Khi tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram được kích hoạt, khách hàng có thể chọn và mua sản phẩm ngay trên trang Facebook của bạn. Tuy nhiên, khi tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram không được kích hoạt, khách hàng sẽ được đưa đến cửa hàng Shopify để có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, sau đó tiếp tục mua sắm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí