Facebook Shop

Bạn có thể hiển thị sản phẩm Shopify trên Trang Facebook bằng cách sử dụng tính năng Facebook Shop trong Facebook và Instagram của Meta.

Khi bạn thiết lập tính năng Facebook Shop, Facebook sẽ tạo mục Shop (Cửa hàng) trên Trang Facebook của bạn. Sản phẩm Shopify của bạn sẽ được hiển thị trong mục Shop (Cửa hàng) để khách hàng có thể mua sắm trên trang Facebook của bạn. Nếu bạn thay đổi một sản phẩm trong Shopify, thay đổi đó cũng sẽ được cập nhật trong Facebook Shop.

Sau khi Facebook xác minh tài khoản của bạn, mục Shop sẽ xuất hiện trên Trang Facebook của bạn. Đây là nơi sản phẩm được hiển thị khi tính năng Facebook Shop được kích hoạt trong Facebook và Instagram của Meta. Bạn có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng trên trang quản trị Shopify.

Facebook thêm nút Shop Now (Mua ngay) trên Trang Facebook chính liên kết đến mục Shop (Cửa hàng) trên Trang Facebook của bạn. Bạn có thể thực hiện thay đổi với nút trên Facebook, trong đó có cách liên kết nút với cửa hàng trực tuyến Shopify.

Truy vấn của khách hàng

Khách hàng có thể nhắn tin cho bạn qua Trang Facebook bằng cách sử dụng Messenger và bạn có thể trả lời với tư cách doanh nghiệp.

Khách hàng cũng có thể liên hệ với bạn qua email bằng cách sử dụng nút Contact Seller (Liên hệ với người bán) trong Facebook. Nút này sẽ chuyển tiếp truy vấn của khách hàng đến email hỗ trợ khách hàng bạn đã cài đặt trong trang quản trị Shopify.

Thông tin khách hàng

Facebook yêu cầu bạn xử lý thông tin khách hàng thu thập được qua Facebook Shop theo Thỏa thuận thương nhân thương mại của Facebook.

Thanh toán

Khi khách hàng chọn mua sản phẩm từ Trang Facebook của bạn, họ sẽ được đưa đến trang sản phẩm trong cửa hàng Shopify để thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiếp tục mua sắm. Khách hàng sẽ nhận được email xác nhận về đơn hàng từ cửa hàng và đơn hàng của họ sẽ xuất hiện trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify cùng các đơn hàng còn lại của cửa hàng trực tuyến. Các đơn hàng được thực hiện bằng Facebook Shop sẽ được hiển thị là được giới thiệu từ Facebook.

Nếu bạn chọn Thanh toán trên Instagram và Facebook làm phương thức thanh toán thay vì Thanh toán trong Cửa hàng Shopify, khách hàng có thể thanh toán mà không cần rời khỏi Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí