Xử lý đơn hàng đặt qua tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram

Khi khách hàng mua hàng qua tính năng Thanh toán trên Facebook hoặc Instagram, đơn hàng sẽ xuất hiện trên trang Đơn hàng trong Shopify. Thông tin bổ sung về đơn hàng đặt trên Facebook và Instagram có trên trang chi tiết đơn hàng. Thông tin này bao gồm ID đơn hàng trên Facebook, số tiền thanh toán, mức thuế ước tính và thông tin chi tiết của khách hàng.

Đơn hàng được đặt trên Facebook và Instagram sẽ bị tạm dừng và trạng thái tạm dừng sẽ hiển thị bên cạnh đơn hàng trên trang quản trị Shopify. Trạng thái tạm dừng này cho phép thực hiện ủy quyền thanh toán, phân tích gian lận và bạn không thể thực hiện đơn hàng cho đến khi trạng thái tạm dừng bị hủy bỏ. Trạng thái tạm dừng thường bị hủy bỏ trong vòng 5 phút, nhưng cũng có thể kéo dài lên đến 24 giờ.

Khi bỏ tạm dừng đơn hàng, trạng thái tạm dừng sẽ bị xóa và đơn hàng được chỉ định thanh toán được ủy quyền và trạng thái chưa thực hiện. Tiền thanh toán được tự động thu hồi bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram sau khi đơn hàng được đánh dấu là đã thực hiện. Nếu đơn hàng bị tạm dừng hơn 24 giờ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Các khoản thuế được liệt kê trên trang Đơn hàng là thuế ước tính đến khi đơn hàng được thực hiện, trong trường hợp địa chỉ của khách hàng hoặc quá trình thực hiện đơn hàng thay đổi. Khi đơn hàng được thực hiện, thuế suất sẽ được hoàn tất và mục hàng Thuế ước tính thay đổi thành Thuế. Không thể chỉnh sửa thuế suất sau khi thực hiện đơn hàng.

Thực hiện đơn hàng

Phải quản lý các đơn hàng được đặt qua tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram qua trang quản trị Shopify. Bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã vận chuyển, thực hiện hoàn tiền và hủy đơn hàng trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn thực hiện những thao tác này trong Trình quản lý thương mại của Facebook, lỗi sẽ hiển thị trên đơn hàng trong trang quản trị Shopify và bạn có thể không thực hiện được đơn hàng.

Để tuân thủ điều khoản vận chuyển của Facebook, hãy thực hiện tất cả đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi đơn hàng được đặt trên Facebook hoặc Instagram và đảm bảo rằng bạn cung cấp mã theo dõi và xác nhận giao hàng cho từng đơn hàng.

Thực hiện hoàn tiền

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hoàn tiền.

 3. Nhấp vào Trả lại mặt hàng. Nếu đơn hàng được lưu trữ, bạn sẽ được nhắc hủy lưu trữ đơn hàng trước khi tiếp tục.

 4. Nhập số lượng mặt hàng trong đơn hàng đang được trả lại.

 5. Trong mục Tùy chọn vận chuyển đơn hàng trả lại, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Chọn Create return label (Tạo nhãn đổi trả) để tạo nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại cho khách hàng. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu địa điểm chính của bạn và địa chỉ giao hàng của khách hàng đều nằm ở Hoa Kỳ.
  • Chọn Tải lên nhãn đổi trả để tải lên nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại hiện có cho khách hàng. Trên trang Thêm nhãn đổi trả, tải lên tệp nhãn vận chuyển ở định dạng PDF hoặc JPEG. Bạn có thể nhập Mã theo dõiHãng vận chuyển nếu có những thông tin này.
  • Chọn No return shipping (Không vận chuyển đơn hàng trả lại) để tạo đơn hàng trả lại mà không có thông tin vận chuyển đơn hàng trả lại.
 6. Nhấp vào Create return (Tạo đơn hàng trả lại).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí