การประมวลผลการสั่งซื้อสินค้าจากการการดําเนินการทาง Facebook และ Instagram

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าบางอย่างผ่านฟีเจอร์ชำระเงินบน Facebook หรือ Instagram คำสั่งซื้อดังกล่าวจะปรากฏในหน้าคำสั่งซื้อใน Shopify ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการบน Facebook และ Instagram จะอยู่ในหน้ารายละเอียดของคำสั่งซื้อ โดยข้อมูลนี้จะประกอบไปด้วย ID คำสั่งซื้อของ Facebook, จำนวนเงินที่ชำระ, ภาษีโดยประมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า

เมื่อมีการสั่งซื้อบน Facebook และ Instagram ระบบจะระงับคำสั่งซื้อและสถานะถูกระงับชั่วคราวจะแสดงถัดจากคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ โดยระบบระงับคำสั่งซื้อเพื่อรอการอนุมัติการชำระเงินและการวิเคราะห์การหลอกลวงของ Facebook และคุณจะไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จนกว่าจะยกเลิกการระงับ โดยทั่วไปแล้ว การระงับคำสั่งซื้อจะยกเลิกภายใน 5 นาที แต่บางกรณีอาจนานถึง 24 ชั่วโมง

เมื่อระบบเลิกระงับคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะลบสถานะการระงับออกและคำสั่งซื้อนั้นจะมีสถานะเป็นการชําระเงินที่ได้รับอนุมัติและยังไม่ได้จัดการ การชำระเงินจะถูกจัดเก็บบน Facebook และ Instagram โดยอัตโนมัติหลังจากที่คำสั่งซื้อมีสถานะเป็นจัดการแล้ว หากคำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราวนานกว่า 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ภาษีที่ปรากฏอยู่ในหน้าคำสั่งซื้อคือตัวเลขโดยประมาณจนกว่าจะมีการจัดการคำสั่งซื้อเสร็จแล้วเรียบร้อย โดยเผื่อไว้สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลูกค้าหรือการจัดการคำสั่งซื้อ เมื่อมีการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะปรับอัตราภาษีให้เป็นที่สิ้นสุด จากนั้นรายการภาษีโดยประมาณก็จะเปลี่ยนเป็นภาษี ทั้งนี้หลังจัดการคำสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้อีกต่อไป

การจัดการคำสั่งซื้อ

คุณจะต้องจัดการคำสั่งซื้อที่ดําเนินการผ่านฟีเจอร์ชำระเงินบน Facebook และ Instagram ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify โดยคุณสามารถทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว ดำเนินการคืนเงิน และยกเลิกคำสั่งซื้อได้จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ แต่หากคุณดำเนินการในตัวจัดการการค้าของ Facebook ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดที่คำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify และคุณอาจจัดการคำสั่งซื้อนั้นไม่ได้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการขนส่งของ Facebook ให้จัดการคำสั่งซื้อทุกรายการภายใน 30 วันหลังจากที่มีการสั่งซื้อบน Facebook หรือ Instagram และตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้วยคุณได้แจ้งหมายเลขติดตามและยืนยันการจัดส่งคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

การออกเงินคืน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน

 3. คลิก “คืนสินค้า” หากระบบเก็บคำสั่งซื้อของคุณถาวรแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยกเลิกการเก็บคำสั่งซื้อถาวรก่อนจะดำเนินการต่อ

 4. ป้อนจำนวนของสินค้าในคำสั่งซื้อที่จะคืน

 5. ในส่วนตัวเลือกการจัดส่งสินค้าส่งคืน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” เพื่อสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสินค้าส่งคืนให้กับลูกค้าของคุณ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทั้งตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณและที่อยู่จัดส่งของลูกค้าอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น
  • เลือก “อัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” เพื่ออัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสินค้าส่งคืนที่มีอยู่แล้วให้กับลูกค้าของคุณ แล้วในหน้าเพิ่มใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ให้อัปโหลดไฟล์ PDF หรือ JPEG สำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ คุณสามารถป้อนหมายเลขติดตามพัสดุและผู้ให้บริการขนส่งได้ หากคุณมีข้อมูล
  • เลือก “ไม่มีการจัดส่งสินค้าส่งคืน” เพื่อสร้างการคืนสินค้าโดยไม่มีข้อมูลการจัดส่งสินค้าส่งคืนใดๆ เลย
 6. คลิก “สร้างการคืนสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี