Instagram Shopping

Instagram Shopping

คุณสามารถขายสินค้าของคุณบน Instagram ได้โดยใช้ฟีเจอร์ Instagram Shopping ใน Facebook และ Instagram โดย Meta Instagram Shopping จะสร้างร้านค้าบนโปรไฟล์ Instagram ของคุณและช่วยให้คุณสามารถแท็กสินค้าในโพสต์และสตอรี่ได้ ลูกค้าสามารถเลือก “ดู Shop” บนโปรไฟล์ Instagram ของคุณเพื่อดูสินค้าทั้งหมดใน Instagram ได้ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถคลิกที่โพสต์เพื่อดูสินค้าที่ติดแท็กแล้ว จากนั้นเลือก “ดูบนเว็บไซต์” เพื่อทำการซื้อสินค้าบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากลูกค้าคลิกที่สินค้าบน Instagram เพื่อดูและสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะปรากฏว่าอ้างอิงมาจาก Instagram

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Instagram Shopping คุณจำเป็นต้องอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ Instagram รองรับและสินค้าของคุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการขายบน Facebook และ Instagram โดย Meta

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มแค็ตตาล็อกสินค้าของคุณไปยัง Instagram ในศูนย์ช่วยเหลือของ Instagram

การแท็กสินค้า

คุณสามารถติดแท็กให้สินค้าของคุณในโพสต์และสตอรี่ Instagram ของคุณได้ด้วย หากลูกค้าพบสินค้าที่คุณแท็กบน Instagram ก็สามารถแตะลิงก์เพื่อดูและซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้เลย

สินค้าจำเป็นต้องพร้อมจำหน่ายในแคตตาล็อก Facebook ของคุณและร้านค้าออนไลน์ของ Shopify จึงจะแท็กในโพสต์หรือสตอรี่ของ Instagram ได้

การแท็กสินค้าบน Instagram

หลังจากคุณได้รับอนุมัติในโปรไฟล์ธุรกิจ Instagram แล้ว และคุณได้เพิ่มแค็ตตาล็อกสินค้าบน Facebook แล้ว คุณก็สามารถแท็กสินค้าในโพสต์และสตอรี่บน Instagram ได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแท็กสินค้า ให้ดูที่ฉันจะแท็กสินค้าบน Instagram ในโพสต์บน Instagram ได้อย่างไร

การแท็กสินค้าในสตอรี่ของ Instagram

คุณสามารถแท็กสินค้าของคุณในสตอรี่บน Instagram ได้โดยใช้สติ๊กเกอร์ช้อปปิ้ง คุณสามารถแท็กสินค้าในสตอรี่ที่เป็นรูปภาพเท่านั้น และแท็กในวิดีโอไม่ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสตอรี่บน Instagram ให้ดูที่สตอรี่ในศูนย์ช่วยเหลือของ Instagram

การย้ายหรือลบแท็กบน Instagram

คุณสามารถย้ายหรือลบแท็กสินค้าบน Instagram ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายหรือการลบแท็กสินค้า ให้ดูที่ฉันจะย้ายหรือลบสินค้าที่ฉันแท็กบน Instagram ได้อย่างไรในศูนย์ช่วยเหลือของ Instagram

การเปลี่ยนคำอธิบายสินค้าของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนคำอธิบายสินค้า ชื่อ หรือราคาที่แสดงในรายละเอียดแท็กสินค้า คุณจำเป็นต้องแก้ไขรายการสินค้าบน Shopify และเผยแพร่สินค้าที่ได้รับการอัปเดตไปยัง Facebook หมายเหตุ: คำอธิบายสินค้าของคุณบน Instagram ต้องเหมือนกับที่แสดงใน Shopify

หากมีราคาสินค้าบน Instagram ที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาและราคาเปรียบเทียบของคุณใน Shopify นั้นถูกต้อง คุณยังสามารถตรวจสอบตัวจัดการการค้าของ Facebook เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าไม่มีวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุดสำหรับการลดราคาด้วยเช่นกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี