คู่มือฉบับย่อของ Facebook และ Instagram โดย Meta

Facebook และ Instagram โดย Meta ช่วยให้คุณสามารถขายสินค้าบน Facebook และ Instagram ได้ และยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพโฆษณาและลูกค้าของคุณ

หากต้องการใช้งาน Facebook และ Instagram โดย Meta ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องใช้แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน Facebook และ Instagram โดย Meta คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ที่เชื่อมต่อกับเพจ Facebook ของธุรกิจและบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลของตัวจัดการธุรกิจเสียก่อน

หมายเหตุ: หากร้านค้าของคุณหยุดชั่วคราวหรือไม่ได้ใช้งาน แต่มีร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าของคุณจะไม่สามารถชำระเงินได้ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถติดตั้งและตั้งค่า Facebook และ Instagram โดย Meta ได้

ข้อกำหนดและสิทธิ์การใช้งาน

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Facebook และ Instagram โดย Meta คุณจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากต้องการติดตั้ง Facebook และ Instagram โดย Meta คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Facebook และร้านค้าออนไลน์ หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ก่อนติดตั้งช่องทางการขายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนใช้งาน
  • ตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจบน Facebook และเพจ Facebook ของธุรกิจคุณ โดยเพจ Facebook ต้องได้รับการเผยแพร่แล้ว
  • เป็นผู้ดูแลของทั้งตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ที่เป็นเจ้าของเพจนั้นๆ และเพจ Facebook เพจดังกล่าว เพจธุรกิจ Facebook ทุกเพจสามารถเป็นของตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถเป็นผู้ดูแลเพจ Facebook หลายเพจและเข้าถึงเพจทั้งหมดได้โดยใช้ตัวจัดการธุรกิจบน Facebook เพียงตัวเดียว

หากคุณไม่เคยใช้บัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนตัวของคุณลงโฆษณามาก่อน คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ภายในตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ได้

นโยบายและกระบวนการของ Facebook

สินค้าทั้งหมดที่ขายบน Facebook, Instagram และ WhatsApp ต้องเป็นไปตามนโยบายการค้าของ Facebook หากคุณต้องการโฆษณาสินค้าของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาของ Facebook ด้วย

สินค้าทั้งหมดที่อัปโหลดไปยัง Facebook และ Instagram โดย Meta จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของ Facebook หากสินค้าของคุณละเมิดนโยบายของ Facebook สินค้าของคุณอาจถูกลบออกจาก Facebook และ Instagram โดย Meta

หากต้องการขายสินค้าบน Facebook คุณจะต้องมีคะแนนความคิดเห็นที่ดีสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีการกำหนดคะแนนความคิดเห็นของคุณโดยใช้ความคิดเห็นจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าบน Facebook รวมถึง Instagram และ Audience Network

หากธุรกิจของคุณได้รับคะแนนความคิดเห็นที่ไม่ดีในหัวข้อต่างๆ เช่น ความเร็วในการจัดส่ง คุณภาพของสินค้า หรือการบริการลูกค้า Facebook อาจแสดงโฆษณาของคุณบนผลิตภัณฑ์ Facebook Commerce น้อยลง

เริ่มต้นใช้งาน Facebook และ Instagram โดย Meta

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ คุณสามารถตั้งค่า Facebook และ Instagram โดย Meta ได้

มีสามฟีเจอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยขยายธุรกิจของคุณโดยใช้ Facebook และ Instagram โดย Meta:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี