การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณด้วย Facebook และ Instagram โดย Meta

เมื่อคุณตั้งค่า Facebook และ Instagram โดย Meta คุณต้องตรวจสอบยืนยันกับ Facebook ว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนที่ใช้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ การตรวจสอบยืนยันโดเมนช่วยให้คุณสามารถควบคุมรวมถึงจัดการวิธีและตำแหน่งที่ใช้ลิงก์ไปยังโดเมนของคุณ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ร้านค้าของคุณได้รับการอนุมัติจาก Facebook ได้เร็วยิ่งขึ้น

หลังการตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณใน Facebook และ Instagram โดย Meta คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขโฆษณาไปยังเพจ Facebook นั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ของคุณได้ เพจ Facebook ที่ไม่มีสิทธื์อนุญาตในการแก้ไขจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโฆษณาของคุณได้

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณระหว่างตั้งค่า Facebook Shop, Instagram Shopping และ Facebook Marketing นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ทุกเมื่อในการตั้งค่า Facebook และ Instagram โดย Meta

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันโดเมน โปรดดูที่เกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันโดเมนในตัวจัดการธุรกิจบนศูนย์ช่วยเหลือตัวจัดการธุรกิจของ Facebook

โดเมนที่ตรวจสอบยืนยันได้

โดเมนจะต้องเป็นโดเมนระดับสูงสุดที่ซื้อมาหรือโดเมนย่อย .myshopify.com เพื่อให้โดเมนได้รับการตรวจสอบยืนยันสำเร็จ

โดเมนระดับบนสุด

หากคุณได้ซื้อโดเมนเรียบร้อยแล้ว โดเมนรากคือโดเมนที่คุณต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยัน แม้กระทั่งในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้โดเมนดังกล่าวเป็นโดเมนหลักของตัวเองก็ตาม ตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบยืนยันร้านค้าเสื้อผ้า John จะต้องใช้ johns-apparel.com เพื่อตรวจสอบยืนยันโดเมนของเขากับตัวจัดการธุรกิจของ Facebook

โดเมนย่อย

หากคุณต้องการใช้โดเมน .myshopify เพื่อตรวจสอบยืนยัน คุณจะต้องใส่อักษรนำหน้าสำหรับโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น John ต้องการใช้โดเมน .myshopify ของเขาเพื่อตรวจสอบยืนยัน ดังนั้นในตัวจัดการธุรกิจบน Facebook เขาจะป้อน johns-apparel.myshopify.com เพื่อให้ตรวจสอบยืนยัน

การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณใน Facebook และ Instagram โดย Meta คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบยืนยัน โปรดดูข้อความแจ้งข้อผิดพลาดด้านล่างเพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา:

ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนได้ เนื่องจากตัวจัดการธุรกิจอื่นได้อ้างสิทธิ์แล้ว

หากคุณต้องการใช้ตัวจัดการธุรกิจบน Facebook อื่นที่ไม่ใช่ตัวจัดการธุรกิจที่ใช้โดเมนของคุณอยู่แล้ว คุณต้องลบโดเมนดังกล่าวออกจากตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ก่อนที่จะอ้างสิทธิ์ด้วยตัวจัดการธุรกิจที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่สามารถควบคุมตัวจัดการธุรกิจบน Facebook อื่นๆ ที่อ้างสิทธิ์ในโดเมนของคุณ คุณต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Facebook เพื่อแก้ไขปัญหานี้

โดเมนไม่ใช่โดเมนที่ตรวจสอบยืนยันได้

หากโดเมนของคุณไม่ใช่โดเมนที่ตรวจสอบยืนยันได้ คุณต้องตรวจสอบว่าคุณส่งโดเมนที่ถูกต้อง โปรดดูที่โดเมนที่ตรวจสอบยืนยันได้เพื่อตรวจสอบว่าโดเมนของคุณเป็นไปตามรายละเอียดที่จำเป็นในการตรวจสอบยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี