การตั้งค่า Facebook และ Instagram โดย Meta

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มขายสินค้าบน Facebook หรือสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify ได้ คุณจะต้องตั้งค่า Facebook และ Instagram โดย Meta ก่อน

Facebook และ Instagram โดย Meta มีแค็ตตาล็อกสินค้าหนึ่งรายการสำหรับ Facebook Marketing, Instagram Shopping และ Facebook Shop สินค้าทั้งหมดในแค็ตตาล็อกของคุณพร้อมจำหน่ายสำหรับทั้งสามฟีเจอร์แล้ว หากคุณตั้งค่าสินค้าเป็นไม่พร้อมจำหน่าย สินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกจากทั้งสามฟีเจอร์

ข้อกำหนดพื้นฐาน

Facebook และ Instagram โดย Meta มีอยู่ในแผน Shopify ทุกแผน ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน Facebook และ Instagram โดย Meta คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ที่เชื่อมต่อกับเพจ Facebook ของธุรกิจและบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลของตัวจัดการธุรกิจเสียก่อน

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนบุคคล คุณจะต้องเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับตัวจัดการธุรกิจ หากคุณไม่เคยลงโฆษณาโดยใช้บัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนบุคคลเลย คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ภายในตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการธุรกิจและบัญชีผู้ใช้โฆษณาได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาของ Facebook

หากคุณไม่มีตัวจัดการธุรกิจ คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้เมื่อคุณตั้งค่า Facebook และ Shopify โดย Meta

การตั้งค่าเพจ Facebook

คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้บน Facebook ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ของคุณได้:

  • บัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณจำเป็นต้องมีบทบาทผู้ดูแลในเพจนี้
  • เพจ Facebook ดังกล่าวจะต้องได้รับเผยแพร่แล้ว
  • คุณสามารถเป็นผู้ดูแลเพจ Facebook หลายเพจและเข้าถึงเพจทั้งหมดได้โดยใช้เพียงตัวจัดการธุรกิจของ Facebook อย่างไรก็ตาม เพจธุรกิจใน Facebook ทุกเพจสามารถเป็นเจ้าของได้โดยตัวจัดการธุรกิจ Facebook เดียวเท่านั้น คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลทั้งตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ที่เป็นเจ้าของเพจนั้นๆ และเพจ Facebook ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อธุรกิจกับ Facebook และ Instagram โดย Meta ใน Shopify

ดูวิธีสร้างเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณจะต้องไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

สิทธิ์การใช้งานช่องทางการขาย

หากต้องการติดตั้ง Facebook และ Instagram โดย Meta คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Facebook และร้านค้าออนไลน์ หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Facebook เมื่อคุณติดตั้ง Facebook และ Instagram โดย Meta ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนใช้งาน

คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าร้านค้าของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

หากร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ช่องทางการขายช่องทางดังกล่าวจะปรากฏเป็นไม่พร้อมใช้งานในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คลิกคุณไม่สามารถเพิ่มช่องทางนี้เพื่อดูสาเหตุที่ร้านค้าของคุณไม่ได้รับสิทธิ์

ติดตั้งและตั้งค่า Facebook และ Instagram โดย Meta

ขั้นตอน:

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟีเจอร์ใน Facebook และ Instagram โดย Meta แล้ว สินทรัพย์ของ Facebook ที่คุณเชื่อมต่อจะพร้อมสำหรับการตั้งค่าฟีเจอร์เพิ่มเติม สินทรัพย์เพิ่มเติมบางส่วน เช่น บัญชีโฆษณาของ Facebook Marketing อาจต้องมีการตั้งค่าฟีเจอร์บางอย่างให้เสร็จสิ้น

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟีเจอร์ Facebook และ Instagram โดย Meta โปรดดูที่:

การเพิ่มพนักงานไปยัง Facebook และ Instagram โดย Meta

หากพนักงานตั้งค่าช่องทางดังกล่าวในส่วนผู้ดูแล Shopify ของตน Facebook และ Instagram โดย Meta จะแสดงให้กับพนักงานคนอื่นๆ เห็นทั้งหมด แต่จะไม่ปรากฏเป็น “เชื่อมต่อแล้ว”

หากพนักงานจำเป็นต้องใช้ Facebook และ Instagram โดย Meta พนักงานจะต้องเชื่อมต่อกับ Facebook และ Instagram โดย Meta ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของตนโดยใช้บัญชีผู้ใช้ Facebook ของตน บัญชีผู้ใช้ Facebook ของพนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลในตัวจัดการธุรกิจและเพจ Facebook ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า Shopify เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook และ Instagram โดย Meta ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การอนุญาต Facebook และ Instagram โดย Meta สำหรับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่า Facebook และ Instagram โดย Meta ระบบจะถือว่าคุณอนุญาตให้ Shopify เข้าถึงเพจ Facebook ของธุรกิจคุณ รวมถึงบัญชีโฆษณาและตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เพจ Facebook เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนบุคคลของคุณ แต่ Shopify จะใช้ข้อมูลบัญชี Facebook ส่วนบุคคลของคุณเพื่อเข้าถึงเพจ Facebook บัญชีตัวจัดการโฆษณา และตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เท่านั้น

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณจะสามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

การทำความเข้าใจกับบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook

บน Facebook คุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลเพจและตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดของ Facebook รวมถึงเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ เพจและตัวจัดการธุรกิจมีสิทธิ์อนุญาตของบัญชีผู้ใช้แยกต่างหาก ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีบทบาทของผู้ดูแลในแต่ละบัญชีผู้ใช้ ตัวจัดการธุรกิจที่คุณเลือกใน Facebook และ Instagram โดย Meta จะต้องเป็นเจ้าของเพจ Facebook ในระหว่างการรับเรื่อง หากเพจ Facebook มีตัวจัดการธุรกิจอื่นเป็นเจ้าของ เพจ Facebook นั้นจะไม่แสดงเป็นตัวเลือกในการเชื่อมต่อ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ที่ต้องการได้ ให้ตรวจสอบว่าตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ที่คุณเป็นเจ้าของเพจ Facebook หรือลองเชื่อมต่อตัวจัดการธุรกิจอื่น

คุณสามารถดูภาพรวมของบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook และใช้ลิงก์เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ ให้ดูที่บทความดังต่อไปนี้จากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี