Konfigurowanie kanału Facebook i Instagram firmy Meta

Zanim rozpoczniesz sprzedaż na Facebooku lub utworzysz w Shopify kampanie reklamowe przeznaczone na Facebook, musisz skonfigurować kanał Facebook i Instagram firmy Meta.

Kanał Facebook i Instagram firmy Meta ma jeden katalog produktów dla funkcji Facebook Marketing, Zakupy na Instagramie i Facebook Shop. Wszystkie produkty w Twoim katalogu są dostępne dla wszystkich trzech funkcji. W przypadku niedostępności produktu zostanie on usunięty ze wszystkich trzech funkcji.

Podstawowe wymagania

Facebook i Instagram firmy Meta są dostępne we wszystkich planach Shopify. Zanim zaczniesz korzystać z Facebooka i Instagrama firmy Meta, musisz skonfigurować Menedżera firmy na Facebooku połączonego ze stroną Twojej firmy na Facebooku i kontem reklamowym z rolą administratora dla Menedżera firmy.

Jeśli masz osobiste konto reklamowe, musisz je połączyć z Menedżerem firmy. Jeśli nigdy nie uruchamiałeś(-aś) reklam za pomocą swojego osobistego konta reklamowego, aby tworzyć kampanie reklamowe na Facebooku, musisz utworzyć nowe konto reklamowe w Menedżerze firmy. Dowiedz się więcej o Menedżerze firmy i kontach reklamowych w Centrum pomocy dla reklam na Facebooku.

Jeśli nie masz Menedżera firmy, możesz go skonfigurować podczas konfiguracji kanału Facebook i Instagram firmy Meta.

Ustawienia strony Facebook

Aby połączyć stronę na Facebooku, należy spełnić następujące wymagania:

  • Twoje konto na Facebooku musi mieć rolę administratora na stronie.
  • Strona na Facebooku musi zostać opublikowana.
  • Możesz być administratorem wielu stron na Facebooku i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą jednego Menedżera firmy na Facebooku, przy czym każda strona firmowa na Facebooku może być własnością jednego Menedżera firmy na Facebooku. Musisz być administratorem zarówno Menedżera firmy na Facebooku, który jest właścicielem konkretnej strony na Facebooku, jak i samej strony na Facebooku, aby połączyć ją z kanałem Facebook i Instagram firmy Meta w serwisie Shopify.

Dowiedz się, jak utworzyć stronę na Facebooku dla swojej firmy w Centrum pomocy Facebooka.

Musisz również sprzedawać za pomocą sklepu online Shopify, a Twój sklep nie może być chroniony hasłem. Dowiedz się, jak usunąć hasło do sklepu online.

Kryteria kwalifikujące kanał

Aby zainstalować kanał Facebook i Instagram firmy Meta, musisz posiadać konto na Facebooku i sklep online. Jeśli nie będziesz mieć konta na Facebooku podczas instalacji kanału Facebook i Instagram firmy Meta w panelu administracyjnym Shopify, zostaniesz poproszony(-a) o jego założenie.

Ze względu na wymagania kwalifikacyjne może zajść konieczność zmiany ustawień sklepu przed dodaniem kanału sprzedaży.

Jeśli Twój sklep nie spełnia wymogów pozwalających na dodanie kanału sprzedaży, kanał wyświetla się jako Niedostępny w panelu administracyjnym Shopify. Kliknij opcję Nie możesz dodać tego kanału, aby dowiedzieć się, dlaczego Twój sklep się nie kwalifikuje.

Zainstaluj i skonfiguruj aplikację Facebook i Instagram firmy Meta

Kroki:

Po skonfigurowaniu kanału Facebook i Instagram firmy Meta konfiguracja dodatkowych funkcji dla podłączonych zasobów Facebooka będzie już ukończona. Niektóre dodatkowe zasoby, takie jak konto reklamowe dla aplikacji Facebook Marketing, mogą wymagać wykonania konfiguracji określonych funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania kanału Facebook i Instagram firmy Meta, zapoznaj się z poniższymi tematami:

Dodawanie pracowników do aplikacji Facebook i Instagram firmy Meta

Jeśli pracownik skonfiguruje kanał Facebook i Instagram firmy Meta w panelu administracyjnym Shopify, będzie on wyświetlał się wszystkim innym pracownikom, ale nie będzie połączony.

Aby korzystać z kanału Facebook i Instagram firmy Meta, pracownik musi połączyć się z nim w panelu administracyjnym Shopify, korzystając ze swojego konta na Facebooku. Aby połączenie z kanałem Facebook i Instagram firmy Meta było możliwe, konto pracownika na Facebooku musi mieć przypisane uprawnienia administratora w Menedżerze firmy i na stronie Facebooka powiązanej ze sklepem Shopify.

Autoryzacja aplikacji Facebook i Instagram firmy Meta dla konta na Facebooku

Podczas konfiguracji kanału Facebook i Instagram firmy Meta zezwalasz serwisowi Shopify na dostęp do strony Facebooka Twojej firmy, a także konta reklamowego i Menedżera firmy na Facebooku. Strona na Facebooku połączy się z Twoim osobistym kontem na Facebooku, przy czym Shopify będzie korzystać z danych Twojego osobistego konta na Facebooku tylko w celu uzyskania dostępu do strony na Facebooku, konta menedżera reklam i Menedżera firmy na Facebooku.

Opis ról i uprawnień na Facebooku

Aby mieć dostęp do wszystkich ustawień Facebooka i możliwość wprowadzania zmian, musisz mieć na Facebooku rolę administratora strony i Menedżera firmy. Strony i Menedżerowie firmy mają oddzielne uprawnienia do konta, co oznacza, że potrzebujesz roli administratora dla każdego z nich. Menedżer firmy, którego wybierzesz na kanale Facebook i Instagram firmy Meta, musi być właścicielem strony na Facebooku podczas procesu przygotowania do użytkowania. Jeśli dana strona na Facebooku jest własnością innego Menedżera firmy, nie jest dostępna jako opcja do połączenia. Jeżeli nie możesz połączyć wybranej strony na Facebooku, sprawdź, czy Menedżer firmy na Facebooku, z którym się łączysz, jest właścicielem strony na Facebooku lub spróbuj połączyć się z innym Menedżerem firmy.

Przegląd ról i uprawnień na Facebooku oraz linki do innych zasobów można znaleźć w Centrum pomocy na Facebooku.

Dodatkowa pomoc z Centrum pomocy Facebooka

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z konfiguracją konta na Facebooku, zapoznaj się z poniższymi artykułami w Centrum pomocy Facebooka:

Komunikaty o błędach podczas dołączania

Podczas instalacji aplikacji Facebook i Instagram firmy Meta może pojawić się komunikat o błędzie dołączania. Ta sekcja zawiera szczegóły na temat komunikatów o błędach i potencjalnych działań w zakresie ich rozwiązywania. Najpierw jednak zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  • Twój problem może być związany z aktualnie występującym incydentem, który możesz sprawdzić, przechodząc do strony Status Shopify.
  • Zgodę na korzystanie z Facebooka i Instagrama firmy Meta można uzyskać tylko od tej firmy.
  • Serwis Facebook i Instagram firmy Meta jest przez nią utrzymywany, więc Shopify ma ograniczony wgląd w błędy dotyczące dołączania.
  • Możesz rozwiązać swój problem, wykonując kroki rozwiązywania problemów lokalnych.

Przejrzyj poniższe komunikaty o błędach, które mogą Ci się wyświetlić podczas konfigurowania Facebooka i Instagrama firmy Meta w panelu administracyjnym Shopify, oraz kroki, które możesz wykonać w celu rozwiązania problemu.

Jeśli będziesz nadal potrzebować pomocy, użyj linku Uzyskaj pomoc techniczną w swoim kanale Facebook i Instagram.

Wiadomości dotyczące kwalifikowalności i uprawnień

Żądanie nie zostało zrealizowane. Wystąpił tymczasowy problem podczas próby realizacji Twojego żądania. Spróbuj ponownie później

Sprawdź i potwierdź, że masz prawidłowe uprawnienia na Facebooku, a następnie spróbuj ponownie wykonać kroki Skonfiguruj sklep.

To konto na Facebooku jest ograniczone. W tej chwili nie można skonfigurować sklepu ani katalogu

Sprawdź w przewodniku Meta sposób rozwiązywania problemów z ograniczonym kontem.

To konto nie może zostać wybrane, ponieważ nie ma ugruntowanej obecności na Instagramie. Spróbuj ponownie, gdy Twoje konto będzie wykazywać większą aktywność, lub wybierz inne

Możesz również otrzymać powiązany komunikat o błędzie „Nie można połączyć tego zasobu. Obecność konta”.

Twoje konto na Facebooku oraz strona lub profesjonalne konto na Instagramie muszą wykazywać się wiarygodnością, w tym posiadać autentyczną i ugruntowaną obecność. Może być również konieczne posiadanie wystarczającej liczby obserwujących. W przewodniku po Instagramie zapoznaj się z tematem Wymagania dotyczące uprawnień handlowych.

Tego konta nie możesz wybrać, ponieważ nie jesteś administratorem konta firmowego. Wybierz inny zasób lub poproś administratora o aktualizację uprawnień

Sprawdź w przewodniku Meta sposób zmiany dostępu i uprawnień do portfolio biznesowego lub zasobu biznesowego. Do strony na Facebooku lub konta na Instagramie, które próbujesz połączyć w panelu administracyjnym Shopify, musisz posiadać uprawnienia na odpowiednim poziomie.

Nie udało się utworzyć sklepu. Wybrane konto na Instagramie nie kwalifikuje się do prowadzenia sprzedaży na Facebooku

W przewodniku po Instagramie zapoznaj się z tematem Wymagania dotyczące uprawnień handlowych, aby upewnić się, że Twoje konto spełnia wymagania dotyczące prowadzenia sprzedaży na Facebooku i Instagramie jako firma.

Nie można wybrać tej strony na Facebooku lub konta na Instagramie, ponieważ jest ono powiązane ze sklepem, który jest nadal w procesie weryfikacji lub nie jest zgodny z naszą polityką sprzedawców. Możesz spróbować ponownie po przejrzeniu i rozwiązaniu problemów z jakością konta

W przewodniku Meta zapoznaj się z tematem Wymagania dotyczące uprawnień handlowych oraz w przewodniku po Instagramie z tematem Wymagania dotyczące uprawnień handlowych.

To konto na Facebooku nie kwalifikuje się do konfiguracji. Nie oferujemy konfiguracji sklepu ani katalogu w Twoim regionie

Potwierdź, że znajdujesz się w jednym z obsługiwanych krajów dla sklepów na Facebooku i Instagramie.

Komunikaty dotyczące kont i zasobów

Ten zasób jest już połączony z innym sklepem

Możesz także otrzymać powiązany komunikat o błędzie: „Ta strona na Facebooku/ konto na Instagramie nie mogą zostać wybrane, ponieważ są już połączone z innym sklepem Shopify. Możesz odłączyć stronę na Facebooku/konto na Instagramie od bieżącego sklepu Shopify, a następnie spróbować ponownie je wybrać".

Potwierdź, czy masz inne sklepy Shopify, z którymi może zostać połączona strona na Facebooku lub konto na Instagramie. Jeśli nie pamiętasz adresu URL innego sklepu Shopify, możesz odzyskać nazwę i adres sklepu.

Twój sklep Shopify jest połączony z [nazwa]

Kliknij link Skontaktuj się z nami w komunikacie o błędzie.

Twoja strona internetowa nie może być używana. Adres [nazwa].myshopify.com jest już używany przez inną firmę. Jeśli uważasz, że doszło do pomyłki, możesz poprosić o ponowną weryfikację

Ten błąd wyświetla się, gdy domena myshopify.com jest powiązana z innym kontem Menedżera firmy.

Przejdź do ustawień Menedżera firmy na Facebooku i kliknij ikonę profilu. Sprawdź inne posiadane konta Menedżera firmy, usuń domenę myshopify.com, jeśli ustalisz, że jest ona powiązana z innymi kontami, a następnie spróbuj ponownie wykonać proces dołączania, aby powiązać domenę myshopify.com z odpowiednim kontem Menedżera firmy.

Nazwa konta nie jest dozwolona. Nazwa wybrana dla tego konta Menedżera sprzedaży jest nieprawidłowa. Wybierz inną

Twoje konto Menedżera sprzedaży może być nazwane niepoprawnie. Sprawdź w przewodniku Meta sposób tworzenia konta sprzedaży w Menedżerze sprzedaży, uwzględniając poniższe informacje:

  • Nazwa konta sprzedaży powinna być dopasowana do publicznej nazwy firmy.
  • Nazwa konta sprzedaży nie może zawierać żadnych znaków specjalnych.
  • Nazwa konta sprzedaży nie może zawierać słów „facebook”, „ig” ani „meta”.

Jeśli zmienisz nazwę konta sprzedaży, spróbuj połączyć je ponownie w panelu administracyjnym Shopify.

Inne komunikaty o błędach

Akceptować pliki cookie z Facebooka w tej przeglądarce?

Po kliknięciu odpowiedzi Akceptuj wszystkie na pytanie Akceptować pliki cookie z Facebooka w tej przeglądarce? okno dialogowe może zostać ponownie załadowane. Spróbuj wykonać kroki rozwiązywania problemów lokalnych.

Finalizowanie konfiguracji kanału nie zostało zakończone

Spróbuj wykonać kroki rozwiązywania problemów lokalnych.

Logowanie wyłączone. Dla bezpieczeństwa Twojego konta logowanie do Facebooka z poziomu osadzonej przeglądarki jest wyłączone. Aby kontynuować, pobierz aplikację Facebook na swoje urządzenie i zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie

Dzieje się tak, gdy korzystasz z aplikacji mobilnej Shopify, aby podłączyć swoje konto na Facebooku w kanale Facebook i Instagram, ponieważ uwierzytelnianie logowania do Facebooka nie jest obsługiwane w przypadku przeglądarek osadzonych na urządzeniu z systemem Android. W zamian użyj przeglądarki na urządzeniu mobilnym lub na komputerze, aby podłączyć swoje konto na Facebooku w kanale Facebook i Instagram.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo