Konfigurowanie kanału Facebook i Instagram firmy Meta

Zanim rozpoczniesz sprzedaż na Facebooku lub utworzysz w Shopify kampanie reklamowe przeznaczone na Facebook, musisz skonfigurować kanał Facebook i Instagram firmy Meta.

Kanał Facebook i Instagram firmy Meta ma jeden katalog produktów dla funkcji Facebook Marketing, Zakupy na Instagramie i Facebook Shop. Wszystkie produkty w Twoim katalogu są dostępne dla wszystkich trzech funkcji. W przypadku niedostępności produktu zostanie on usunięty ze wszystkich trzech funkcji.

Podstawowe wymagania

Facebook i Instagram firmy Meta są dostępne we wszystkich planach Shopify. Zanim zaczniesz korzystać z Facebooka i Instagrama firmy Meta, musisz skonfigurować Menedżera firmy na Facebooku połączonego ze stroną Twojej firmy na Facebooku i kontem reklamowym z rolą administratora dla Menedżera firmy.

Jeśli masz osobiste konto reklamowe, musisz je połączyć z Menedżerem firmy. Jeśli nigdy nie uruchamiałeś(-aś) reklam za pomocą swojego osobistego konta reklamowego, aby tworzyć kampanie reklamowe na Facebooku, musisz utworzyć nowe konto reklamowe w Menedżerze firmy. Dowiedz się więcej o Menedżerze firmy i kontach reklamowych w Centrum pomocy dla reklam na Facebooku.

Jeśli nie masz Menedżera firmy, możesz go skonfigurować podczas konfiguracji kanału Facebook i Instagram firmy Meta.

Ustawienia strony Facebook

Aby połączyć stronę na Facebooku, należy spełnić następujące wymagania:

  • Twoje konto na Facebooku musi mieć rolę administratora na stronie.
  • Strona na Facebooku musi zostać opublikowana.
  • Możesz być administratorem wielu stron na Facebooku i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą jednego Menedżera firmy na Facebooku, przy czym każda strona firmowa na Facebooku może być własnością jednego Menedżera firmy na Facebooku. Musisz być administratorem zarówno Menedżera firmy na Facebooku, który jest właścicielem konkretnej strony na Facebooku, jak i samej strony na Facebooku, aby połączyć ją z kanałem Facebook i Instagram firmy Meta w serwisie Shopify.

Dowiedz się, jak utworzyć stronę na Facebooku dla swojej firmy w Centrum pomocy Facebooka.

Musisz również sprzedawać za pomocą sklepu online Shopify, a Twój sklep nie może być chroniony hasłem. Dowiedz się, jak usunąć hasło do sklepu online.

Kryteria kwalifikujące kanał

Aby zainstalować kanał Facebook i Instagram firmy Meta, musisz posiadać konto na Facebooku i sklep online. Jeśli nie będziesz mieć konta na Facebooku podczas instalacji kanału Facebook i Instagram firmy Meta w panelu administracyjnym Shopify, zostaniesz poproszony(-a) o jego założenie.

Ze względu na wymagania kwalifikacyjne może zajść konieczność zmiany ustawień sklepu przed dodaniem kanału sprzedaży.

Jeśli Twój sklep nie spełnia wymogów pozwalających na dodanie kanału sprzedaży, kanał pojawia się jako Niedostępny w panelu administracyjnym Shopify. Kliknij opcję Nie możesz dodać tego kanału, aby sprawdzić, dlaczego Twój sklep się nie kwalifikuje.

Zainstaluj i skonfiguruj aplikację Facebook i Instagram firmy Meta

Kroki:

Po skonfigurowaniu kanału Facebook i Instagram firmy Meta konfiguracja dodatkowych funkcji dla podłączonych zasobów Facebooka będzie już ukończona. Niektóre dodatkowe zasoby, takie jak konto reklamowe dla aplikacji Facebook Marketing, mogą wymagać wykonania konfiguracji określonych funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania kanału Facebook i Instagram firmy Meta, zapoznaj się z poniższymi tematami:

Dodawanie pracowników do aplikacji Facebook i Instagram firmy Meta

Jeśli pracownik skonfiguruje kanał Facebook i Instagram firmy Meta w panelu administracyjnym Shopify, będzie on wyświetlał się wszystkim innym pracownikom, ale nie będzie połączony.

Aby korzystać z kanału Facebook i Instagram firmy Meta, pracownik musi połączyć się z nim w panelu administracyjnym Shopify, korzystając ze swojego konta na Facebooku. Aby połączenie z kanałem Facebook i Instagram firmy Meta było możliwe, konto pracownika na Facebooku musi mieć przypisane uprawnienia administratora w Menedżerze firmy i na stronie Facebooka powiązanej ze sklepem Shopify.

Autoryzacja aplikacji Facebook i Instagram firmy Meta dla konta na Facebooku

Podczas konfiguracji kanału Facebook i Instagram firmy Meta zezwalasz serwisowi Shopify na dostęp do strony Facebooka Twojej firmy, a także konta reklamowego i Menedżera firmy na Facebooku. Strona na Facebooku połączy się z Twoim osobistym kontem na Facebooku, przy czym Shopify będzie korzystać z danych Twojego osobistego konta na Facebooku tylko w celu uzyskania dostępu do strony na Facebooku, konta menedżera reklam i Menedżera firmy na Facebooku.

Opis ról i uprawnień na Facebooku

Aby mieć dostęp do wszystkich ustawień Facebooka i możliwość wprowadzania zmian, musisz mieć na Facebooku rolę administratora strony i Menedżera firmy. Strony i Menedżerowie firmy mają oddzielne uprawnienia do konta, co oznacza, że potrzebujesz roli administratora dla każdego z nich. Menedżer firmy, którego wybierzesz na kanale Facebook i Instagram firmy Meta, musi być właścicielem strony na Facebooku podczas procesu przygotowania do użytkowania. Jeśli dana strona na Facebooku jest własnością innego Menedżera firmy, nie jest dostępna jako opcja do połączenia. Jeżeli nie możesz połączyć wybranej strony na Facebooku, sprawdź, czy Menedżer firmy na Facebooku, z którym się łączysz, jest właścicielem strony na Facebooku lub spróbuj połączyć się z innym Menedżerem firmy.

Przegląd ról i uprawnień na Facebooku oraz linki do innych zasobów można znaleźć w Centrum pomocy na Facebooku.

Dodatkowa pomoc z Centrum pomocy Facebooka

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z konfiguracją konta na Facebooku, zapoznaj się z następującymi artykułami w Centrum pomocy Facebooka:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo