Konfigurera Facebook och Instagram från Meta

Innan du kan börja sälja på Facebook eller skapa Facebook-annonskampanjer i Shopify måste du först konfigurera Facebook och Instagram från Meta.

Facebook och Instagram by Meta har en produktkatalog för Facebook Marketing, Instagram Shopping och Facebook Shop. Alla produkter i din katalog är tillgängliga för alla tre funktioner. Om du gör en produkt otillgänglig tas produkten bort från alla tre funktionerna.

Varning! Om du installerar Facebook och Instagram by Meta och ansluter alla tillhörande konton kan det leda till att du kopplar bort alla aktiva Facebook-funktioner om du kopplar bort något av dessa konton.

Grundläggande krav

Facebook and Instagram by Meta är tillgängligt för alla Shopify-planer. Innan du kan börja använda Facebook and Instagram by Meta måste du skapa en Facebook Business Manager som är kopplad både till företagets Facebook-sida och till ett annonskonto som har en administratörsroll för Business Manager.

Om du har ett personligt annonskonto, måste du ansluta det till en Business Manager. Om du aldrig har annonserat med ditt personliga annonskonto måste du skapa ett nytt annonskonto inuti Business Manager för att skapa Facebook-reklamkampanjer. Läs mer om Business Manager och annonskonton i hjälpcentret för Facebook-annonser.

Om du inte har en Business Manager kan du skapa en när du konfigurerar Facebook och Instagram by Meta.

Inställningar för Facebooksida

Följande krav måste uppfyllas på Facebook innan du kan ansluta din Facebooksida:

  • Ditt Facebook-konto måste ha en administratörsroll på sidan.
  • Facebooksidan måste vara publicerad.
  • Du kan vara en administratör på flera Facebook-sidor och komma åt dem alla med en enda Facebook Business Manager. Dock kan varje Facebook-företagssida endast ägas av en enda Facebook Business Manager. Du måste vara administratör för både den Facebook Business Manager som äger en viss Facebook-sida och för själva Facebook-sidan för att kunna ansluta den med Facebook och Instagram by Meta i Shopify.

Lär dig hur du skapar en Facebook-sida för ditt företag på Facebooks Hjälpcenter.

Du måste även sälja med hjälp av en Shopify webbutik och butiken får inte vara lösenordsskyddad. Läs om hur du tar bort ditt lösenord för webbutiken.

Behörighet till kanal

Du måste ha ett Facebook-konto och en webbshop för att kunna installera Facebook och Instagram by Meta. Om du inte har ett Facebook-konto när du installerar Facebook och Instagram by Meta i din Shopify-administratör kommer du uppmanas att bli medlem.

Du kan behöva ändra din butiks inställningar innan du kan lägga till en försäljningskanal på grund av särskilda behörighetskrav.

Om din butik inte är kvalificerad för en försäljningskanal kommer den att visas som Otillgänglig i din Shopify-admin. Klicka på sidan Du kan inte lägga till den här kanalen för att se varför din butik inte är kvalificerad.

Installera och konfigurera Facebook och Instagram by Meta

Steg:

När du har konfigurerat en funktion i Facebook och Instagram by Meta, är de Facebook-tillgångar som du ansluter redan slutförda för att konfigurera ytterligare funktioner. Vissa ytterligare tillgångar, till exempel ett annonskonto för Facebook Marketing, kan krävas för att slutföra konfigurationen för vissa funktioner.

För mer information om hur du ställer in funktioner i Facebook och Instagram från Meta, se:

Lägga till medarbetare på Facebook och Instagram by Meta

Om en medarbetare konfigurerar kanalen i sin Shopify-administratör visas Facebook och Instagram från Meta för alla andra medarbetare men den kommer inte att visas som ansluten.

Om medarbetare behöver använda Facebook och Instagram från Meta måste de ansluta till Facebook och Instagram från Meta i Shopify-administratören via sina egna Facebook-konton. Medarbetarnas Facebook-konton måste ha administratörsbehörighet för Företagshanteraren och den Facebooksida som är kopplad till Shopify-butiken för att kunna ansluta till Facebook och Instagram från Meta.

Auktorisera Facebook och Instagram by Meta för ditt Facebook-konto

När du konfigurerar Facebook och Instagram by Meta tillåter du att Shopify får åtkomst till en Facebook-sida för ditt företag samt till ett Facebook-annonskonto och Business Manager. Facebook-sidan kopplas till ditt personliga Facebook-konto, men Shopify använder din personliga Facebook-kontoinformation endast för att komma åt Facebook-sidan, annonshanteraren och Facebooks Business Manager.

Obs! Om ditt Facebook-konto har en administratörs- eller redaktörsroll på en Facebook-sida kan du publicera, kommentera och skicka meddelanden utan att kunden ser din personliga information. Läs mer om Facebook Sidroller.

Förstå roller och tillstånd på Facebook

På Facebook behöver du ha en administratörsroll för en sida och en Business Manager innan du kan komma åt alla Facebooks inställningar och göra vissa ändringar. Sidor och Business Managers har separata kontobehörigheter, vilket innebär att du behöver ha administratörsroller för var och en. Den Business Manager som du väljer i Facebook och Instagram by Meta måste vara ägare till Facebook-sidan under introduktionsskedet. Om Facebook-sidan ägs av en annan Business Manager, listas inte Facebook-sidan som ett anslutningsalternativ. Om du inte kan ansluta en önskad Facebook-sida ska du kontrollera att den Facebook Business Manager som du ansluter äger Facebook-sidan eller så kan du försöka ansluta en annan Business Manager.

Du kan hitta en Översikt över Facebooks roller och tillstånd och länkar till fler resurser på Facebooks Hjälpcenter.

Mer hjälp från Facebooks hjälpcenter

Om du behöver hjälp med att felsöka din konfiguration av Facebook-konto, se följande artiklar från Facebooks Hjälpcenter:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis