Publicera produkter på Facebook och Instagram från Meta

När du har ställt in Facebook och Instagram från Meta kommer dina Shopify-produkter synkroniseras med Facebook.Du kan välja de produkter som du vill göra tillgängliga för kanalen på sidan Produkter eller genom att använda massredigeraren i Facebook och Instagram från Meta.

När du gör en produkt tillgänglig för Facebook och Instagram från Meta är den tillgänglig för alla funktioner som du har ställt in i Facebook och Instagram från Meta. Eftersom alla funktioner i Facebook och Instagram från Meta delar samma produktkatalog är det inte möjligt att göra en produkt tillgänglig för endast en funktion i Facebook och Instagram från Meta om du har ställt in flera funktioner. Om du till exempel har både Facebook Shop och Instagram Shopping konfigurerade i Facebook och Instagram från Meta och du gör en produkt tillgänglig för Facebook och Instagram från Meta, finns produkten tillgänglig i både Facebook Shop och Instagram Shopping.

Om din butik inte är baserad i USA synkroniseras inte kategorier i Shopify med Facebook. Om din butik ligger utanför USA kan du skapa produktkategorier för Facebook med hjälp av dina tillgängliga produkter i din Facebook Commerce Manager.

Produktkrav

Om du vill att en produkt ska vara tillgänglig på Facebook måste produkten uppfylla några krav:

Gör produkterna tillgängliga på Facebook och Instagram by Meta

Om du vill visa de produkter som är tillgängliga för Facebook och Instagram från Meta klickar du på Facebook > Översikt > Visa produkter i din Shopify-administratör.

Om du inte har några produkter i din butik klickar du på Lägg till produkt för att lägga till produkter i din butik.

Steg 1: Kontrollera produkttillgängligheten på Facebook och Instagram från Meta

 1. Kontrollera att dina produkter publiceras på Facebook och Instagram från Meta på sidan Produkter.

 2. Klicka på Fler filter.

 3. I avsnittet Tillgänglighet väljer du Ej tillgänglig på Facebook.

 4. Klicka på Klar.

Steg 2: Gör dina produkter tillgängliga på Facebook och Instagram från Meta

 1. Gör något av följande om du vill göra dina produkter tillgängliga på Facebook:

  • Välj alla produkter som visas efter att du har tillämpat filtret Ej tillgänglig på Facebook.
  • Välj individuellt vilka produkter du vill göra tillgängliga.
 2. Klicka på Fler åtgärder > Lägg till tillgänglig(a) kanal(er)....

 3. I det nya dialogfönstret väljer du Facebook.

 4. Klicka på Gör produkter tillgängliga.

Facebooks produktstatus

Avsnittet Produktstatus på sidan Översikt visar status för produkter tillgängliga på Facebook och Instagram by Meta och indikerar om det finns några fel. Klicka på Visa produkter för en lista över fel. Använd informationen som listats i kolumnen Problem för att fixa eventuella fel med en produkt.

Dölj produkter från Facebook och Instagram från Meta

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

 2. Klicka på namnet på den produkt som du vill dölja från Facebook.

 3. Klicka på Hantera i avsnittet Produkttillgänglighet på produktdetaljsidan.

 4. Avmarkera Facebook i dialogrutan Hantera försäljningskanalens tillgänglighet och klicka sedan på Klar.

 5. Klicka på Spara.

Ändra produktinformation

Ändringar av produktdetaljerna i Shopify synkroniseras automatiskt till Facebook. Du kan ändra hur en produkts bild, namn eller pris visas på Facebook genom att redigera produkten i Shopify. Du kommer att se dina ändringar visas på Facebook efter att dina produkter synkroniseras, vilket vanligtvis tar några minuter.

Visa produkterna som har delats med Facebook

Om du vill ha en lista över de produkter som finns tillgängliga för Facebook, samt eventuella produktfel, går du till avsnittet Produktstatus för Facebook och Instagram by Meta i din Shopify-administratör.

Åtgärda produktpubliceringsfel

När du synkroniserar produkter efter att du konfigurerat kassa på Facebook och Instagram kan det bli fel i produktpublicering. Om dina produkter saknar information som Facebook behöver kan du se en varning i avsnittet Produkter på sidan Översikt på Facebook och Instagram by Meta. När det finns fel kopplade till en produkt måste du lösa dessa fel innan du kan försöka synkronisera produkten med Facebook och Instagram by Meta igen.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Facebook.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. I avsnittet Produkter klickar du på Visa produkter för att öppna massproduktredigeraren. Lär dig hur du använder massproduktredigeraren.

 5. Granska eventuella publiceringsfel för produkter och göra nödvändiga ändringar i produktinformationen.

 6. Klicka på Spara.

Vanliga produktpubliceringsfel

Använd den här referensen för att lösa produktfel som hindrar produkter från att synkroniseras med Facebook.

Vanliga produktpubliceringsfel och deras lösningar
Fel Lösning
Lägg till en produktbild Klicka på platshållarbilden för att ladda upp eller välj en bild för din produkt.
Välj en produktkategori Ange en produktkategori från Google som matchar produkten. Vissa kategorier kräver också ytterligare information, till exempel ålder.
Åtgärda problem med produktvarianter Lägg till information för varje produktvariant, till exempel variantens storlek och färg.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis