Publisere produkter på Facebook og Instagram av Meta

Når du har konfigurert Facebook og Instagram av Meta vil Shopify-produktene synkroniseres til Facebook. Du kan velge produktene du vil gjøre tilgjengelig for kanalen på Produkt-siden, eller ved å bruke masseredigeringsprogrammet i Facebook og Instagram av Meta.

Når du gjør et produkt tilgjengelig for Facebook og Instagram av Meta er det tilgjengelig for alle funksjoner du har konfigurert i Facebook og Instagram av Meta. Fordi alle funksjoner i Facebook og Instagram av Meta deler samme produktkatalog er det ikke mulig å gjøre et produkt tilgjengelig for bare én funksjon i Facebook og Instagram av Meta dersom du har flere funksjoner konfigurert. Hvis du for eksempel har konfigurert både Facebook Shop og Instagram Shopping i Facebook og Instagram av Meta, og gjør et produkt tilgjengelig for Facebook og Instagram av Meta, vil produktet være tilgjengelig for både Facebook Shop og Instagram Shopping.

Med mindre butikken din er basert i USA synkroniseres ikke samlinger i Shopify til Facebook. Hvis butikken din er lokalisert utenfor USA kan du opprette samlinger for Facebook med tilgjengelige produkter i Facebook Commerce Manager.

Produktkrav

Hvis du ønsker at et produkt skal være tilgjengelig på Facebook, må produktet oppfylle noen krav:

Gjør produktene dine tilgjengelige for Facebook og Instagram av Meta

For å se produktene som er tilgjengelige for Facebook og Instagram av Meta klikker du Facebook > Oversikt > Vis produkter i Shopify-administrator.

Hvis du ikke har noen produkter i butikken klikker du på Legg til produkt for å legge til produkter i butikken.

Trinn 1: Kontroller produkttilgjengelighet i Facebook og Instagram av Meta

 1. Kontroller at produktene er publisert til Facebook og Instagram av Meta på Produkter-siden.

 2. Klikk Flere filtre.

 3. Velg Utilgjengelig på Facebook i seksjonen Tilgjengelighet.

 4. Klikk på Ferdig.

Trinn 2: Gjør produktene tilgjengelige på Facebook og Instagram av Meta

 1. Hvis du vil gjøre produktene tilgjengelig på Facebook gjør du en av følgende:

  • Velg alle produktene som vises når du legger til Utilgjengelig på Facebook-filteret.
  • Velg hvilke produkter du vil gjøre tilgjengelig enkeltvis.
 2. Klikk på Flere handlinger > Legg til tilgjengelig(e) kanal(er) ….

 3. Velg Facebook i det nye dialogvinduet.

 4. Klikk på Gjør produkter tilgjengelige.

Facebook-produktstatus

Seksjonen Produktstatus på siden Oversikt viser statusen for produkter som er tilgjengelige i Facebook og Instagram av Meta, og indikerer om det har oppstått noen feil. Ved å klikke på Vis produkter vil du se en liste over feil. Bruk informasjonen som er oppgitt i Problemer-kolonnen for å løse eventuelle problemer med et produkt.

Skjul produkter fra Facebook og Instagram av Meta

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på navnet til produktet du ønsker å skjule fra Facebook.

 3. I Produkttilgjengelighet-seksjonen på produktdetaljsiden klikker du på Administrer.

 4. I Administrer tilgjengelighet av salgskanal-dialogboksen kan du fjerne avmerkingen i Facebookog klikke på Ferdig.

 5. Klikk på Lagre.

Endre produktdetaljer

Endringer i produktdetaljer i Shopify synkroniseres automatisk til Facebook. Du kan endre hvordan et produkts bilde, tittel eller pris vises på Facebook ved å redigere produktet i Shopify. Du vil se endringene på Facebook når produktene er synkronisert, noe som vanligvis tar noen minutter.

Vis produktene som deles med Facebook

For en liste over produkter som er tilgjengelige for Facebook, samt eventuelle produktfeil, kan du gå til seksjonen Produktstatus for Facebook og Instagram av Meta i Shopify-administrator.

Løs feil med produktpublisering

Når du synkroniserer produkter etter å ha konfigurert Kjøp på Facebook og Instagram, kan det være at du har publiseringsfeil i produktene. Hvis produktene mangler informasjon som Facebook har behov for, ser du en advarsel i seksjonen Produkter på siden Oversikt i Facebook og Instagram av Meta. Når et produkt har tilknyttede feil må disse løses før du kan prøve å synkronisere produktet på nytt med Facebook og Instagram av Meta.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Facebook fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Vis produkter i Produkter-seksjonen for å åpne masseredigeringsprogrammet for produkter. Finn ut hvordan du bruker masseredigeringsprogrammet for produkter.

 5. Gå gjennom eventuelle publiseringsfeil for produkter, og utfør de nødvendige produktinformasjonsendringene.

 6. Klikk på Lagre.

Vanlige feil med produktpublisering

Bruk denne referansen for å bidra til å løse produktfeil som hindrer at produktene synkroniseres med Facebook.

Vanlige produktpubliseringsfeil og løsninger
Feil Løsning
Legg til et produktbilde Klikk på plassholderbildet for å laste opp eller velge et bilde for produktet ditt.
Velg en produktkategori Angi en Google-produktkategori som samsvarer med produktet. Noen kategorier krever også ytterligere informasjon, som for eksempel alder.
Løs produktvariantfeil Legg til informasjon for hver produktvariant, for eksempel variantens størrelse og farge.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis