การเผยแพร่สินค้าบน Facebook และ Instagram โดย Meta

หลังจากที่คุณ ตั้งค่า Facebook และ Instagram โดย Meta สินค้า Shopify ของคุณจะเริ่มซิงค์กับ Facebookคุณสามารถเลือกสินค้าที่คุณต้องการให้พร้อมขายในช่องทางได้ในหน้าสินค้า หรือโดยการใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการใน Facebook และ Instagram โดยเมตา

เมื่อคุณตั้งค่าให้สินค้าพร้อมใช้งานบน Facebook และ Instagram โดย Meta ฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณตั้งค่าใน Facebook และ Instagram โดย Meta จะพร้อมใช้งาน เนื่องจากฟีเจอร์ของ Facebook และ Instagram โดย Meta ทั้งหมดมีแค็ตตาล็อกสินค้าเดียวกัน คุณจึงไม่สามารถตั้งค่าสินค้าให้พร้อมใช้งานกับฟีเจอร์เดียวของ Facebook และ Instagram โดย Meta ได้หากคุณได้ตั้งค่าฟีเจอร์หลายรายการไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้ตั้งค่าทั้ง Facebook Shop และ Instagram Shopping ไว้ใน Facebook และ Instagram โดย Meta และตั้งค่าสินค้าเป็นพร้อมจำหน่ายใน Facebook และ Instagram โดย Meta แล้ว สินค้าดังกล่าวจะมีจำหน่ายทั้งใน Facebook Shop และ Instagram Shopping

หากร้านค้าของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คอลเลกชันใน Shopify จะไม่ซิงค์กับ Facebookหากร้านค้าของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณสามารถสร้างคอลเลกชันสำหรับ Facebook ได้โดยใช้สินค้าที่มีอยู่ใน ตัวจัดการการค้าบน Facebook ของคุณ

ข้อกำหนดของสินค้า

หากคุณต้องการให้สินค้าพร้อมจำหน่ายบน Facebook สินค้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสองสามข้อดังต่อไปนี้:

ตั้งค่าสินค้าของคุณเป็นพร้อมจำหน่ายใน Facebook และ Instagram โดย Meta

หากต้องการดูสินค้าที่พร้อมจำหน่ายใน Facebook และ Instagram โดย Meta ให้ไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วคลิกที่ “Facebook” > “ภาพรวม” > “ดูสินค้า

หากคุณไม่มีสินค้าในร้านค้าของคุณ ให้คลิก เพิ่มสินค้า เพื่อ เพิ่มสินค้าไปยังร้านค้าของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบความพร้อมของสินค้าบน Facebook และ Instagram โดย Meta

 1. ตรวจสอบว่าสินค้าของคุณได้รับการเผยแพร่ใน Facebook และ Instagram โดยเมตาในหน้า สินค้า หรือไม่

 2. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม

 3. ในส่วนความพร้อมให้เลือกไม่พร้อมให้บริการบน Facebook

 4. คลิกที่เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เปิดขายสินค้าของคุณบน Facebook และ Instagram โดย Meta

 1. หากคุณต้องการให้สินค้าของคุณพร้อมจำหน่ายบน Facebook ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกสินค้าทั้งหมดที่ปรากฏหลังจากที่คุณใช้ตัวกรอง ไม่พร้อมให้บริการบน Facebook
  • เลือกสินค้าที่คุณต้องการให้พร้อมขายทีละรายการ
 2. คลิกที่ การดำเนินการเพิ่มเติม > เพิ่มช่องทางที่มีอยู่...

 3. ในหน้าต่างกล่องโต้ตอบใหม่ ให้เลือก Facebook

 4. คลิกทำให้สินค้าพร้อมจำหน่าย

สถานะสินค้าบน Facebook

ส่วนสถานะสินค้าของหน้าภาพรวมจะแสดงสถานะของสินค้าที่พร้อมจำหน่ายใน Facebook และ Instagram โดย Meta รวมถึงระบุว่ามีข้อผิดพลาดใดๆ หรือไม่ หากต้องการดูรายการข้อผิดพลาด ให้คลิก “ดูสินค้า” ใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในคอลัมน์ประเด็นปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับสินค้า

ซ่อนสินค้าจาก Facebook และ Instagram โดย Meta

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

 2. คลิกที่ชื่อของสินค้าที่คุณต้องการจะซ่อนจาก Facebook

 3. ในส่วนความพร้อมจำหน่ายของสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า ให้คลิกที่ “จัดการ

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการความพร้อมจำหน่ายของช่องทางการขาย ให้ทำเครื่องหมายที่ “Facebook” จากนั้นคลิกที่ “เสร็จสิ้น

 5. คลิกที่ “บันทึก

เปลี่ยนรายละเอียดสินค้า

ระบบจะซิงค์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าใน Shopify กับ Facebook โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงรูปภาพ ชื่อหรือราคาที่แสดงบน Facebook ได้โดยการแก้ไขสินค้าใน Shopify คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณปรากฎบน Facebook หลังจากการซิงค์สินค้าซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาสองถึงสามนาที

ดูสินค้าที่แชร์กับ Facebook

หากต้องการดูรายการสินค้าที่พร้อมจำหน่ายใน Facebook รวมถึงข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับสินค้า ให้ไปที่ส่วนสถานะสินค้าของ Facebook และ Instagram โดย Meta ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

แก้ไขข้อผิดพลาดในการเผยแพร่สินค้า

เมื่อคุณซิงค์สินค้าหลังจากที่คุณตั้งค่าการชำระเงินบน Facebook และ Instagram คุณอาจพบข้อผิดพลาดในการเผยแพร่สินค้า หากสินค้าของคุณไม่ได้ระบุข้อมูลที่ Facebook ต้องการ คุณจะเห็นคำเตือนในส่วนสินค้าในหน้าภาพรวมของ Facebook และ Instagram โดย Meta เมื่อสินค้ามีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง คุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถลองซิงค์สินค้ากับ Facebook และ Instagram โดย Meta ได้อีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Facebook

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนสินค้า ให้คลิก “ดูสินค้า” เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว ดูวิธีใช้เครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

 5. ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเผยแพร่สำหรับสินค้าและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับข้อมูลสินค้า

 6. คลิกที่ “บันทึก

ข้อผิดพลาดในการเผยแพร่สินค้าทั่วไป

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของสินค้าที่ป้องกันไม่ให้สินค้าซิงค์กับ Facebook

ข้อผิดพลาดในการเผยแพร่สินค้าทั่วไปและวิธีแก้
ข้อผิดพลาด วิธีแก้ปัญหา
เพิ่มรูปภาพสินค้า คลิกที่รูปภาพตัวยึดตำแหน่งเพื่ออัปโหลดหรือเลือกรูปภาพสำหรับสินค้าของคุณ
เลือกหมวดหมู่สินค้า ป้อนหมวดหมู่สินค้าของ Google ที่ตรงกับสินค้า บางหมวดหมู่จำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น อายุ
แก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเลือกสินค้า เพิ่มข้อมูลสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ เช่น ขนาดและสีของตัวเลือกสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี