การแก้ไขหลายรายการ

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในเวลาเดียวกันได้ จากส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เลือกคุณสมบัติที่ต้องการอัปเดต แล้วทำการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวจะแสดงสินค้าและตัวเลือกสินค้าพร้อมกันได้สูงสุด 100 รายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อแก้ไขคอลเลกชัน ลูกค้า สินค้าคงคลัง และเมตาฟิลด์ได้

การใช้เว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Edge เพื่อแก้ไขสินค้าหลายรายการอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องด้วยความยาว URL ที่จํากัด ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เช่น Chrome, Firefox หรือ Safari

เลือกสินค้าเพื่อแก้ไข

คุณสามารถเลือกสินค้าเพื่อแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวได้จากหน้าสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ "สินค้า"
  2. ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการแก้ไข
  3. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ

เลือกคุณสมบัติสินค้าเพื่อแก้ไข

เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวจะแสดงสินค้าที่คุณเลือก รวมถึงคุณสมบัติบางประการของสินค้าในตาราง ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติสินค้าที่แสดงในตารางได้

คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ในตารางจะหมายถึงคุณสมบัติของสินค้า เช่น ราคา, SKU และราคาเปรียบเทียบ แถวแต่ละแถวในตารางจะหมายถึงสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่เลือกไว้

เพิ่มคุณสมบัติสินค้า

  1. คลิก คอลัมน์ ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว
  2. เลือกคุณสมบัติสินค้าทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มไปยังตาราง

ลบคุณสมบัติสินค้าออก

  1. คลิก คอลัมน์ ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว
  2. ยกเลิกการเลือกคุณสมบัติสินค้าทั้งหมดที่คุณต้องการลบออกจากตาราง

แก้ไขสินค้าหลายรายการ

หลังจากที่คุณเลือกคุณสมบัติสินค้าที่ต้องการแก้ไขแล้ว คุณสามารถคลิกช่องภายในเครื่องมือแก้ไขเพื่อป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ได้

ขั้นตอน:

  1. คลิกและพิมพ์ภายในช่องตารางเพื่อแก้ไขคุณสมบัติสินค้าของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าดังกล่าว
  2. คลิก “บันทึก” หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว จากนั้นคลิก “บันทึก” อีกครั้ง

ทางลัดในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการ

เพื่อช่วยคุณในการนำทางและแก้ไขคุณสมบัติสินค้าในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ทางลัดดังต่อไปนี้ได้:

ทางลัดสำหรับเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว
การดำเนินการ ปุ่มลัด
การย้ายระหว่างเซลล์ คลิกเพื่อเลือกเซลล์ในตาราง จากนั้นกดปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์เพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่แก้ไขได้ซึ่งอยู่ถัดไปในทิศทางนั้นๆ
เลือกเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายเซลล์ กดปุ่ม Alt บน PC หรือปุ่ม command บน Mac ค้างไว้ แล้วคลิกเซลล์อื่นๆ
เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันหลายเซลล์ คลิกเพื่อเลือกเซลล์ จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเลือก
เลือกและแก้ไขช่องหลายช่องในเวลาเดียวกัน คลิกและลากเคอร์เซอร์ของคุณผ่านหลายเซลล์ โดยวิธีนี้จะใช้ได้กับการพิมพ์ข้อความและตัวเลข การคลิกช่องทำเครื่องหมาย และการใช้เมนูดรอปดาวน์ในเซลล์ที่เลือกไว้
นำค่าของเซลล์ดังกล่าวไปใช้กับเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านบน คลิกและลากจุดจับเติมของเซลล์ผ่านเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านบน
ปรับความกว้างของคอลัมน์ คลิกที่ตัวแบ่งทางด้านขวาของชื่อคอลัมน์ แล้วลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับความกว้างของคอลัมน์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี