การเผยแพร่ล่วงหน้า

การเผยแพร่ในอนาคตทำให้คุณซ่อนส่วนต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์ของคุณจนกว่าจะถึงวันที่และเวลาที่กำหนด คุณสามารถตั้งค่าการเผยแพร่ในอนาคตสำหรับสินค้า คอลเลกชัน หน้า หรือบล็อกโพสต์ และหน้าต่างๆ ได้ ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะเผยแพร่เนื้อหาในวันที่และเวลาที่คุณกำหนด

การตั้งวันที่เผยแพร่สำหรับสินค้า

คุณสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่สินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า
 2. คลิกที่ชื่อสินค้า
 3. ในส่วนสถานะสินค้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบยืนยันว่าสถานะถูกกำหนดเป็น “ใช้งานอยู่
  2. ในส่วนการเผยแพร่ ให้คลิกไอคอนปฏิทินซึ่งอยู่ถัดจากร้านค้าออนไลน์
  3. เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่สินค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยเวลาเริ่มต้นคือรอบเวลา :00 หรือ :30 ในหนึ่งวัน แต่คุณสามารถพิมพ์ชั่วโมงและนาทีใดก็ได้ลงในช่องเวลา (ตัวอย่างเช่น: 1:23 p.m.)
 4. คลิก “กำหนดเวลาการเผยแพร่

 5. คลิกที่บันทึก

เพื่อดูวันที่และเวลาการเผยแพร่ที่กำหนดไว้ ให้ไปที่สินค้า จากนั้นคลิก “ร้านค้าออนไลน์” ในส่วน “การเผยแพร่” จากตรงนี้ คุณยังสามารถ:

 • คลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิก “บันทึก
 • คลิกไอคอนถังขยะเพื่อลบวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิก “บันทึก

การตั้งวันที่เผยแพร่สำหรับคอลเลกชัน

คุณสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่คอลเลกชันได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “สินค้า” > “คอลเลกชัน
 2. คลิกชื่อคอลเลกชัน
 3. ในส่วนการเผยแพร่ ให้คลิกไอคอนปฏิทินซึ่งอยู่ถัดจากร้านค้าออนไลน์
 4. เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่คอลเลกชันไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยเวลาเริ่มต้นคือรอบเวลา :00 หรือ :30 ในหนึ่งวัน แต่คุณสามารถพิมพ์ชั่วโมงและนาทีใดก็ได้ลงในช่องเวลา (ตัวอย่างเช่น: 1:23 p.m.)
 5. คลิก “กำหนดเวลาการเผยแพร่
 6. คลิกที่บันทึก

เพื่อดูวันที่และเวลาการเผยแพร่ที่กำหนดไว้ ให้ไปที่คอลเลกชัน จากนั้นคลิก “ร้านค้าออนไลน์” ในส่วนการเผยแพร่จากตรงนี้ คุณยังสามารถดำเนินการดังนี้ได้ด้วย:

 • คลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิก “บันทึก
 • คลิกไอคอนถังขยะเพื่อลบวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิก “บันทึก

ตั้งวันที่เผยแพร่สำหรับบล็อกโพสต์หรือหน้า

คุณสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่บล็อกโพสต์หรือหน้าเพจได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ช่องทางการขาย > ร้านค้าออนไลน์
 2. คลิกที่ “บล็อกโพสต์” หรือ “หน้า
 3. ในส่วนการแสดงผล ให้คลิก “กำหนดวันที่แสดงผล
 4. เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่สินค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยเวลาเริ่มต้นคือรอบเวลา :00 หรือ :30 ในหนึ่งวัน แต่คุณสามารถพิมพ์ชั่วโมงและนาทีใดก็ได้ลงในช่องเวลา (ตัวอย่างเช่น: 1:23 p.m.)
 5. คลิกที่บันทึก

หากต้องการดูวันที่และเวลาการเผยแพร่ที่กำหนดไว้ ให้ไปที่บล็อกโพสต์หรือหน้า จากนั้นดูวันที่และเวลาที่ระบุไว้ที่อยู่ถัดจาก “ซ่อนอยู่” ในส่วนการแสดงผลจากตรงนี้ คุณยังสามารถดำเนินการดังนี้ได้ด้วย:

 • คลิก “กำหนดวันที่การแสดงผล” เพื่อแก้ไขวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิก “บันทึก
 • คลิก “กำหนดวันที่การแสดงผล” > “ล้างวันที่...” เพื่อลบวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี