การเผยแพร่ล่วงหน้า

การเผยแพร่ในอนาคตทำให้คุณซ่อนส่วนต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์ของคุณจนกว่าจะถึงวันที่และเวลาที่กำหนด คุณสามารถตั้งค่าการเผยแพร่ในอนาคตสำหรับสินค้า คอลเลกชัน หน้า หรือบล็อกโพสต์ และหน้าต่างๆ ได้ ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะเผยแพร่เนื้อหาในวันที่และเวลาที่คุณกำหนด

การตั้งวันที่เผยแพร่สำหรับสินค้า

คุณสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่สินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า
 2. คลิกที่ชื่อสินค้า
 3. ในส่วนสถานะสินค้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบยืนยันว่าสถานะถูกกำหนดเป็น “ใช้งานอยู่
  2. ในส่วนการเผยแพร่ ให้คลิกไอคอนปฏิทินซึ่งอยู่ถัดจากร้านค้าออนไลน์
  3. เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่สินค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 4. คลิกที่บันทึก

การตั้งวันที่เผยแพร่สำหรับคอลเลกชัน

คุณสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่คอลเลกชันได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
 2. คลิกชื่อคอลเลกชัน
 3. ในส่วนการเผยแพร่ ให้คลิกไอคอนปฏิทินซึ่งอยู่ถัดจากร้านค้าออนไลน์
 4. เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่คอลเลกชันไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 5. คลิกที่บันทึก

ตั้งวันที่เผยแพร่สำหรับบล็อกโพสต์หรือหน้า

คุณสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่บล็อกโพสต์หรือหน้าเพจได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ช่องทางการขาย > ร้านค้าออนไลน์
 2. คลิกที่ “บล็อกโพสต์” หรือ “หน้า
 3. ในส่วนการแสดงผล ให้คลิก “กำหนดวันที่แสดงผล
 4. เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่สินค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี