การเผยแพร่ล่วงหน้า

การเผยแพร่ในอนาคตจะทำให้คุณสามารถซ่อนส่วนต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์ของคุณจนกว่าจะถึงวันที่และเวลาที่กำหนดได้ คุณสามารถตั้งค่าการเผยแพร่ในอนาคตสำหรับสินค้า คอลเลกชัน หน้า หรือบล็อกโพสต์ และหน้าต่างๆ ได้ ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะเผยแพร่เนื้อหาในวันที่และเวลาที่คุณกำหนด

หมายเหต: ตรวจสอบยืนยันว่าวันที่และเวลาในส่วน มาตรฐานและรูปแบบ ในหน้าการตั้งค่ารายละเอียดร้านค้าของคุณนั้นได้ตั้งเป็นเขตเวลาของคุณแล้ว เพื่อให้สินค้าของคุณเผยแพร่ในเวลาที่ถูกต้อง

การตั้งวันที่เผยแพร่สำหรับสินค้า

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า

 2. คลิกที่ชื่อสินค้า

 3. ในส่วนสถานะสินค้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 4. คลิกที่บันทึก

การตั้งวันที่เผยแพร่สำหรับคอลเลกชัน

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า > คอลเลกชัน

 2. คลิกชื่อคอลเลกชัน

 3. ในส่วนความพร้อมของคอลเลกชัน ให้คลิกไอคอน “กำหนดวันที่เผยแพร่” ที่อยู่ถัดจากร้านค้าออนไลน์

 4. เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่คอลเลกชันไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

ตั้งวันที่เผยแพร่สำหรับบล็อกโพสต์หรือหน้า

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ช่องทางการขาย > ร้านค้าออนไลน์

 2. คลิกที่ “บล็อกโพสต์” หรือ “หน้า

 3. ในส่วนการแสดงผล ให้คลิก “กำหนดวันที่แสดงผล

 4. เลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่สินค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี