Fremtidig publisering

Med fremtidig publisering kan du skjule deler av nettbutikken frem til en spesifikk dag og klokkeslett. Du kan sette opp fremtidig publisering av produkter, samlinger, blogginnlegg og sider. Nettbutikken din publiserer innholdet på dagen og klokkeslettet du har angitt.

Angi en publiseringsdato for et produkt

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter.

 2. Klikk på et produktnavn.

 3. Gjør følgende i Produktstatus-seksjonen:

 4. Klikk på Lagre.

Angi en publiseringsdato for en samling

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på et samlingsnavn.

 3. I seksjonen Samlingstilgjengelighet klikker du på Angi publiseringsdato-ikonet ved siden av Nettbutikk.

 4. Velg dato og tid for når du ønsker at samlingen skal publiseres i nettbutikken.

 5. Klikk på Lagre.

Angi en publiseringsdato for et blogginnlegg eller side

 1. I Shopify-administrator går du til SALGSKANALER > Nettbutikk.

 2. Klikk på enten Blogginnlegg eller Sider.

 3. Klikk på Angi synlighetsdato i Synlighet-seksjonen.

 4. Velg dato og tid for når du ønsker at elementet skal publiseres i nettbutikken.

 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis