Shopify Magic

Shopify Magic er en pakke med gratisfunksjoner drevet av kunstig intelligens, som er integrert på tvers av Shopifys produkter og arbeidsflyter for å gjøre det enklere å starte, drifte og utvikle virksomheten. Shopify Magic kombinerer alle kreftene i Shopify med de nyeste fremskrittene innen teknologi for kunstig intelligens for å gi personlig, kontekstavhengig bistand i en rekke oppgaver, inkludert bygging av butikk, markedsføring, kundestøtte og administrasjon.

Tilgjengelighet

  • Shopify Magic-verktøyene og -opplevelsene er gratis tilgjengelig, uavhengig av abonnementstype. Tilgangen og tilgjengeligheten for bestemte funksjoner kan imidlertid variere.
  • Shopify Magic fungerer på både datamaskiner og mobiltelefoner, men noen funksjoner som drives av Shopify Magic, er imidlertid ikke optimalisert for mobile enheter.
  • Språkstøtte for Shopify Magic kan variere fra funksjon til funksjon. Alle funksjoner støtter engelsk, men det er imidlertid funksjoner (for eksempel generering av produktbeskrivelser) som støtter flere språk, som tysk, spansk, fransk, italiensk, japansk, portugisisk (Brasil) og kinesisk (forenklet).

Tekstgenerering

Du kan bruke Shopify Magic til å automatisk generere tekst for å sette fart på skriveprosessen. Ved hjelp av teknologi for kunstig intelligens (AI) bruker Shopify Magic informasjonen du oppgir for å generere forslag til innhold som produktbeskrivelser, emnefelter for e-postmeldinger og overskrifter i nettbutikken.

Automatisk tekstgenerering bruker store språkmodeller (LLM-er), som er dataprogrammer utviklet for å behandle og forstå menneskelige språk. LLM-er fungerer ved å analysere enorme mengder data, som bøker, artikler og nettsteder, og bruker statistiske algoritmer til å lære seg mønstre og relasjoner mellom ord og fraser. LLM-er kan utføre en rekke oppgaver, som å svare på spørsmål, oversette språk, oppsummere tekst og generere originalt innhold. Finn ut mer om tips for bruk av tekstgenerering med Shopify Magic.

Du kan generere tekstforslag i følgende deler av butikken:

Sidekick

Sidekick er en handelsassistent drevet av kunstig intelligens, som er opplært til å kjenne alle Shopifys funksjoner, og har umiddelbar tilgang til kontekst, data og kunnskap for å generere tilpasset og relevant støtte for en rekke oppgaver. Med Sidekick kan du bruke hverdagslig språk for å sette fart på kreative prosesser, håndtere tidkrevende oppgaver, og ta smartere forretningsbeslutninger.

Generering av medier

Shopify Magic er integrert med bilderedigeringsprogrammet i Shopify-administrator, slik at du kan bruke kunstig intelligens for å få hjelp med profesjonelle bildejusteringer, uten at du trenger ekstra programvare eller designkunnskap.

Med Shopify Magic kan du fjerne bakgrunnen i et produktbilde, eller erstatte bakgrunnen med enten en helfarge eller en scene generert av kunstig intelligens. Du kan velge blant forhåndsinnstilte ledetekster for scener, eller generere en ny bakgrunn med dine egne beskrivende nøkkelord eller korte fraser.

Finn ut mer om generering av medier med Shopify Magic.

Sammendrag av appomtaler

Med appomtaler fra andre forhandlere blir det enklere å vurdere hvilke apper som er riktige for din bedrift. Sammendrag av appomtaler er drevet av Shopify Magic, er tilgjengelig for utvalgte apper i Shopify App Store og kan gjøre det enklere å raskt velge apper.

Prediktive verdier for beløp brukt per kunde

Du kan aktivere vekslebryteren prediktive verdier i rapporten Kundekohortanalyse for å vise prognoser om mulig fremtidig forbruk per kunde på kohortnivå.

Disse prediktive verdiene er basert på de foregående 24 måneder med data fra butikken, og garanterer ikke fremtidige salgsbeløp. Dataene er ikke basert på informasjon fra andre butikker eller gjennomsnitt for din bransje, og dine data deles ikke med andre butikker.

Håndtering av data og personvern med Shopify Magic

Shopify Magics modeller for kunstig intelligens bygger på en kombinasjon av Shopifys privateide data og verdens ledende språkmodeller (LLM-er). Ved å ikke begrense oss til én enkeltmodell eller -leverandør har vi fleksibilitet til å tilpasse og ta i bruk de mest effektive løsningene etterhvert som de kommer. Modellene for generering fra tekst til bilde er opplært mot et allsidig datasett med bilder, med et fokus på e-handel og produktpresentasjon. Data hentes fra offentlig tilgjengelige datasett og Shopifys egne databaser, og følger Shopifys prinsipper for personvern og databeskyttelse.

Shopify bruker ikke data på butikknivå fra forhandlere for å drive Shopify Magic for andre forhandlere. I noen tilfeller bruker Shopify Magic forhandlerens egne data på butikknivå for å skape best mulig resultater for forhandleren, men i disse tilfellene deles ingen data med andre forhandlere.

Shopify Magic er bygget på Shopifys robuste sikkerhetsarkitektur og personvernerklæring, som har tillit hos millioner av virksomheter over hele verden.

Finn ut mer om Personvern.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis