Opprette kundesegmenter

Du kan gruppere kunder med lignende egenskaper i et kundesegment. Du kan bygge egne kundesegmenter ved å kombinere filternavn, operatører og verdier i redigeringsprogrammet på siden Kunder, eller ved å klikke på Opprett segment på siden Segment og bruke redigeringsprogrammet på segmentdetaljsiden. I tillegg inneholder Shopify-administrator noen standardkundesegmenter og maler du kan endre slik at de passer dine behov, eller du kan bruke dem som et utgangspunkt for å opprette et nytt kundesegment.

Før du begynner å opprette kundesegmenter, kan du lese mer om de ulike komponentene i et kundesegment, samt filterne som brukes til å bygge kundesegmenter.

Bruke redigeringsverktøyet til å opprette kundesegmenter

Redigeringsverktøyet er utformet for å gjøre det enklere å bygge kundesegmenter. Når du legger til komponenter i kundesegmentet ser du en liste over tilgjengelige filternavn, operatører og verdier du kan bruke.

Du får tilgang til mer hjelp ved å klikke på et av følgende ikoner:

Ikoner for kundesegment for å få tilgang til mer hjelp.
Ikon Ikonnavn Funksjon
Ikonet for kundesegmentfiltre Filtre Åpner listen over tilgjengelige filternavn. Listene er kategorisert i Shopify-baserte filternavn og filternavn basert på eventuelle metafelter du har som bruker de støttede innholdstypene. Når du klikker et filternavn, angis koden i redigeringsprogrammet.
Ikonet for kundesegmentmaler Maler Åpner en liste over standard kundesegmenter som grunnlag for å bygge ditt eget kundesegment.
Ikonet for Slik jobber du med kundesegmenter Hvordan Gir informasjon om komponentene du bruker for å bygge kundesegmenter.

Opprett et nytt kundesegment

Du kan bygge et nytt kundesegment ved å kombinere filternavn, operatører og verdier. Når du har opprettet et nytt kundesegment, vises det i segmentindeksen.

Hvis du er usikker på hvilke filternavn, operatører og verdier som skal brukes for å bygge segmentet, bør du vurdere følgende alternativer for å få hjelp til å opprette et segment:

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Klikk på Opprett segment.

 4. Legg til filtre ved hjelp av tekstredigeringsprogrammet eller klikk på ikonet Filtre, og gjør én av følgende:

  • Klikk Shopify for å velge et Shopify-basert filternavn.
  • Klikk Metafelter for å velge et metafeltbasert filternavn.
 5. Klikk på et filternavn. Filternavnet vises i redigeringsverktøyet.

 6. Klikk på en operatør.

 7. Klikk på eller skriv inn en verdi.

 8. For å legge til et annet filter klikker du på en tilkobling, og klikker deretter på et annet filternavn, operatør eller verdi.

 9. Klikk på Bruk filter for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene, er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriene, vises over redigeringsprogrammet.

 10. Gå gjennom segmentet i Shopify Magic-seksjonen for å sikre at beskrivelsen samsvarer med segmentet du ønsker å opprette, og gjør eventuelt nødvendige endringer.

 11. Klikk på Lagre segment og angi et navn på segmentet.

 12. Klikk på Lagre.

Opprett et kundesegment ved hjelp av Shopify Magic

Med Shopify Magic kan du få hjelp til å opprette kundesegmenter ved å bruke vanlig språk. Når du har skrevet en beskrivelse av kundesegmentet du ønsker å opprette, genererer Shopify Magic et kundesegment som bruker relevante filternavn, operatører og verdier.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Klikk på Opprett segment.

 4. Klikk på ikonet Shopify Magic.

 5. Gjennomfør følgende trinn i dialogboksen Generer kundesegment:

  • Skriv en beskrivelse av kundesegmentet du ønsker å opprette, i feltet Skriv søkeord eller hele setninger. Du kan for eksempel skrive Opprett et segment for kunder som har sett samlingene «T-skjorte» mellom én og tre ganger etter 1. mai 2024.
  • Valgfritt: Velg en ny tone fra rullegardinmenyen Tone. Finn ut mer om valg av tone.
 6. Klikk på Generer, og gå gjennom kundesegmentet.

 7. Valgfritt: Gjør nødvendige endringer i teksten, og klikk deretter på Generer på nytt for å oppdatere segmentet.

 8. Klikk på Behold for å opprette segmentet.

 9. Klikk på Bruk for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene, er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriene, vises over redigeringsprogrammet.

 10. Gå gjennom segmentet i Shopify Magic-seksjonen for å sikre at beskrivelsen samsvarer med segmentet du ønsker å opprette, og gjør eventuelt nødvendige endringer.

 11. Klikk på Lagre segment og angi et navn på segmentet.

 12. Klikk på Lagre.

Opprett et kundesegment med en mal

Shopify-administrator inneholder maler du kan bruke som et utgangspunkt for å bygge egne kundesegmenter. Du kan legge til én eller flere maler i kundesegmentet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Mal-ikonet.

 3. Klikk på maltypen du ønsker fra KATEGORIER-listen.

 4. Klikk på Bruk denne malen ved siden av malen du ønsker å bruke. Tilhørende filternavn, operatører og verdier legges til i redigeringsprogrammet.

 5. Valgfritt: Velg en tilkobling og legg til en annen mal i redigeringsverktøyet.

 6. Gjør nødvendige endringer i redigeringsverktøyet.

 7. Klikk på Bruk for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 8. Gå gjennom segmentet i Shopify Magic-seksjonen for å sikre at beskrivelsen samsvarer med segmentet du ønsker å opprette, og gjør eventuelt nødvendige endringer.

 9. Klikk på Lagre segment og angi et navn på segmentet.

 10. Klikk på Lagre.

Opprett et kundesegment med et eksisterende kundesegment

Shopify-administrator inneholder standardsegmenter som viser Shopify som forfatter. Du kan bruke disse segmentene eller andre segmenter du allerede har opprettet som et utgangspunkt for å bygge et nytt kundesegment.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Klikk på Segmenter.

 3. Klikk på et eksisterende kundesegment fra segmentoversikten.

 4. Gjør nødvendige endringer i redigeringsverktøyet.

 5. Klikk på Bruk for å teste segmentet. Kundene som samsvarer med kriteriene er oppført under redigeringsverktøyet. Antall kunder som samsvarer med kriteriet vises over redigeringsverktøyet.

 6. Gå gjennom segmentet i Shopify Magic-seksjonen for å sikre at beskrivelsen samsvarer med segmentet du ønsker å opprette, og gjør eventuelt nødvendige endringer.

 7. Klikk på Lagre segment.

 8. For å opprette et nytt kundesegment, klikk på Lagre som nytt segment og angi et nytt navn.

 9. Klikk på Lagre.

Kundesegmenter oppdateres automatisk

Når du oppretter et kundesegment inkluderes nye kunder som samsvarer med kriteriene automatisk i kundesegmentet. Hvis du for eksempel oppretter et kundesegment som inneholder alle kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring, vil nye kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring automatisk legges til i dette kundesegmentet.

Hvis en enkeltkunde samsvarer med kriteriene for mer enn ett kundesegment, kan denne kunden være inkludert i flere kundesegmenter.

Når en eksisterende kunde ikke lenger samsvarer med kriteriene for et kundesegment, fjernes de automatisk fra det aktuelle kundesegmentet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis