Tworzenie segmentów klientów

Możesz pogrupować klientów o podobnych cechach w segment klientów. Możesz tworzyć własne segmenty klientów, łącząc nazwy filtrów, operatory i wartości w edytorze na stronie Klienci lub klikając przycisk Utwórz segment na stronie Segmenty i korzystając z edytora na stronie szczegółów segmentu. Ponadto panel administracyjny Shopify zawiera niektóre domyślne segmenty klientów i szablony, które możesz zmienić zgodnie ze swoimi potrzebami lub wykorzystać jako podstawę do utworzenia nowego segmentu klientów.

Zanim rozpoczniesz tworzenie segmentów klientów, zapoznaj się z różnymi składnikami segmentu klientów i filtrami używanymi do tworzenia segmentów klientów.

Korzystanie z edytora do tworzenia segmentów klientów

Edytor został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci w budowaniu segmentów klientów. Podczas dodawania komponentów do segmentu klienta otrzymujesz listę dostępnych nazw filtrów, operatorów i wartości, których można użyć.

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, kliknij jedną z poniższych opcji:

Ikony segmentu klienta umożliwiające dostęp do dodatkowej pomocy.
Ikona Nazwa ikony Funkcja
Ikona filtrów segmentu klientów Filtry Otwiera listy dostępnych nazw filtrów. Listy są podzielone na kategorie: nazwy filtrów oparte na Shopify i nazwy filtrów oparte na metapolach, które mogą używać obsługiwanych typów zawartości. Po kliknięciu nazwy filtra do edytora wprowadzany jest kod.
Ikona Szablony segmentu klienta Szablony Otwiera listę domyślnych segmentów klientów jako podstawę tworzenia własnego segmentu klientów.
Ikona Procedura segmentu klienta Jak Zawiera informacje o składnikach używanych do tworzenia segmentów klientów.

Utwórz nowy segment klientów

Zbuduj nowy segment klientów, łącząc nazwy filtrów, operatory i wartości.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij opcję Segmenty.

 3. Kliknij Utwórz segment.

 4. Dodaj filtry za pomocą edytora tekstu lub kliknij ikonę Filtry, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać nazwę filtra opartego na Shopify, kliknij Shopify.
  • Aby wybrać nazwę filtra opartego na metapolu, kliknij Metapola.
 5. Kliknij nazwę filtra. Nazwa filtra jest wyświetlana w edytorze.

 6. Kliknij operator.

 7. Kliknij lub wpisz wartość.

 8. Aby dodać inny filtr, kliknij konektor, a następnie kliknij inną nazwę filtra, operator i wartość.

 9. Aby przetestować swój segment, kliknij opcję Zastosuj filtr. Klienci, którzy spełniają kryteria, są wyszczególnieni pod edytorem. Liczba klientów, którzy spełniają kryteria, jest wyświetlana nad edytorem.

 10. Przejrzyj listę klientów, aby sprawdzić, czy segment klientów jest zgodny z oczekiwaniami, a następnie dokonaj niezbędnych zmian.

 11. Kliknij opcję Zapisz segment, a następnie wprowadź nazwę segmentu.

 12. Kliknij opcję Zapisz.

Nowy segment klientów zostanie wyświetlony na liście segmentów.

Utwórz segment klientów za pomocą szablonu

Twój panel administracyjny Shopify zawiera szablony, których możesz użyć jako podstawy zbudowania własnego segmentu klientów. Możesz dodać jeden lub więcej szablonów do segmentu klientów.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij ikonę Szablony.

 3. Na liście KATEGORIE kliknij typ szablonu, którego potrzebujesz.

 4. Kliknij opcję Użyj tego szablonu obok szablonu, który chcesz wykorzystać. Do edytora zostaną dodane odpowiednie nazwy filtrów, operatory i wartości.

 5. Opcjonalnie: Wybierz konektor, a następnie dodaj inny szablon do edytora.

 6. Dokonaj odpowiednich zmian w edytorze.

 7. Aby przetestować swój segment, kliknij opcję Zastosuj. Klienci, którzy spełniają kryteria, są wymienieni pod edytorem. Liczba klientów spełniających kryteria jest wyświetlana nad edytorem.

 8. Przejrzyj listę klientów, aby sprawdzić, czy segment klientów jest zgodny z oczekiwaniami, a następnie dokonaj niezbędnych zmian.

 9. Kliknij opcję Zapisz segment, a następnie wprowadź nazwę segmentu.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz uzyskać dostęp do nowego segmentu klientów na liście segmentów.

Utwórz segment klientów za pomocą już istniejącego segmentu klientów

Twój panel administracyjny Shopify zawiera domyślne segmenty, które wyświetlają Shopify jako autora. Możesz użyć tych lub innych utworzonych już segmentów jako punktu wyjścia, aby pomóc w budowaniu nowego segmentu klientów.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij opcję Segmenty.

 3. Na liście segmentów kliknij istniejący segment klienta.

 4. Dokonaj odpowiednich zmian w edytorze.

 5. Aby przetestować swój segment, kliknij opcję Zastosuj. Klienci, którzy spełniają kryteria, są wymienieni pod edytorem. Liczba klientów spełniających kryteria jest wyświetlana nad edytorem.

 6. Przejrzyj listę klientów, aby sprawdzić, czy segment klientów jest zgodny z oczekiwaniami, a następnie dokonaj niezbędnych zmian.

 7. Kliknij opcję Zapisz segment.

 8. Aby utworzyć nowy segment klientów, kliknij opcję Zapisz jako nowy segment, a następnie wprowadź nową nazwę.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Nowy segment klientów zostanie wyświetlony na liście segmentów.

Automatyczna aktualizacja segmentów klientów

Po utworzeniu segmentu klientów nowi klienci, którzy spełniają kryteria, są automatycznie dołączani do takiego segmentu klientów. Na przykład, jeśli utworzysz segment klientów, który obejmuje wszystkich klientów subskrybujących marketingowe wiadomości e-mail, wszyscy nowi klienci subskrybujący marketingowe wiadomości e-mail zostaną automatycznie dodani do tego segmentu klientów.

Jeśli pojedynczy klient spełnia kryteria więcej niż jednego segmentu klientów, wówczas klient ten może zostać dodany do wielu segmentów klientów.

Klient niespełniający już kryteriów segmentu klientów jest automatycznie usuwany z takiego segmentu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo