Importowanie i eksportowanie list klientów

Jeśli masz listę klientów, której chcesz używać w Shopify, możesz ją wprowadzić do pliku CSV klientów, a następnie zaimportować plik CSV do panelu administracyjnego Shopify. Możesz również użyć szablonu CSV klientów, aby utworzyć nową listę klientów.

Dowiedz się, jak otworzyć i edytować plik CSV.

Jeśli chcesz edytować wielu klientów, którzy już znajdują się na Twojej liście klientów, łatwiejsze może okazać się wykorzystanie funkcji edycji zbiorczej.

Możesz zaimportować plik o rozmiarze 1 MB lub mniejszym. Aby obejść to ograniczenie, możesz użyć wielu plików CSV do zaimportowania rekordów klientów.

Szablon CSV klientów

Shopify zawiera plik szablonu, którego możesz użyć jako przewodnika, aby utworzyć własną listę klientów do zaimportowania do swojego sklepu. Możesz pobrać i wyświetlić szablon CSV klienta lub zapoznać się z sekcją Sformatuj plik CSV klientów, aby zapoznać się z formatem.

Jeśli importujesz szablon CSV klienta bez dodawania do niego nowych rekordów klientów, w Twoim sklepie dodawane są dwa domyślne rekordy klientów:

 • Jane Doe to przykład klienta posiadającego tylko adres e-mail.
 • John Doe to przykład klienta z adresem e-mail i adresem wysyłki.

Importuj rekordy istniejących klientów za pomocą pliku CSV klientów

Możesz dodać rekordy klientów do szablonu CSV klienta lub utworzyć własny plik CSV, a następnie załadować go w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Możesz zaimportować plik o rozmiarze 1 MB lub mniejszym. Aby obejść to ograniczenie, możesz użyć wielu plików CSV do zaimportowania rekordów klientów.

Jeśli używasz plików CSV do importowania kont klientów z innego sklepu online, musisz poprosić ich o utworzenie nowych haseł. W przeciwnym razie klienci z listy nie będą mogli zarejestrować kont przy użyciu tych adresów e-mail. Ponieważ hasła są szyfrowane, nie możesz przenieść haseł klientów z innego sklepu online. Nadpisanie istniejących kont klientów importem pliku CSV nie będzie wymagało ponownego utworzenia tych kont.

Możesz użyć aplikacji, aby wysłać klientom zbiorcze zaproszenia do utworzenia nowych haseł. Znajdź aplikację w Shopify App Store.

Niektóre informacje o klientach nie mogą być przekazywane między platformami. Shopify śledzi tylko towary zamawiane przez klientów i dokonywane przez nich płatności w Twoim sklepie online. Nie można importować danych klientów dotyczących złożonych zamówień i płatności dokonanych w innym sklepie lub na innej platformie e-commerce. Nie możesz edytować kolumn: Łączne wydatki i Suma zamówień, ponieważ zawierają one informacje o zamówieniach złożonych przez klienta i kwotach, które wydał w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.

 2. Kliknij Importuj klientów.

 3. W oknie dialogowym Importuj klientów przez CSV kliknij opcję Wybierz plik, a następnie wybierz plik CSV klientów.

 4. Aby zaktualizować istniejących klientów, kliknij opcję Nadpisz istniejących klientów, którzy mają ten sam e-mail.

 5. Kliknij Importuj klientów.

Klienci, których rekordy dodano do pliku CSV, pojawią się na stronie Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

Eksportuj istniejące rekordy klientów do pliku CSV

Możesz wyeksportować plik CSV wszystkich klientów sklepu i ich danych lub odfiltrowaną listę klientów i ich danych.

Eksportowane pliki CSV można otworzyć w aplikacji arkusza kalkulacyjnego, takiej jak Excel, Numbers lub Arkusze Google, lub można ich użyć do połączenia sklepu Shopify z zewnętrznym systemem CRM.

Eksportowane pliki CSV są ograniczone do 1 MB.

Jeśli eksportujesz maksymalnie jedną stronę klientów (do 50 klientów), plik CSV jest pobierany przez przeglądarkę. Jeżeli eksportujesz więcej niż jedną stronę klientów (51 lub więcej klientów), plik CSV jest wysyłany do Ciebie e-mailem. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik jest również wysyłany na adres e-mail właściciela sklepu.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij Eksportuj.

 3. Kliknij jedną z następujących opcji eksportu:

- Bieżąca strona w celu eksportu klientów wyświetlających się w panelu administracyjnym sklepu - Wszyscy klienci w celu eksportu wszystkich klientów sklepu - Wybrany klient w celu eksportu wybranych klientów - Bieżące wyszukiwanie w celu eksportu odfiltrowanej listy klientów.

 1. Wybierz format pliku, który chcesz wyeksportować:

- Wybierz CSV dla programów: Excel, Numbers i innych programów arkuszy kalkulacyjnych, jeśli planujesz używać programu arkusza kalkulacyjnego z CSV klienta. - Wybierz opcję Zwykły plik CSV, jeśli planujesz używać edytora zwykłego tekstu z CSV klienta.

 1. Kliknij opcję Eksportuj klientów.

Sformatuj plik CSV klientów

Pierwsza linia pliku CSV klientów musi zawierać wszystkie wymienione poniżej nagłówki, które są zawarte w szablonie CSV klientów.

First Name Imię klienta.
Last Name Nazwisko klienta.
Email Adres e-mail klienta.
Company Nazwa firmy, której klient używa, w stosownym przypadku.
Address1 Pierwsza linia adresu klienta.
Address2 Druga linia adresu klienta, jeśli jest wymagana.
City Miasto, w którym mieszka klient.
Province Województwo/prowincja lub stan, w którym mieszka klient. Musisz także wprowadzić Kod województwa/prowincji, jeśli to pole jest wypełnione.
Province Code Kod ISO województwa.
Country Kraj, w którym mieszka klient.
Country Code Kod ISO kraju.
Zip Kod pocztowy dla adresu klienta.
Phone Numer telefonu klienta
Accepts Marketing Określa, czy klient wyraża zgodę na subskrypcję e-mail marketingu, np. newslettera. Prawidłowe wpisy to: tak lub nie.
Total Spent Całkowita kwota wydana przez klienta. Prawidłowe wpisy nie mogą zawierać symbolu waluty. To pole nie zostanie zaimportowane z danymi klienta.
Total Orders Całkowita liczba zamówień klienta. To pole nie zostanie zaimportowane z danymi klienta.
Tags Rozdzielona przecinkami lista tagów używanych do oznaczania klienta (np. tag1,tag2,tag3).
Note Dodatkowe informacje o kliencie.
Tax Exempt Wskazuje, czy klient jest zwolniony z podatku. Poprawne wpisy to tak lub nie.

Podczas importowania informacji o klientach plik CSV musi mieć format UTF-8. Większość aplikacji arkuszy kalkulacyjnych zapewnia możliwość zapisywania plików CSV w formacie UTF-8 za pomocą polecenia Zapisz jako... lub Eksportuj w zależności od programu.

Użyj edytora tekstu do edycji swojego pliku CSV customer

Jeśli nie masz programu do przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych, możesz edytować pliki CSV z wykorzystaniem edytora tekstu.

Większość komputerów ma zainstalowane edytory tekstu, w których można otwierać pliki CSV. Możesz także skorzystać z programu takiego jak Atom czy Sublime Text do edycji i debugowania swojego pliku CSV.

Aby sformatować plik CSV w edytorze tekstu:

 • Nagłówki kolumn muszą być rozdzielone przecinkami (na przykład: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Lista tagów musi zostać ujęta w cudzysłowy (na przykład: "tag1,tag2,tag3").
 • Różne rekordy muszą być oddzielane znakiem podziału wiersza.

Importowanie rekordów klientów z MailChimp

Możesz użyć aplikacji Store Importer, aby zaimportować swoich klientów z Mailchimp. Aby można było zaimportować swoje listy kontaktów do Shopify, należy wcześniej wyeksportować te listy kontaktów z Mailchimp. Znajdź grupę klientów, którą chcesz wyeksportować z Mailchimp, a następnie wybierz i uporządkuj pola, które chcesz wyeksportować.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat importowania klientów z MailChimp.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo