Importowanie i eksportowanie list klientów

Jeśli masz listę klientów, której chcesz używać w Shopify, możesz ją wprowadzić do pliku CSV klientów, a następnie zaimportować plik CSV do panelu administracyjnego Shopify. Możesz również użyć szablonu CSV klientów, aby utworzyć nową listę klientów.

Dowiedz się, jak otworzyć i edytować plik CSV.

Jeśli chcesz edytować wiele profili klientów, którzy już znajdują się na Twojej liście klientów, ułatwieniem może być wykorzystanie funkcji edycji zbiorczej.

Możesz zaimportować plik o rozmiarze 1 MB lub mniejszym. Aby obejść to ograniczenie, możesz użyć wielu plików CSV do zaimportowania profili klientów.

Szablon CSV klientów

Shopify udostępnia plik szablonu, którego można użyć jako przewodnika podczas tworzenia własnej listy klientów do zaimportowania do sklepu. Możesz pobrać i wyświetlić szablon CSV klientów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem pliku CSV klientów.

Jeśli importujesz szablon CSV klienta bez dodawania do niego nowych profili klientów, w Twoim sklepie dodawane są dwa domyślne profile klientów:

 • Jane Doe jest przykładem klienta z adresem e-mail i numerem telefonu.
 • John Doe to przykład klienta z adresem e-mail i adresem wysyłki.

Importuj istniejące profile klientów za pomocą pliku CSV klientów

Możesz dodać profile klientów do szablonu CSV klienta lub utworzyć własny plik CSV, a następnie zaimportować go do swojego panelu administracyjnego Shopify.

Możesz zaimportować plik o rozmiarze 1 MB lub mniejszym. Aby obejść to ograniczenie, możesz użyć wielu plików CSV do zaimportowania profili klientów.

Jeśli używasz plików CSV do importowania kont klientów z innego sklepu online, musisz poprosić ich o utworzenie nowych haseł. W przeciwnym razie klienci z listy nie będą mogli zarejestrować kont przy użyciu tych adresów e-mail. Ponieważ hasła są szyfrowane, nie możesz przenieść haseł klientów z innego sklepu online. Nadpisanie istniejących kont klientów importem pliku CSV nie będzie wymagało ponownego utworzenia tych kont.

Możesz użyć aplikacji, aby wysłać klientom zbiorcze zaproszenia do utworzenia nowych haseł. Znajdź aplikację w Shopify App Store.

Niektóre informacje o klientach nie mogą być przekazywane między platformami. Shopify śledzi tylko towary zamawiane przez klientów i dokonywane przez nich płatności w Twoim sklepie online. Nie można importować danych klientów dotyczących złożonych zamówień i płatności dokonanych w innym sklepie lub na innej platformie e-commerce. Nie możesz edytować kolumn Łączne wydatki i Suma zamówień, ponieważ zawierają one informacje o zamówieniach złożonych przez klienta i kwotach, które wydał w Twoim sklepie online.

Podczas importowania pliku CSV możesz oznaczyć klientów z pliku CSV i utworzyć segment klientów na podstawie tych tagów. Jeśli nadpiszesz dotychczasowych klientów tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu, zostaną zastąpione wszystkie dane klientów, łącznie z tagami importu.

Aby uzyskać dostęp do sformatowanej wersji pliku CSV, możesz go zaimportować do Arkuszy Google.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij Importuj.

 3. Kliknij opcję Dodaj plik, a następnie wybierz plik CSV klientów.

 4. Opcjonalnie: Aby zaktualizować wszelkie istniejące profile klientów, zaznacz opcję Nadpisz istniejących klientów, którzy mają ten sam e-mail lub telefon.

 5. Opcjonalnie: Aby utworzyć segment i oznaczyć klientów na liście CSV, zaznacz pole Dodaj tagi do klientów w tym pliku CSV i użyj tych tagów do utworzenia segmentu.

 6. Kliknij Importuj klientów.

Eksportuj istniejące profile klientów do pliku CSV

Możesz wyeksportować plik CSV klientów swojego sklepu i ich dane.

Eksportowane pliki CSV można otworzyć w aplikacji arkusza kalkulacyjnego, takiej jak Excel, Numbers lub Arkusze Google, lub można ich użyć do połączenia sklepu Shopify z zewnętrznym systemem do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Eksportowane pliki CSV są ograniczone do 1 MB.

Jeśli eksportujesz nie więcej niż 50 klientów, plik CSV zostanie pobrany przez Twoją przeglądarkę. Jeśli eksportujesz więcej niż 50 klientów, plik CSV jest wysyłany do Ciebie e-mailem. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik jest również wysyłany na adres e-mail właściciela sklepu.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij Eksportuj.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji eksportu:

  • Bieżąca strona w celu eksportu klientów wyświetlających się w panelu administracyjnym sklepu.
  • Wszyscy klienci w celu eksportu wszystkich klientów sklepu.
  • Wybrany klient w celu eksportu wybranych klientów.
  • # klientów pasujących do Twoich filtrów do wyeksportowania segmentu klientów.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć programu arkusza kalkulacyjnego do wyświetlania i edytowania pliku CSV klientów, wybierz opcję CSV dla programu Excel, Numbers lub innych arkuszy kalkulacyjnych.
  • Aby użyć edytora zwykłego tekstu do wyświetlania i edycji pliku CSV klientów, wybierz Zwykły plik CSV.
 5. Kliknij opcję Eksportuj klientów.

Opis pliku CSV klientów

Zapoznaj się z następującymi zagadnieniami dotyczącymi pliku CSV klientów:

 • Pierwsza linia pliku CSV klienta musi zawierać nagłówki kolumn. Możesz użyć szablonu pliku CSV klienta, który pomoże Ci utworzyć plik CSV.
 • Kolumna Email jest wymagana i musi być obecna, ale wartość może być pusta. W przypadku braku tej kolumny podczas importowania pliku CSV wystąpi błąd.
 • W nagłówkach plików CSV rozróżniana jest wielkość liter. Wielkie litery muszą pasować do przykładów podanych w poniższej tabeli.
 • Kolumny Łączne wydatki i Zamówienia łącznie nie są importowane z danymi klientów.
Kolumny pliku CSV klienta i ich opisy.
Kolumna Opis
First Name Imię klienta.
Last Name Nazwisko klienta.
Email Adres e-mail klienta. Ta kolumna jest wymagana, ale wartość może być pusta.
Company Nazwa firmy, której klient używa, w stosownym przypadku.
Address1 Pierwsza linia adresu klienta.
Address2 Druga linia adresu klienta, jeśli jest wymagana.
City Miasto, w którym mieszka klient.
Province Województwo lub stan, w którym mieszka klient. Jeśli wprowadzasz informacje w tej kolumnie, musisz także wprowadzić informacje dla Province Code.
Province Code Kod ISO województwa.
Country Kraj, w którym mieszka klient.
Country Code Kod ISO kraju.
Zip Kod pocztowy dla adresu klienta.
Phone Numer telefonu klienta
Accepts Email Marketing Określa, czy klient wyraża zgodę na subskrypcję e-mail marketingu, np. newslettera. Prawidłowe wpisy to: yes lub no.
Accepts SMS Marketing Określa, czy klient wyraża zgodę na subskrybowanie marketingowych wiadomości SMS, np. ofert rabatowych. Poprawne wpisy to yes lub no.
Total Spent Całkowita kwota wydana przez klienta. Prawidłowe wpisy nie mogą zawierać symbolu waluty. Ta kolumna nie zostanie zaimportowana z danymi klienta.
Total Orders Całkowita liczba zamówień klienta. Ta kolumna nie zostanie zaimportowana z danymi klienta.
Tags Rozdzielona przecinkami lista tagów używanych do oznaczania klienta (np. tag1,tag2,tag3). W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter.
Note Dodatkowe informacje o kliencie.
Tax Exempt Wskazuje, czy klient jest zwolniony z podatku. Poprawne wpisy to yes lub no.

Podczas importowania profili klientów plik CSV musi mieć format UTF-8. Większość aplikacji arkuszy kalkulacyjnych zapewnia możliwość zapisywania plików CSV w formacie UTF-8 za pomocą polecenia Zapisz jako lub Eksportuj w zależności od programu.

Wykorzystanie edytora tekstu do edycji pliku CSV customer

Jeśli nie masz programu do przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych, możesz edytować pliki CSV z wykorzystaniem edytora tekstu.

Większość komputerów ma zainstalowane edytory tekstu, w których można otwierać pliki CSV. Możesz także skorzystać z programu takiego jak Visual Studio Code lub Sublime Text, aby edytować i debugować plik CSV.

Podczas formatowania pliku CSV w edytorze tekstu rozważ następujące kwestie:

 • Nagłówki kolumn muszą być rozdzielone przecinkami (na przykład: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Lista tagów musi zostać ujęta w cudzysłowy (na przykład: "tag1,tag2,tag3").
 • W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter.
 • Różne rekordy muszą być oddzielane znakiem podziału wiersza.

Importowanie kontaktów z usługi Gmail

Możesz wyeksportować kontakty z usługi Gmail do pliku CSV, aby zaimportować je jako klientów do sklepu Shopify. Przed wyeksportowaniu kontaktów z usługi Gmail przejrzyj i usuń kontakty, których nie chcesz importować do sklepu Shopify. Rozważ usunięcie adresów e-mail opartych na rolach, takich jak adresy e-mail zaczynające się od admin@, support@ lub info@, i sprawdź literówki, które uniemożliwią dostarczenia wiadomości e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo