Importowanie i eksportowanie list klientów

Jeśli masz listę klientów, której chcesz używać w Shopify, możesz ją wprowadzić do pliku CSV klientów, a następnie zaimportować plik CSV do panelu administracyjnego Shopify. Możesz również użyć szablonu CSV klientów, aby utworzyć nową listę klientów. Dowiedz się, jak otworzyć i edytować plik CSV.

Jeśli chcesz edytować wiele profili klientów, którzy już znajdują się na Twojej liście klientów, ułatwieniem może być wykorzystanie funkcji edycji zbiorczej.

Opcji edycji zbiorczej można używać do edycji pól Imię, Nazwisko, Tagi, E-mail oraz Wyraża zgodę na e-mail marketing w profilach klientów, a także wartości Metapól.

Aby edytować inne pola w profilu klienta, takie jak linie adresowe, numer telefonu lub status zwolnienia podatkowego, należy edytować profil klienta indywidualnie lub użyć pliku CSV.

Szablon CSV klientów

Możesz pobrać i wyświetlić szablon CSV klientów, aby go użyć jako podstawy do utworzenia własnej listy klientów, która zostanie zaimportowana do sklepu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem pliku CSV klientów.

Jeśli importujesz szablon CSV klienta bez dodawania do niego nowych profili klientów, w Twoim sklepie dodawane są dwa domyślne profile klientów:

 • Jane Doe jest przykładem klienta z adresem e-mail i numerem telefonu.
 • John Doe to przykład klienta z adresem e-mail i adresem wysyłki.

Opis pliku CSV klientów

Przejrzyj tabelę, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych kolumn CSV i ich opisów.

W polach Wyraża zgodę na e-mail marketing, Wyraża zgodę na marketing SMS-owy i Zwolnione z podatku możesz wprowadzać tylko yes lub no.

Kolumny pliku CSV klienta i ich opisy.
Kolumna Opis
First Name Imię klienta.
Last Name Nazwisko klienta.
Email Adres e-mail klienta. Ta kolumna jest wymagana, ale wartość może być pusta.
Accepts Email Marketing Określa, czy klient wyraża zgodę na subskrypcję e-mail marketingu, np. newslettera. Prawidłowe wpisy to: yes lub no.
Default Address Company Nazwa firmy powiązanej z domyślnym adresem klienta, w stosownym przypadku.
Default Address Address1 Pierwsza linia domyślnego adresu klienta.
Default Address Address2 Druga linia domyślnego adresu klienta, jeśli jest wymagana.
Default Address City Miasto powiązane z domyślnym adresem klienta.
Default Address Province Code Kod ISO województwa/prowincji lub stanu powiązany z domyślnym adresem klienta.
Default Address Country Code Kod ISO kraju powiązany z domyślnym adresem klienta.
Default Address Zip Kod pocztowy dla domyślnego adresu klienta.
Default Address Phone Numer telefonu powiązany z domyślnym adresem klienta.
Phone Numer telefonu klienta
Accepts SMS Marketing Określa, czy klient wyraża zgodę na subskrybowanie marketingowych wiadomości SMS, np. ofert rabatowych. Poprawne wpisy to yes lub no.
Total Spent Całkowita kwota wydana przez klienta. Ta kolumna nie jest importowana z danymi klienta.
Total Orders Całkowita liczba zamówień klienta. Ta kolumna nie jest importowana z danymi klienta.
Note Dodatkowe informacje o kliencie.
Tax Exempt Wskazuje, czy klient jest zwolniony z podatku. Poprawne wpisy to yes lub no.
Tags Rozdzielona przecinkami lista tagów używanych do oznaczania klienta (np. tag1,tag2,tag3). W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter.

Informacje dotyczące pliku CSV klientów

Zapoznaj się z następującymi zagadnieniami dotyczącymi pliku CSV klientów:

 • Pierwsza linia pliku CSV klienta musi zawierać nagłówki kolumn. Użyj szablonu pliku CSV klienta, który pomoże Ci utworzyć plik CSV.
 • Kolumna Email jest wymagana i musi być obecna, ale wartość może być pusta. W przypadku braku tej kolumny podczas importowania pliku CSV wystąpi błąd.
 • W nagłówkach plików CSV nie rozróżnia się wielkości liter.
 • Kolumny Łączne wydatki i Zamówienia łącznie nie są importowane z danymi klientów.
 • Możesz zaimportować pliki CSV klienta o rozmiarze do 15 MB. Aby obejść to ograniczenie, możesz użyć wielu plików CSV do zaimportowania profili klientów.
 • Nie możesz dokonać migracji haseł klientów z innego sklepu online za pomocą pliku CSV. Dowiedz się więcej o ograniczeniach dotyczących haseł klientów.
 • Możesz dodać kolumny dla niektórych obsługiwanych metapól do pliku CSV klientów. Kolumny można dodawać tylko dla metapól, które są dostępne w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się, jak utworzyć metapole.
 • Nie można importować informacji o zamówieniach za pomocą pliku CSV klientów. Zapoznaj się z informacjami o zamówieniach w plikach CSV klientów.

Hasła klientów

Ze względu na to, że hasła są szyfrowane poza Shopify, nie można dokonać migracji haseł klientów z innego sklepu online za pomocą pliku CSV. Po zaimportowaniu klientów do sklepu musisz zaprosić ich do utworzenia nowych haseł, aby mogli zarejestrować swoje konta. W sklepie Shopify App Store możesz znaleźć aplikację do wysyłania klientom zbiorczych zaproszeń do utworzenia nowych haseł.

Obsługiwane metapola

Tylko niektóre typy metapól są kompatybilne z plikami CSV klientów. Możesz importować i eksportować następujące typy metapól za pomocą pliku CSV klientów:

 • Wartość logiczna (boolean)
 • Data (date)
 • Data i godzina (date_time)
 • Liczba całkowita (number_integer)
 • Liczba dziesiętna (number_decimal)
 • Tekst z jedną linią (single_line_text_field)

Informacje dotyczące zamówienia

 • Informacje o kliencie można importować wyłącznie przy użyciu pliku CSV klienta. Informacji o zamówieniach nie można importować przy użyciu pliku CSV klienta.
 • Nie możesz edytować kolumn Łączne wydatki ani Suma zamówień w pliku CSV klientów, ponieważ reprezentują one to, co klient wydał i zamówił w Twoim sklepie online.
 • Shopify śledzi tylko towary zamawiane przez klientów i dokonywane przez nich płatności w Twoim sklepie online. Nie jest możliwe importowanie danych klientów dotyczących złożonych zamówień lub pieniędzy wydanych w innych sklepach Shopify lub na innych platformach e-commerce.

Importuj istniejące profile klientów za pomocą pliku CSV klientów

Możesz dodać profile klientów do szablonu CSV klienta lub utworzyć własny plik CSV, a następnie zaimportować go do swojego panelu administracyjnego Shopify. Podczas importowania profili klientów plik CSV musi mieć format UTF-8. Większość aplikacji arkuszy kalkulacyjnych zapewnia możliwość zapisywania plików CSV w formacie UTF-8 za pomocą polecenia Zapisz jako lub Eksportuj w zależności od programu. Aby uzyskać dostęp do sformatowanej wersji pliku CSV, możesz go zaimportować do Arkuszy Google.

Możesz zaimportować pliki CSV klienta o rozmiarze do 15 MB. Aby obejść to ograniczenie, możesz użyć wielu plików CSV do zaimportowania profili klientów.

Podczas importowania pliku CSV możesz oznaczyć klientów z pliku CSV i utworzyć segment klientów na podstawie tych tagów. Jeśli nadpiszesz dotychczasowych klientów tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu, zostaną zastąpione wszystkie dane klientów, łącznie z tagami importu.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij Importuj.

 3. Kliknij opcję Dodaj plik, a następnie wybierz plik CSV klientów.

 4. Opcjonalnie: Aby zaktualizować wszelkie istniejące profile klientów, zaznacz opcję Nadpisz istniejących klientów, którzy mają ten sam e-mail lub telefon.

 5. Opcjonalnie: Aby utworzyć segment i oznaczyć klientów na liście CSV, zaznacz pole Dodaj tagi do klientów w tym pliku CSV i użyj tych tagów do utworzenia segmentu.

 6. Kliknij Importuj klientów.

Importuj metapola klientów

Jeśli wykorzystujesz niestandardowe metapola do przechowywania dodatkowych informacji o klientach, możesz importować obsługiwane metapola za pomocą pliku CSV klientów.

Przed zaimportowaniem metapól klienta za pomocą pliku CSV, należy utworzyć metapole klienta w dwóch poniższych krokach:

 1. Dodaj definicję metapola.
 2. Dodaj wartość do metapola.

Po utworzeniu metapola możesz dodać do pliku CSV kolumnę zgodną z customer.metafields.namespace.key z definicji metapola. Na przykład, aby można było zaimportować standardowe metapole Birth date, kolumna w pliku CV klientów musi mieć tytuł customer.metafields.facts.birth_date.

Eksportuj istniejące profile klientów do pliku CSV

Możesz wyeksportować plik CSV klientów swojego sklepu i ich dane.

Eksportowane pliki CSV można otworzyć w aplikacji arkusza kalkulacyjnego, takiej jak Excel, Numbers lub Arkusze Google, lub można ich użyć do połączenia sklepu Shopify z zewnętrznym systemem do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Eksportowane pliki CSV mają rozmiar ograniczony do 15 MB.

Jeśli eksportujesz nie więcej niż 50 klientów, plik CSV zostanie pobrany przez Twoją przeglądarkę. Jeśli eksportujesz więcej niż 50 klientów, plik CSV jest wysyłany do Ciebie e-mailem. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik jest również wysyłany na adres e-mail właściciela sklepu.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij Eksportuj.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji eksportu:

  • Bieżąca strona w celu eksportu klientów wyświetlających się w panelu administracyjnym sklepu.
  • Wszyscy klienci w celu eksportu wszystkich klientów sklepu.
  • Wybrany klient w celu eksportu wybranych klientów.
  • # klientów pasujących do Twoich filtrów do wyeksportowania segmentu klientów.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz uwzględnić tagi klienta lub obsługiwane metapola w swoim eksporcie, w sekcji Uwzględnione pola wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Zaznacz Tagi klienta, aby uwzględnić tagi w eksporcie.
  • Zaznacz Metapola klienta, aby uwzględnić obsługiwane metapola w eksporcie.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć programu arkusza kalkulacyjnego do wyświetlania i edytowania pliku CSV klientów, wybierz opcję CSV dla programu Excel, Numbers lub innych arkuszy kalkulacyjnych.
  • Aby użyć edytora zwykłego tekstu do wyświetlania i edycji pliku CSV klientów, wybierz Zwykły plik CSV.
 6. Kliknij opcję Eksportuj klientów.

Wykorzystanie edytora tekstu do edycji pliku CSV customer

Jeśli nie masz programu do przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych, możesz edytować pliki CSV z wykorzystaniem edytora tekstu.

Większość komputerów ma zainstalowane edytory tekstu, w których można otwierać pliki CSV. Możesz także skorzystać z programu takiego jak Visual Studio Code lub Sublime Text, aby edytować i debugować plik CSV.

Podczas formatowania pliku CSV w edytorze tekstu rozważ następujące kwestie:

 • Nagłówki kolumn muszą być rozdzielone przecinkami (na przykład: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Lista tagów musi zostać ujęta w cudzysłowy (na przykład: "tag1,tag2,tag3").
 • W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter.
 • Różne rekordy muszą być oddzielane znakiem podziału wiersza.

Importowanie kontaktów z usługi Gmail

Możesz wyeksportować kontakty z usługi Gmail do pliku CSV, aby zaimportować je jako klientów do sklepu Shopify. Przed wyeksportowaniu kontaktów z usługi Gmail przejrzyj i usuń kontakty, których nie chcesz importować do sklepu Shopify. Rozważ usunięcie adresów e-mail opartych na rolach, takich jak adresy e-mail zaczynające się od admin@, support@ lub info@, i sprawdź literówki, które uniemożliwią dostarczenia wiadomości e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo