Dodawanie wartości do metapól

Po dodaniu definicji metapola dodajesz wartości dla metapola na odpowiednich stronach w panelu administracyjnym Shopify. Na przykład, jeśli tworzysz definicję metapola dla daty ważności produktu, wprowadzasz konkretne wartości dla daty ważności na stronach produktów w panelu administracyjnym Shopify. Dodawanie wartości do metapól umożliwia zapisanie specjalistycznych informacji do śledzenia wewnętrznego lub do wyświetlania w sklepie online.

Przypięte metapola wyświetlane są w edytowalnej tabeli na stronach panelu administracyjnego Shopify w takiej samej kolejności, w jakiej są wyświetlane na liście definicji metapól. Każde metapole pokazuje nazwę wybraną podczas tworzenia definicji metapola. Możesz kliknąć w danym wierszu tabeli, aby wyświetlić typ i opis metapola, a następnie wprowadzić wartość.

W metapolach mogą znajdować się wyłącznie wartości obsługiwane dla ich typu zawartości. Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych wartościach dla często używanych typów metapól, zapoznaj się z tematem Typy zawartości i wartości metapól.

Listy metapól umożliwiają przechowywanie wielu wartości w jednym metapolu. Do listy metapól można dodać wiele jednoliniowych pól tekstowych lub wartości referencyjnych produktów, aby uporządkować duże zbiory danych, zaproponować pasujące do siebie artykuły lub utworzyć bardziej rozbudowane aspekty wyszukiwania.

Dodawanie wartości do często używanych typów metapól

Procedura, którą należy wykonać, aby dodać wartości do metapola, zależy od typu zawartości dla tego metapola. Na przykład metapola dla daty ważności produktu i daty urodzenia klienta używają typu zawartości Data.

W poniższych przykładach opisano kroki dodawania wartości do metapól, które mają różne typy zawartości.

Kolejne kroki po dodaniu wartości do metapól

Po dodaniu wartości do metapól możesz połączyć swoje metapola z szablonem, aby wyświetlić niestandardowe informacje w sklepie online.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo