Tilføjelse af værdier til metafelter

Når du har tilføjet en definition for metafeltet, skal du tilføje værdierne for metafeltet på de tilsvarende sider i Shopify-administrator. Hvis du f.eks. opretter en definition for et metafelt for produkters udløbsdato, skal du angive de specifikke værdier for udløbsdatoerne på produktsiderne i Shopify-administrator. Når du føjer værdier til dine metafelter, får du mulighed for at gemme specialiserede oplysninger til intern sporing eller til visning i din webshop.

De fastgjorte metafelter vises i en redigerbar tabel på siderne i din Shopify-administrator i samme rækkefølge, som de vises i på listen over definitioner for metafelter. Alle metafelter viser det navn, som du valgte, da du oprettede definitionen for metafeltet. Du kan klikke på alle rækker i tabellen for at vise metafeltets type og dets beskrivelse, og derefter kan du angive en værdi.

Metafelter kan kun acceptere understøttede værdier for deres indholdstype. Få mere at vide om understøttede værdier for almindelige typer af metafelter under metafelter – indholdstyper og værdier.

Lister over metafelter giver dig mulighed for at anvende flere værdier i et enkelt metafelt. Du kan føje flere felter med enkelte tekstlinjer eller værdier for produktreferencer til en liste over metafelter for at organisere store datasæt, anbefale varer, der komplimenterer hinanden, eller skabe mere effektive facetter til søgning.

Tilføjelse af værdier til almindelige typer af metafelter

Den procedure, du følger for at føje værdier til et metafelt, afhænger af indholdstypen for dette metafelt. Metafelter for produkters udløbsdatoer og kunders fødselsdatoer bruger f.eks. begge indholdstypen Dato.

Følgende eksempler beskriver de trin, du skal følge, for at føje værdier til metafelter med forskellige indholdstyper.

De næste trin, når du har føjet værdier til metafelter

Når du har føjet værdier til dine metafelter, kan du knytte dine metafelter til dit tema for at vise de tilpassede oplysninger i din webshop.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis