Thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung

Sau khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung, bạn thêm giá trị cho trường thông tin bổ sung trên các trang tương ứng trên trang quản trị Shopify. Ví dụ: Nếu bạn tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung cho ngày hết hạn sản phẩm, hãy nhập giá trị cụ thể cho ngày hết hạn trên trang sản phẩm trên trang quản trị Shopify. Thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung cho phép bạn lưu thông tin chuyên môn hóa để theo dõi nội bộ hoặc hiển thị trên cửa hàng trực tuyến.

Trường thông tin bổ sung được ghim sẽ hiển thị trong bảng có thể chỉnh sửa trên trang quản trị Shopify theo thứ tự tương tự thứ tự hiển thị trong danh sách định nghĩa trường thông tin bổ sung. Mỗi trường thông tin bổ sung sẽ hiển thị tên bạn đã chọn khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung. Bạn có thể nhấp vào từng hàng trong bảng để hiển thị loại trường thông tin bổ sung và mô tả, rồi nhập giá trị.

Trường thông tin bổ sung chỉ có thể chấp nhận các giá trị được hỗ trợ cho loại nội dung của trường. Để biết thêm thông tin về những giá trị được hỗ trợ cho các loại trường thông tin bổ sung phổ biến, hãy tham khảo các loại nội dung và giá trị cho trường thông tin bổ sung.

Danh sách trường thông tin bổ sung cho phép bạn lưu trữ nhiều giá trị trong một trường thông tin bổ sung duy nhất. Bạn có thể thêm nhiều trường văn bản một dòng hoặc giá trị tham chiếu sản phẩm vào danh sách trường thông tin bổ sung để sắp xếp các bộ dữ liệu lớn, gợi ý những mục phù hợp với nhau hoặc tạo kết quả tìm kiếm hiệu quả hơn.

Thêm giá trị cho các loại trường thông tin bổ sung phổ biến

Việc bạn thêm các giá trị vào trường thông tin bổ sung theo quy trình nào sẽ tùy thuộc vào loại nội dung của trường thông tin bổ sung đó. Ví dụ: Trường thông tin bổ sung cho ngày hết hạn của sản phẩm và ngày sinh của khách hàng đều sử dụng loại nội dung Ngày.

Dưới đây là ví dụ mô tả các bước thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung có nhiều loại nội dung khác nhau.

Các bước tiếp theo sau khi thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung

Sau khi thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung, bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung với chủ đề để hiển thị thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí