Lọc sản phẩm bằng trường thông tin bổ sung

Bạn có thể lọc sản phẩm bằng trường thông tin bổ sung sản phẩm trên trang chỉ mục Sản phẩm của trang quản trị Shopify.

Bạn chỉ có thể sử dụng định nghĩa và giá trị siêu trường sản phẩm để lọc. Bạn có thể có tối đa 50 định nghĩa cho mỗi định nghĩa trường thông tin siêu trường sản phẩm.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần hoàn tất các tác vụ sau để có thể kích hoạt tính năng lọc trường thông tin bổ sung sản phẩm:

 1. thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung
 2. thêm giá trị vào sản phẩm hoặc mẫu mã

Các loại định nghĩa trường thông tin bổ sung được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng các loại định nghĩa trường thông tin bổ sung sau để lọc trường thông tin bổ sung sản phẩm:

 • Văn bản một dòng hoặc Văn bản một dòng (danh sách)
 • Tham chiếu sản phẩm hoặc Tham chiếu sản phẩm (danh sách)
 • True hoặc false
 • Tham chiếu bộ sưu tập hoặc Tham chiếu bộ sưu tập (danh sách)
 • Tham chiếu trang hoặc Tham chiếu trang (danh sách)
 • Tham chiếu siêu đối tượng hoặc Tham chiếu siêu đối tượng (danh sách)

Kích hoạt tính năng lọc trường thông tin bổ sung sản phẩm

Để sử dụng định nghĩa trường thông tin bổ sung trên trang chỉ mục Sản phẩm, bạn cần kích hoạt cài đặt lọc trong định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu khách hàng.
 2. Tùy thuộc vào định nghĩa trường thông tin bổ sung mà bạn muốn dùng để lọc, nhấp vào Sản phẩm.
 3. Nhấp vào định nghĩa trường thông tin bổ sung bạn muốn sử dụng để lọc.
 4. Trong mục Tùy chọn, bật Bộ lọc trong chỉ mục sản phẩm.
 5. Nhấp vào Lưu.

Lọc trường thông tin bổ sung sản phẩm

Sau khi tạo trường thông tin bổ sung và kích hoạt tính năng lọc trường thông tin bổ sung, bạn có thể lọc sản phẩm bằng trường thông tin bổ sung sản phẩm trên trang chỉ mục Sản phẩm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.
 2. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc.
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc +.
 4. Trong mục Trường thông tin bổ sung, chọn định nghĩa trường thông tin bổ sung mà bạn muốn sử dụng để lọc sản phẩm.
 5. Không bắt buộc: Để lưu chế độ xem bộ lọc, nhấp vào Lưu thành. Đặt tên cho chế độ xem bộ lọc, sau đó nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí