Hướng dẫn sử dụng trường thông tin bổ sung

Trường thông tin bổ sung giúp bạn tùy chỉnh chức năng và giao diện của cửa hàng Shopify bằng cách cho phép bạn lưu thông tin chuyên biệt thường không được thu thập trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung trong nội bộ trang quản trị Shopify, đồng thời có thể chọn hiển thị trường thông tin bổ sung trong cửa hàng trực tuyến.

Dưới đây là một số ví dụ về trường thông tin bổ sung và nơi bạn có thể sử dụng:

 • Tạo hướng dẫn vận chuyển sản phẩm cho trang sản phẩm trên trang quản trị Shopify, ví dụ như thông tin về chất liệu bao bì.
 • Tạo thời gian xử lý hoặc thời gian vận chuyển dự kiến, ví dụ như Vận chuyển trong 1 ngày, rồi hiển thị trên trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.
 • Thêm thông tin về màu sắc cho sản phẩm, ví dụ như đỏ, đen hoặc xanh dương rồi hiển thị trên trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, hoặc sử dụng thông tin này để tạo bộ sưu tập tự động bằng trường thông tin bổ sung.
 • Một số danh mục sản phẩm có các trường thông tin bổ sung danh mục bao gồm màu sắc. Sau khi chọn danh mục sản phẩm trong sản phẩm, bạn có thể thêm trong mục nhập màu cho trường thông tin bổ sung danh mục màu. Bạn có thể kết nối mục nhập màu với các tùy chọn mẫu mã. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng. Tìm hiểu thêm về trường thông tin bổ sung danh mục.

Bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung vào sản phẩm, bộ sưu tập, khách hàng, đơn hàng và các phần khác của cửa hàng ngay trên trang quản trị Shopify.

Nếu có chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể kết nối hầu hết các trường thông tin bổ sung với chủ đề của mình bằng trình biên tập chủ đề. Nếu đang sử dụng chủ đề cổ điển hoặc nếu muốn thêm các loại trường thông tin bổ sung mà chủ đề của bạn không hỗ trợ, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề hoặc thuê Đối tác của Shopify hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Hướng dẫn chăm sóc sản phẩm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và hiển thị trường thông tin bổ sung dành cho hướng dẫn chăm sóc sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

Kiến thức bạn sẽ nhận được

Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ đạt được những điều sau:

 • Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung
 • Đã thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung
 • Đăng trường thông tin bổ sung

Bước một: Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Trong mục Trường thông tin bổ sung, nhấp vào Trường thông tin bổ sung sản phẩm.
 3. Nhấp vào Add definition (Thêm định nghĩa).
 4. Đặt tên cho định nghĩa trường thông tin bổ sung là Hướng dẫn chăm sóc và nhấp vào định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn đang hiển thị. Tìm hiểu thêm về định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi lưu định nghĩa trường thông tin bổ sung, bạn có thể bắt đầu thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung.

Bước hai: Thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn thêm hướng dẫn chăm sóc vào.
 3. Trong mục Trường thông tin bổ sung sản phẩm, nhấp vào Hướng dẫn chăm sóc. Nhập hướng dẫn chăm sóc.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Lặp lại các bước trên để thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung trong các sản phẩm khác.

Tiếp theo, bạn sẽ đăng trường thông tin bổ sung lên cửa hàng trực tuyến.

Bước ba: Đăng trường thông tin bổ sung lên cửa hàng trực tuyến

Sau khi đã thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung cho sản phẩm, giờ là bước để bạn hiển thị trường thông tin bổ sung trên cửa hàng. Trong bước này, bạn sẽ sử dụng trình biên tập chủ đề để chọn các khối và mục sẽ liên kết đến trường thông tin bổ sung.

Sau khi thêm mục hoặc khối, bạn có thể chọn một trường thông tin bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng nguồn động kết nối:

Biểu tượng Kết nối nguồn động

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Tùy chỉnh.
 3. Trong menu thả xuống ở đầu màn hình, chọn Sản phẩm > Sản phẩm mặc định. Thao tác này sẽ tải mẫu sản phẩm mặc định trong trình biên tập chủ đề.
 4. Trong mục Thông tin sản phẩm, nhấp vào Thêm khối > Hàng có thể thu gọn.
 5. Nhập tiêu đề.
 6. Không bắt buộc: Chọn biểu tượng từ danh sách hoặc nhấp vào Không nếu không sử dụng biểu tượng.
 7. Bên cạnh nội dung hàng, nhấp vào biểu tượng Kết nối nguồn động và chọn Hướng dẫn chăm sóc.
 8. Nhấp vào Lưu để đăng hướng dẫn chăm sóc sản phẩm.

Hướng dẫn chăm sóc sẽ chỉ hiển thị trên sản phẩm được kết nối và mục sẽ không được điền đối với bất kỳ sản phẩm nào không có giá trị cho trường thông tin bổ sung đó. Như vậy, bạn có thể thiết lập một mẫu sản phẩm duy nhất phù hợp với mọi sản phẩm của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí