Thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn

Các định nghĩa tiêu chuẩn được tự động định cấu hình cho bạn và có thiết kế tương thích rộng rãi trên Shopify. Vì định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn tuân thủ các tiêu chuẩn được áp dụng trên tất cả các cửa hàng Shopify nên ứng dụng, chủ đề và các phần khác của cửa hàng đều hỗ trợ loại định nghĩa này. Một số ví dụ về định nghĩa tiêu chuẩn bao gồm thứ hạng sản phẩm, ngày giờ và sản phẩm liên quan.

Trường thông tin bổ sung danh mục sẽ được thêm khi sản phẩm được chỉ định một danh mục tiêu chuẩn định sẵn. Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo sơ mi và áo mặc bên trong thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho kích cỡ, đường viền cổ, loại chiều dài tay áo, loại chiều dài áo, nhóm tuổi, vải, giới tính mục tiêu, tính năng của quần áomàu sắc. Bạn có thể chỉnh sửa mục nhập thuộc tính sản phẩm trong Nội dung > Siêu đối tượng hoặc từ trang sản phẩm.

Bất cứ khi nào có thể, hãy sử dụng định nghĩa tiêu chuẩn cho trường thông tin bổ sung. Để biết thêm thông tin, tham khảo trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn của Shopify.

Thêm định nghĩa tiêu chuẩn

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
  2. Chọn phần cửa hàng mà bạn muốn thêm trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Sản phẩm.
  3. Nhấp vào Add definition (Thêm định nghĩa).
  4. Trong trường Tên, tìm định nghĩa tiêu chuẩn bạn muốn sử dụng. Ví dụ: Xếp hạng sản phẩm hoặc hướng dẫn chăm sóc sản phẩm. Để biết thêm thông tin, tham khảo trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn của Shopify.
  5. Xem lại thông tin chi tiết về định nghĩa tiêu chuẩn.
  6. Không bắt buộc: Nếu định nghĩa tiêu chuẩn không khớp với trường thông tin bổ sung của bạn, hãy nhấp vào Thay đổi và chọn định nghĩa khác.
  7. Không bắt buộc: Để ngăn cửa hàng tùy chỉnh hiển thị giá trị cho trường thông tin bổ sung này, hãy bỏ chọn Cửa hàng.
  8. Không bắt buộc: Để cho phép hiển thị định nghĩa này cho bộ sưu tập tự động, chọn Bộ sưu tập tự động. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho trường thông tin bổ sung sản phẩm và mẫu mã.
  9. Không bắt buộc: Để bỏ ghim trường thông tin bổ sung nhằm tránh việc các trang tương ứng trên trang quản trị Shopify tự động hiển thị trường thông tin bổ sung này, nhấp vào Định nghĩa đã ghim.
  10. Nhấp vào Save (Lưu).

Các bước tiếp theo sau khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung

Sau khi thêm định nghĩa cho trường thông tin bổ sung, bạn có thể hoàn tất các thao tác sau:

Sử dụng trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn với Storefront API

Nếu muốn cho phép cửa hàng tùy chỉnh hiển thị trường thông tin bổ sung, bạn có thể cấp quyền truy cập cho Storefront API khi tạo hoặc chỉnh sửa định nghĩa trường thông tin bổ sung. Nếu bán sản phẩm Shopify qua trang web không thuộc Shopify, trò chơi điện tử hoặc trải nghiệm mua sắm tùy chỉnh khác, có thể bạn sẽ cần cấp quyền truy cập cho API Storefront.

Theo mặc định, cửa hàng tùy chỉnh không thể truy cập vào các giá trị của trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trường thông tin bổ sung qua API Storefront.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí