Danh sách trường thông tin bổ sung

Danh sách trường thông tin bổ sung cho phép bạn lưu trữ nhiều giá trị trong một trường thông tin bổ sung. Sử dụng danh sách trường thông tin bổ sung để hiển thị thêm sản phẩm bổ trợ cho lựa chọn của khách hàng, danh sách nguyên liệu hoặc để lọc cửa hàng hiệu quả hơn.

Danh sách trường thông tin bổ sung có sẵn cho các loại nội dung sau:

 • trường văn bản
 • số
 • màu
 • url
 • weight
 • âm lượng
 • kích thước
 • xếp hạng
 • date
 • ngày giờ

Bạn có thể tạo danh sách trường thông tin bổ sung cho những loại tham chiếu sau:

 • sản phẩm
 • mẫu mã
 • tệp
 • trang
 • bộ sưu tập
 • siêu đối tượng
 • tham chiếu hỗn hợp

Trường hợp sử dụng

Danh sách trường thông tin bổ sung cho phép bạn lưu trữ và hiển thị thông tin riêng cho doanh nghiệp của bạn. Sử dụng danh sách trường thông tin bổ sung để hiển thị thêm sản phẩm bổ trợ cho lựa chọn của khách hàng, danh sách nguyên liệu hoặc để lọc cửa hàng hiệu quả hơn. Bạn có thể linh hoạt hiển thị nội dung đa dạng hơn trên toàn danh mục để giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng hiệu quả hơn trong cửa hàng.

Ví dụ: Một cửa hàng quần áo có thể cho phép khách hàng lọc tùy chọn theo mùa. Thay vì tìm kiếm sản phẩm bằng một giá trị duy nhất là "Mùa xuân" hoặc "Mùa hè", bạn có thể thêm nhiều mùa vào một sản phẩm (ví dụ: áo len phù hợp với cả Mùa xuân và Mùa hè). Khi khách hàng tìm kiếm Quần áo mùa xuân, áo len sẽ xuất hiện trong kết quả trả về do sản phẩm có cả giá trị trường thông tin bổ sung là "Mùa xuân" và "Mùa hè".

Bạn có thể sử dụng danh sách trường thông tin bổ sung để liệt kê thành phần của sản phẩm. Ví dụ: Tiệm bánh ngọt có thể hiển thị toàn bộ nguyên liệu trong bánh. Bạn có thể liệt kê tất cả nguyên liệu dưới dạng trường văn bản một dòng, sau đó hiển thị các trường này trên cửa hàng trong mục hoặc khối Văn bản hoặc Văn bản đa dạng thức.

Danh sách trường thông tin bổ sung cũng có thể được sử dụng để tăng cường dữ liệu khách hàng. Tạo danh sách các lựa chọn màu sắc được cài đặt sẵn ("hồng", "xanh nước biển", "đỏ tươi") cho khách hàng và lưu trữ kết quả trong hồ sơ khách hàng. Bạn có thể mang lại một trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng bằng cách sử dụng dữ liệu này để bọc gói hàng của khách hàng theo màu sắc bọc quà mà họ yêu thích.

Để tạo danh sách trường thông tin bổ sung, trước hết, tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh mới. Thiết lập loại nội dung rồi đánh dấu vào hộp Chấp nhận danh sách giá trị.

Sau khi thiết lập định nghĩa trong trang quản trị Shopify, vào phần cửa hàng mà bạn muốn thêm giá trị trường thông tin bổ sung. Có thể sử dụng danh sách các trường không tham chiếu trong mục và khối văn bản hoặc văn bản đa dạng thức, đồng thời có thể sử dụng danh sách tham chiếu trong các mục tùy chỉnh hoặc chủ đề bên thứ ba sử dụng cài đặt danh sách sản phẩm.

Danh sách trường thông tin bổ sung

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào phần cửa hàng bạn muốn thêm giá trị trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Một sản phẩm, bộ sưu tập hoặc khách hàng cụ thể.
 2. Chuyển đến mục Trường thông tin bổ sung, nơi hiển thị định nghĩa trường thông tin bổ sung hiện hành trong danh sách.

 3. Trong mục Trường thông tin bổ sung, nhấp vào trường thông tin bổ sung.

 4. Tùy thuộc vào cách bạn định cấu hình định nghĩa trường thông tin bổ sung, bạn có thể thực hiện theo một trong những cách sau:

  • Nhập nội dung.
  • Nhấp vào Chọn một tùy chọn, rồi chọn tùy chọn đặt sẵn trong danh sách.
  • Lặp lại để thêm nhiều giá trị.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Danh sách trường thông tin bổ sung về tham chiếu

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào phần cửa hàng bạn muốn thêm giá trị trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Một sản phẩm, bộ sưu tập hoặc khách hàng cụ thể.
 2. Chuyển đến mục Trường thông tin bổ sung, nơi hiển thị định nghĩa trường thông tin bổ sung hiện hành trong danh sách.

 3. Trong mục Trường thông tin bổ sung, nhấp vào trường thông tin bổ sung về tham chiếu.

 4. Tùy thuộc vào loại tham chiếu, bạn sẽ có một số tùy chọn khác nhau.

  • Để tham chiếu sản phẩm, nhấp vào Chọn sản phẩm.
  • Để tham chiếu tệp, nhấp vào Chọn tệp.
  • Để tham chiếu trang, nhấp vào Chọn trang.
  • Để tham chiếu mẫu mã, nhấp vào Chọn mẫu mã.
  • Để tham chiếu bộ sưu tập, nhấp vào Chọn bộ sưu tập.
  • Để tham chiếu siêu đối tượng và tham chiếu hỗn hợp, nhấp vào Chọn mục nhập.
 5. Lặp lại để thêm nhiều mục.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi thêm giá trị vào danh sách trường thông tin bổ sung, bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung với chủ đề để hiển thị thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí