Metafeltlister

Med metafeltlister kan du lagre flere verdier i ett enkelt metafelt. Du kan bruke metafeltlister for å vise tilleggsprodukter som komplimenterer kundens valg, en liste med ingredienser eller til kraftigere filtrering i butikkfronten.

Metafeltlister er tilgjengelige for følgende innholdstyper:

 • tekstfelter
 • numre
 • farge
 • url
 • weight
 • volum
 • mål
 • vurdering
 • dato
 • dato og klokkeslett

Du kan opprette en metafeltliste for følgende referansetyper:

 • produkter
 • varianter
 • filer
 • sider
 • samlinger
 • metaobjekter
 • blandet referanse

Brukstilfeller

Med metafeltlister kan du lagre og vise informasjon som er unik for din virksomhet. Du kan bruke metafeltlister for å vise tilleggsprodukter som komplimenterer kundens valg, en liste med ingredienser eller til kraftigere filtrering i butikkfronten. Du kan dynamisk vise rikere innhold på tvers av hele katalogen, som gjør det enklere for kundene å ta bedre kjøpsbeslutninger i butikken.

En klesbutikk ønsker for eksempel kanskje at kundene skal kunne filtrere alternativene etter årstid. I stedet for at søket returnerer produkter med enkeltverdien «Vår» eller «Sommer» kan flere årstider legges til for samme produkt (for eksempel en genser som passer både for vår og sommer). Når en kunde søker etter vårklær blir den perfekte genseren returnert i søket fordi produktet har både «Vår» og «Sommer» som metafeltverdier.

Du kan bruke metafeltlister til å føre opp ingredienser i produktene. Et bakeri ønsker for eksempel kanskje å vise en komplett ingrediensliste i en kake. Du kan føre opp alle ingredienser som tekstfelter med én linje, og deretter vise dem i nettbutikken i en Tekst- eller Rik tekst-seksjon eller -blokk.

Metafeltlister kan også brukes til å lagre utfyllende kundedata. Opprett en liste med forhåndsvalgte fargevalg («rosa», «marineblå», «lilla») for kundene, og lagre resultatene i kundeprofilen. Bruk opplysningene til å pakke inn kundens kjøp i deres favorittfarge for en ekstra touch.

For å opprette en metafeltliste starter du med å opprette en ny egendefinert metafeltdefinisjon. Angi innholdstype, og klikk deretter i boksen Godta listen med verdier.

Når du har konfigurert definisjonen i Shopify-administrator kan du gå til den delen av butikken der du vil legge til en metafeltverdi. Lister over ikke-referansefelter kan brukes i tekst- eller rik tekst-seksjoner og -blokker, mens referanselister kan brukes i egendefinerte seksjoner eller i et tredjepartstema som bruker produktlisteinnstillinger.

Metafeltlister

 1. Fra Shopify-administrator går du til den delen av butikken der du vil legge til en metafeltverdi. For eksempel et bestemt produkt, samling eller kunde.
 2. Gå til seksjonen Metafelter, der gjeldende metafeltdefinisjoner vises i en liste.

 3. Klikk på metafeltet i seksjonen Metafelter.

 4. Avhengig av hvordan du konfigurerte metafeltdefinisjonen, gjør du en av følgende:

  • Angi innholdet.
  • Klikk Velg et alternativ, og velg deretter et forhåndsinnstilt alternativ fra listen.
  • Gjenta for å legge til flere verdier.
 5. Klikk på Lagre.

Referanse-metafeltlister

 1. Fra Shopify-administrator går du til den delen av butikken der du vil legge til en metafeltverdi. For eksempel et bestemt produkt, samling eller kunde.
 2. Gå til seksjonen Metafelter, der gjeldende metafeltdefinisjoner vises i en liste.

 3. Klikk på referansemetafeltet i seksjonen Metafelter.

 4. Avhengig av referansetype har du noen alternativer.

  • Klikk på Velg produkter for produktreferanser.
  • Klikk på Velg filer for filreferanser.
  • Klikk på Velg sider for sidereferanser.
  • Klikk på Velg varianter for variantreferanser.
  • Klikk på Velg samlinger for samlingsreferanser.
  • Klikk på Velg oppføringer for metaobjekt- og blandede referanser.
 5. Gjenta for å legge til flere elementer.

 6. Klikk på Lagre.

Når du har lagt til verdier i metafeltlisten, kan du koble metafeltene til temaet for å vise den egendefinerte informasjonen i nettbutikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis