Deler av en metafeltdefinisjon

Metafeltdefinisjoner spesifiserer hvilken del av butikken et metafelt gjelder for, og hvilke verdier metafeltet kan ha. Sørg for at du forstår delene av en metafeltdefinisjon før du utfører følgende oppgaver:

Metafeltdefinisjoner har følgende deler:

 • Navn: brukes for å identifisere metafeltet i Shopify-administrator, som Color.
 • Navnefelt og nøkkel: den unike identifikatoren for metafeltet. Du kan bruke et navnefelt til å gruppere lignende metafelter sammen, men hvert navnefelt og -nøkkel må være unike. Et eksempel er custom.color.
 • Beskrivelse (valgfritt): lar deg inkludere beskrivende informasjon, som hvilke verdier du skal angi for metafeltet.
 • Type: hvilken type data metafeltet lagrer, som tekst, fil eller URL-adresse.
 • Kategorier (kun for standard produktmetafeltdefinisjoner): Standardproduktkategoriene som standardproduktmetafeltet er knyttet til.
 • Valideringer (valgfritt): reglene for registrering av verdier, som tegngrenser eller minimums- og maksimumsverdier.
 • Alternativer: hvor metafeltet er tilgjengelig for bruk.
  • Tilgang: Du kan gi metafeltet tilgang til butikkfronter. Dette betyr at metafeltet kan kobles til temaet ved hjelp av dynamiske kilder. Finn ut mer om tilgang.
  • Funksjoner: Med Bruk som filter i administrator kan du bruke metafeltet til å filtrere produktsøk i Shopify-administrator. Finn ut mer om filtrering av produkter. Med Bruk i automatiserte samlinger kan du bruke metafeltet til å opprette en automatisert samling. Finn ut mer om automatiserte samlinger fra metafelter.

En metafeltdefinisjon for produkters utløpsdato kan for eksempel ha nøkkelen products.expiration_date, verdien Dato og beskrivelsen Angi datoen i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Valideringene kan spesifisere at bare datoverdier mellom 2025/07/01 og 2030/12/31 er gyldige.

Hvis du vil ha mer informasjon om delene av en metafeltdefinisjon, kan du se følgende tabell eller se gjennom utviklerdokumentasjonen for metafelt.

Deler av en metafeltdefinisjon
Navn Beskrivelse
Navnefelt og nøkkel

Sammen skaper navnefeltet og nøkkelen en unik identifikator for metafeltet. De skilles med en ., og kan bare inneholde bokstaver, tall, understreker (_) og bindestreker (-).

Du kan bruke et navnefelt for å gruppere lignende metafelter, men hver kombinasjon av navnefelt og nøkkel må være unik. Du kan for eksempel bruke navnefeltet products for å gruppere nøklene expiration_date og rating for produktmetafelter.

Standarddefinisjoner bruker standardiserte navneområder og nøkler, mens egendefinerte definisjoner bruker automatisk genererte navneområder og nøkler du kan redigere.

Verdi

Typen og formatet til informasjonen som finnes i metafeltet. For eksempel ren tekst, URL-adresse eller heltall.

Metafelter godtar bare de støttede verdiene for sin innholdstype. For mer informasjon om støttede verdier for vanlige typer metafelter, kan du se Innholdstyper og verdier for metafelter.

Beskrivelse (valgfritt) En beskrivelse av metafeltet for å gjøre det enklere å registrere riktige verdier. Beskrivelsen vises på siden i Shopify-administrator der du legger til verdier for metafeltet.
Validering (valgfritt) En innstilling du kan konfigurere for å begrense verdiene metafeltet kan inneholde. Du kan angi minimums- og maksimumsverdier, eller bruke regulære uttrykk for å kontrollere intervallet av aksepterte verdier for metafeltet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis