Delen van een metavelddefinitie

Metavelddefinities specificeren op welk deel van je winkel een metaveld van toepassing is en welke waarden het metaveld kan bevatten. Zorg ervoor dat je de onderdelen van een metavelddefinitie begrijpt voordat je de volgende taken uitvoert:

Metavelddefinities hebben de volgende onderdelen:

 • Naam: wordt gebruikt om het metaveld in het Shopify-beheercentrum te identificeren, bijvoorbeeld Color.
 • Naamruimte en sleutel: de unieke ID voor het metaveld. Je kunt soortgelijke metavelden in een naamruimte bij elkaar groeperen, maar elke naamruimte en sleutel moeten uniek zijn. Een voorbeeld is custom.color.
 • Beschrijving (optioneel): hier kun je beschrijvende informatie geven, zoals welke waarden je in het metaveld kunt invoeren.
 • Type: het type gegevens dat in het metaveld wordt opgeslagen, zoals tekst, bestand of URL.
 • Categorieën (alleen bij definities voor standaard productmetavelden): de standaard productcategorieën waar het standaard productmetaveld aan is gekoppeld.
 • Validaties (optioneel): regels voor de ingevoerde waarden, zoals limieten voor het aantal tekens of minimum- en maximumwaarden.
 • Opties: waar het metaveld beschikbaar is voor gebruik.
  • Toegang: Je kunt het metaveld toegang geven tot webshops. Dit betekent dat je het metaveld in je thema kunt koppelen met dynamische bronnen. Hier vind je meer informatie over toegang.
  • Functies: Met Gebruiken als filter in het beheercentrum kun je het metaveld gebruiken om zoekopdrachten naar producten in het Shopify-beheercentrum te filteren. Hier vind je meer informatie over het filteren van producten. Met Gebruiken in geautomatiseerde collecties kun je het metaveld gebruiken om een geautomatiseerde collectie aan te maken. Hier vind je meer informatie over geautomatiseerde collecties op basis van een metaveld.

Een metavelddefinitie voor de vervaldatum van het product kan bijvoorbeeld de sleutel van products.expiration_date, een waarde voor Datum en een beschrijving voor Gebruik de indeling DD/MM/JJJJ voor de invoer van data bevatten. Bij de validaties kun je bijvoorbeeld opgeven dat alleen datumwaarden tussen 2025/07/01 en 2030/12/31 geldig zijn.

Raadpleeg de volgende tabel of bekijk de documentatie over Metavelden voor ontwikkelaars voor meer informatie over de onderdelen van een metavelddefinitie.

Delen van een metavelddefinitie
Naam Beschrijving
Naamruimte en sleutel

De naamruimte en sleutel vormen samen een unieke id voor je metaveld. Ze worden gescheiden door een ., en kunnen alleen letters, cijfers, onderstrepingen (_) en koppeltekens (-) bevatten.

Je kunt een naamruimte gebruiken om vergelijkbare metavelden te groeperen, maar elke naamruimte en sleutelcombinatie moet uniek zijn. Je kunt bijvoorbeeld de producten van de naamruimte gebruiken om de sleutels expiration_date en rating te groeperen voor de metavelden van je producten.

Standaarddefinities gebruiken standaard naamruimtes en sleutels, terwijl aangepaste definities automatisch gegenereerde naamruimtes en sleutels gebruiken die je kunt bewerken.

Waarde

Het type en de indeling van informatie die in je metaveld staat. Bijvoorbeeld platte tekst, URL of geheel getal.

Metavelden kunnen alleen voor hun contenttype ondersteunde waarden aanvaarden. Bekijk de Contenttypen en waarden metaveld voor meer informatie over ondersteunende waarden voor algemene contenttypen metaveld.

Beschrijving (optioneel) Een beschrijving van het metaveld om je te helpen de juiste waarden in te voeren. De beschrijving is te vinden op de pagina van het Shopify-beheercentrum waar je waarden voor het metaveld toevoegt.
Validatie (optioneel) Een instelling die je kunt configureren om de waarden te beperken die je metaveld kan bevatten. Je kunt minimum- en maximumwaarden instellen of reguliere expressies gebruiken om het bereik van geaccepteerde waarden voor je metaveld te bepalen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis