Aangepaste metavelddefinities maken

Als er geen standaard metavelddefinitie is voor de gespecialiseerde informatie die je aan je Shopify-winkel wilt toevoegen, kun je een aangepaste metavelddefinitie aanmaken. Je maakt ook aangepaste definities aan wanneer je bestaande metavelden naar een definitie migreert.

Wanneer je een aangepaste definitie voor een metaveld maakt, geef je de volgende informatie op:

 • Naam: wordt gebruikt om het metaveld in het Shopify-beheercentrum te identificeren, bijvoorbeeld Color.
 • Naamruimte en sleutel: de unieke ID voor het metaveld. Je kunt soortgelijke metavelden in een naamruimte bij elkaar groeperen, maar elke naamruimte en sleutel moeten uniek zijn. Een voorbeeld is custom.color.
 • Beschrijving (optioneel): hier kun je beschrijvende informatie geven, zoals welke waarden in het metaveld kunnen worden ingevoerd.
 • Type: het type gegevens dat in het metaveld wordt opgeslagen, zoals tekst, bestand of URL.
 • Validaties (optioneel): regels voor de ingevoerde waarden, zoals limieten voor het aantal tekens of minimum- en maximumwaarden.

Sommige contenttypen hebben aanvullende configuratieopties die je moet selecteren. Configuratieopties kunnen het volgende bevatten:

 • standaard maateenheden
 • velden met één of meerdere regels
 • minimum- en maximumwaarden
 • standaardvaluta

Voordat je begint

Voordat je een aangepaste metavelddefinitie maakt, bekijk dan de volgende informatie om er zeker van te zijn dat je begrijpt hoe je je definitie kunt configureren:

Een aangepaste definitie aanmaken

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Aangepaste gegevens.
 2. Selecteer het deel van je winkel waaraan je een metaveld wilt toevoegen. Bijvoorbeeld Producten.
 3. Klik op Definitie toevoegen.
 4. Voor in het veld Naam een naam in voor je definitie. Selecteer vervolgens de naam die je hebt ingevoerd uit de lijst.
 5. Optioneel: bewerk in het veld Naamruimte en sleutel de standaard-ID voor je metaveld.
 6. Optioneel: In het veld Beschrijving, voeg je een beschrijving toe voor je metaveldwaardes.
 7. Optioneel: Als je aangepaste webwinkels wilt toestaan om waarden voor dit metaveld weer te geven, selecteer je Webshops.
 8. Optioneel: Als je deze definitie wil weergeven voor geautomatiseerde collecties, selecteer je Geautomatiseerde collecties. Deze optie is alleen beschikbaar voor product- en variantmetavelden.
 9. Klik op Selecteer content-type, en selecteer daarna het content-type dat het beste past bij je metaveld uit de lijst.
 10. Optioneel: om een lijst met waarden in je metaveld toe te staan, selecteer je Lijst met waarden accepteren.
 11. Configureer het content-type en de verificatieinformatie:

  • Als het content-type meerdere configuratieopties heeft, selecteer dan de juiste optie voor je metaveld. Bijvoorbeeld een type maatsysteem.
  • Optioneel: configureer in het gedeelte Validatie de aanvullende regels om het bereik van geaccepteerde waarden te beperken.
  • Optioneel: om het content-type of de verificatieregels aan te passen in je aangepaste definitie, klik je op Wijzigen, en selecteer je daarna een ander content-type uit de lijst.
 12. Optioneel: Klik op Definitie gepind om het metaveld los te maken, zodat het metaveld niet automatisch wordt weergegeven op de desbetreffende pagina's in het Shopify-beheercentrum.

 13. Klik op Opslaan.

De volgende stappen na het toevoegen van metavelddefinities

Nadat je definities voor je metavelden hebt toegevoegd, kun je de volgende acties uitvoeren:

Aangepaste metavelden gebruiken met de Storefront API

Als je aangepaste webwinkels wilt toestaan je metavelden weer te geven, kun je bij het aanmaken of bewerken van een metavelddefinitie toegang geven tot de Storefront API. Als je je Shopify-producten verkoopt via een andere website dan Shopify, een videogame of een andere type aangepaste winkel, is het handig als je toegang geeft tot de Storefront API.

Waarden voor aangepaste metavelden zijn standaard niet toegankelijk voor webwinkels op maat. Meer informatie over het gebruik van metavelden met de API voor webwinkels.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis